Čeští úředníci se cítí nedocenění a frustrovaní. Každý třetí se setkal s nabídkou úplatku

Devět úředníků z deseti má pocit, že jejich práce není českou společností dostatečně oceňována. Více než třetina říká, že u nich došlo k vyhoření. A tři čtvrtiny zaměstnanců úřadů si myslí, že za svou práci nejsou dostatečně finančně ohodnoceni. Vyplynulo to z průzkumu, který mezi českými úředníky ze všech krajů a všech typů úřadů uspořádala společnost Colop, globální výrobce razítek a ručních tiskáren, ve spolupráci s odborným měsíčníkem Pro města a obce.

„Úředníkům hodně vadí, že se musejí stále vzdělávat, mají velkou zodpovědnost, ale s platem jsou na tom podle svých slov jako prodavačky v supermarketu. Dále je frustruje například zbytečná byrokracie, občasná agresivita některých žadatelů a celkové zlehčování jejich práce,“ komentuje výsledky průzkumu Nikolas Pátek ze společnosti Colop.

Varujícím zjištěním průzkumu je také to, že každý třetí úředník se setkal s nabídkou úplatku. A že téměř dvě třetiny úředníků si nemyslí, že je jejich úřad dobře fungující a vedený.

Průzkum se rovněž zaměřil na stav vybavení českých úřadů. Zde je situace lepší než u výše uvedených oblastí. Čtvrtina zaměstnanců českých úřadů považuje nábytek ve své kanceláři za moderní a vyhovující, další téměř polovina za sice starší, ale vyhovující. 

Co se týče hardware, téměř dvě třetiny úředníků jej označily za nový nebo celkem nový. Jen zhruba každý desátý úředník musí používat hodně zastaralý počítač a další vybavení. Velmi podobná situace panuje i u software. 

„Z těchto čísel je evidentní, že český stát poměrně masivně investoval do vybavení většiny úřadů, mnohem méně ovšem do samotných úředníků a do zlepšení procesů na úřadech včetně snížení byrokracie,“ podotýká Nikolas Pátek ze společnosti Colop.

Byrokracie a zbytečné papírování se skutečně objevují v kritických komentářích úředníků dosti často. Stěžují si například na duplicitně vedenou spisovou agendu jak v papírové formě, tak elektronické, dále na údajně nesmyslné hromadění nejrůznějších podkladů k jednání a „papíry pro papíry“, na nesmyslná nařízení, která si mnohdy protiřečí, a na neustálé změny zákonů a vyhlášek.

Co se týče epidemie Covid-19, řada úředníků říká, že se na jejich práci příliš nepodepsala. Jiní si naopak stěžují na zpomalení práce, nemožnost kontaktu s veřejností a kolegy s jiných úřadů a jinak ztíženými pracovními podmínkami.

Průzkum se uskutečnil během listopadu 2020 mezi 400 úředníky státní i veřejné správy. V průzkumu byli zastoupeni úředníci ze všech krajů, ze všech typů obcí i měst, z nejrůznějších typů úřadů včetně například městských a obecních úřadů, Finančních a Stavebních úřadů, Úřadů práce, České správy sociálního zabezpečení, Katastrálních úřadů, ministerstev a řady dalších.

Grafy s jednotlivými dílčími výsledky průzkumu k volnému použití naleznete ZDE.

Níže následující některé citace z odpovědí úředníků na otevřené otázky, které průzkum také obsahoval:

Co Vás na vaší práci nejvíce štve a stresuje?

(výběr některých typických odpovědí z průzkumu, ponecháno původní znění bez pravopisných úprav)

