30 % firem plánuje v roce 2021 nábor nových zaměstnanců, polovina ale čeká zhoršení výsledků

Francouzsko-česká obchodní komora letos již potřetí uskutečnila mezi svými členy průzkum zaměřený na ekonomické dopady pandemie koronaviru. Průzkumu se zúčastnilo 74 firem z různých oborů podnikání.

„Firmy budou v důsledku pandemie ještě dlouho oslabené. Z našeho nového průzkumu vyplývá, že pandemie stále významně ovlivňuje fungování francouzských firem v České republice. Na konci letošního roku se projevují její dopady na morálku a motivaci zaměstnanců. I přesto má francouzská komunita spoustu plánů na rok 2021: nové produkty či služby a nábor zaměstnanců. K tomu je však nezbytně nutný jasný plán hospodářské obnovy české vlády,“ uvedl Roland Bourgeois, předseda FČOK.

Hlavní zjištění průzkumu:

2020: Ohlédnutí za dynamickým rokem

·         Celkový negativní dopad pandemie se nezmírnil: 84 % firem uvedlo, že byly negativně ovlivněny v květnu, v prosinci je to stále 84 %

·         Očekávají se dopady pandemie na hospodářské výsledky roku 2020: 47 % firem očekává pokles svých hospodářských výsledků o více než 20 % (v květnu to bylo 51 %) a 31 % firem má potíže s cash-flow

·         Rozdíly v dopadech na firmy zůstávají stejné: nejvíce zasažené jsou stále malí podnikatelé v sektoru služeb a nejméně zasažené jsou velké průmyslové podniky

·         31 % firem propustilo a 28 % nabralo nové zaměstnance

·         Pandemie urychlila implementaci digitálních nástrojů a zavedení práce z domova, ale začíná se objevovat obecná únava a potíže s interní komunikací

2021: Rok velkých očekávání

·         Na rok 2021 mají firmy spoustu plánů: 46 % firem plánuje představit nové nabídky a služby (především v oblasti digitalizace) a 40 % očekává v příštím roce nárůst prodejů.

·         30 % firem plánuje v roce 2021 nabírat nové zaměstnance, bez ohledu na sektor.

·         Kontrola nákladů bude nezbytná i v roce 2021. Oproti finančním opatřením zavedeným v roce 2020 vykazují opatření pro rok 2021 určitou pozitivní tendenci: nabírání nových zaměstnanců a nové investice, vyplácení bonusů místo navyšování platů a také zmenšování plochy kanceláří.

Opatření firem a očekávání od vlády:

·         73 % firem využilo vládní podporu: očekávají v následujících letech jasný plán obnovy, rozšíření podpůrných opatření a strategický výhled rozvoje České republiky pro následující roky.

Zaměstnání zítřka:

·         V důsledku pandemie se některá opatření ustálí a stanou se standardem: práce na dálku, digitalizace schůzek a eventů, menší plocha kanceláří, péče o zaměstnance a úbytek velkých konferencí a veletrhů.

Francouzsko-česká obchodní komora 

Francouzsko-česká obchodní komora je členem mezinárodní sítě 126 francouzských obchodních komor ve světě CCI France International. Již 24 let je nezávislou organizací, která se stoprocentně samofinancuje a reprezentuje podnikatelskou komunitu více než 300 francouzských společností v České republice.

Komora stojí na třech hlavních pilířích, což jsou: podpora podnikání členů a vytváření nových obchodních příležitosti, informovanost a zviditelnění členů v rámci komunity i navenek, setkávání podnikatelské komunity skrze kluby a další příležitosti pro networking.