 • Úředník vykonávající státní správu by s trochou nadsázky měl být minimálně právník s dvacetiletou praxí, který ale ovládá aspoň jednu další odbornost, do toho by měl být diplomat, mnohdy ekonom, ovládat techniku administrativy, v hlavě přepínat mezi jednotlivými obory jeho činnosti, neboť většinou nevykonává jen jedno zaměření a občas by měl mít turbo motor, aby to všechno zvládl. A to všechno za tabulkový plat…
 • Stále se vzděláváme, máme zodpovědnost, ale s platem jsme na tom jako prodavačky v Lidlu.
 • Nemožnost kariérního růstu
 • Liknavost, neznalost a neochota některých kolegů
 • Agresivita občanů vůči úředníkům a výrazné zlehčování práce úředníků (urážky typu „vy na tom úřadě stejně nic neděláte“).
 • Někteří žadatelé si neváží naší práce. Stresují nás nedočkaví lidé, kteří pořád volají, kdy už vydáme stanovisko/povolení, jelikož je potřebují mít co nejrychleji. Jsme z toho pak ve stresu, protože se jim snažíme vyhovět a nestíháme další práci.
 • Zbytečná byrokracie, nesmyslné hromadění nejrůznějších podkladů k jednání, „papíry pro papír“, které musím po občanech vyžadovat, příp. je musím vyrábět já.
 • Neskutečné množství zbytečných dokumentů
 • Přístup státu k malým obcím, systém financování dotacemi – následné až nesmyslné kontroly
 • Že fakticky úřad nevede tajemník, ale starosta. Objevují se i politické úkoly, které musí projít za každou cenu a ty se úředníku snaž, aby bylo vše dáno do souladu se zákonem.
 • Spoustu zbytečného papírování, někdy nesmyslných předpisů…
 • Duplicitně vedená spisová agenda jak v papirové formě, tak elektronické (e-spis). Je to časově velmi náročné a neefektivní.
 • Male finanční ohodnocení, málo benefitů, nedostatek možnosti dalšího vzdělávání v oboru, nepruznost vedení, nereagovani vedení na palcive problémy zaměstnanců, nereálná očekávání vedení.
 • Pc sice nove, ale vykonove mizerne. Huci. Kolegyne nejsou technicky zdatne. Nabytek co dum dal. Nemoderni prostredi, kde se vam nelibi travit cas. A neustale reci lidi, co do toho nevidi a neuvedomuji si, ze i v dobe COVID 19 jsme tu kazdy den, neopozduji se jim vyplacene penize apod. Home office tu nefunguje
 • Špatné finanční ohodnocení
 • Množství práce a nemožnost ji stíhat; nepříjemnost lidí, kteří nemají své záležitosti v pořádku a ještě čekají ode mě, že nebudu postupovat podle zákona a pravidel, abych je z toho vysekala.
 • Neustálé změny zákonů a vyhlášek. Obrovský nárůst administrativy a zbytečné papírování a hlavně vyhrožování pokutami a sankcemi. Nesmyslná nařízení, která si mnohdy protiřečí. Čím dál složitější a komplikovanější práce.

Co by Vám nejvíce pomohlo, abyste mohli pracovat efektivněji a měli ze své práce lepší pocit? 

(výběr některých typických odpovědí z průzkumu, ponecháno původní znění bez pravopisných úprav)

 • Větší pravomoc rozhodnout a práci dokončit bez schválení dalších x lidí…někdy se jedná i o naprosté banality.
 • Jednodušší zákony a nařízení, které by se nesnažily maximálně vymezit všechny možné případy a možnosti, což stejně nelze, ale dávaly by prostor pro zdravý rozum a optimální rozhodování pro jednotlivé konkrétní případy.
 • Aby budova, ve které sedíme nevzbuzovala v občanech hrůzu a nepadala nám na hlavu; aby působila větší osvěta mezi občany o potřebnosti dodržování pravidel (právních předpisů), tak aby se ve společnosti cítili neopomíjeni, aby věřili úředníkům; abychom byli lépe finančně ohodnoceni – aby výše našeho finančního ohodnocení odpovídala požadavkům, které jsou na referenty státní správy kladeny (změny jednotlivých zákonů již obsahují a do budoucna budou obsahovat postihy úředníků, ale nikoho nezajímá proč dochází k prodlevám ve vyřizování, proč mohou krajští úředníci vracet na první projednávací stupeň vše a nectít zásady jednotné rozhodovací praxe??? proč dotčené orgány nekompetentně rozhodují, když je požádáme o pomoc, pak nereagují – „nechtějí vykonávat dozor nad dodržování jim svěřených oblastí (hygiena, hasiči, životní prostředí, bezpečnost práce atd.)“
 • Jisté uznání ze strany veřejnosti. Konečně fungující e-Goverment
 • Ocenění od vedení.
 • Přesná metodika, sjednocení spisové služby
 • Práce na takových úkolech, které budou posouvat procesy dále, zlepšovat je atp.
 • Tak především zjednodušení zákonů, lepší kancelářský nábytek (zejména skříně, které pamatují hluboký socialismus), výkonnější počítač, rekonstrukci budovy.
 • Zapojením PC technologií do tradičních procesů by se vše zrychlilo a zpřesnilo
 • Neustálé, překotné, změny zákonů, často jsou různé výklady, chybí metodické pokyny. Při následných kontrolách pak nastávají problémy.
 • Lepsi platove ohodnoceni. Oproti soukromemu sektoru jsem vyrazne platove niz.
 • Vnímání společnosti, ohodnocení naší práce, ať už finanční, tak hlavně ze strany občanů a politiků, a odstranění pocitu marnosti při řešení některých povinností, které na nás stát neustále klade počínaje týráním zvířat, pokračujíc řešením přestupků, černých skládek atd.
 • Kdyby se na uradech dodnes nepraktikovalo kamaradickovani. Bohuzel toto jde z vyssich mist, nas bezne uredniky to zatezuje, obtezuje a demotivuje.

Jak konkrétně se na Vaší práci podepsala epidemie koronaviru?

(výběr některých typických odpovědí z průzkumu, ponecháno původní znění bez pravopisných úprav)

 • Kde se COVID opravdu projevil je na finančních možnostech města a obcí, kdy z důvodu snížení příjmů byly některé rozpočtované akce a zakázky ukončeny a vyřazeny z rozpočtu 2020, tudíž se zrealizují v jiném čase v následujících letech a to s ohledem na finanční vývoj a také možnosti města a obce.
 • Zpomalení práce, nemožnost kontaktu s veřejností a kolegy s jiných úřadů
 • Bez výrazné změny.
 • Ztíženými pracovními podmínkami, práce v roušce, s dezinfekcí, s rukavicemi není úplně optimální, hromadění klientů v povolených úředních hodinách místo toho, aby přicházeli jednotlivě po domluvě, objednaní na termín. Další se netýká jen práce na úřadě, ale všeobecně – zpomalení spolupráce mezi úřady, kolegové jsou doma s dětmi nebo v karanténě.
 • Prodloužily se termíny pro vydání závazného stanoviska. Nemohla jsem jezdit do terénu…nemohla jsem vykonávat dozor při realizaci staveb.
 • Jednání s občany tzv. „na dálku“ je mnohem náročnější na čas, takže paradoxně mám na práce ještě méně času než dříve, občané jsou navíc mnohem agresivnější
 • Práce z domova ve státní správě je něco nového, ale hlavně to funguje. Je méně stresu. Více se využívá služební telefon. Více práce se stihne.
 • Jako pracovník, který tráví v terénu polovinu pracovní doby, mám v podstatě znemožněný výkon práce, který se omezuje pouze na telefonické řešení nutných záležitostí.
 • Na jaře vše fungovalo perfektně, teď na podzim k tomu není vůle vedení, různé pohledy na závažnost situace a tím i její řešení jsou stresující. Často mívám pocit, že chodím do práce kvůli evidenci docházky.
 • Pracuji pořád stejně, jen klienti mají omezené úřední hodiny.
 • Spoustou práce navíc za kolegy v karanténě, či na OČR.
 • Horší komunikace s klienty, strach z nákazy v pracovním prostředí
 • 7 z devíti kolegyň zůstalo doma s dětmi
 • Zaměstnavatel mi odmítnul umožnit home office, přestože v první vlně jsem tímto způsobem pracovala bez problémů a s dobrými výsledky, proto zvažuji hledání práce, kde mi toto umožněno bude
 • Horší přístup na server úřadu. Pomalé připojení home office.
 • Zvýšila se elektronizace komunikace

Poznámky pro editory:

Společnost COLOP je největším výrobcem a distributorem razítek v Česku. Ročně vyrobí 6 milionů razítek, která vyváží do 130 zemí světa. Jde o rakouskou firmu s centrálou v hornorakouském Welsu, která má v jihočeských Borovanech svou největší zahraniční výrobní jednotku. COLOP vyrábí razítka řady typů od klasických přes datová, číslovací až po antibakteriální a ekologická.

Kromě razítek společnost COLOP vyvinula a vyrábí mobilní nástroj na tisknutí e-mark, který v sobě spojuje výhody malé mobilní tiskárny a kreativního elektronického razítka. Kreativní variantou e-marku vhodnou na tvoření a vyrábění je e-mark create. Produkt e-mark získal prestižní ocenění za design Red Dot a iF Design Award.

COLOP se také výrazně zaměřuje na témata jako inovace práce, svoboda v práci a efektivní kancelář.