Vodafone pokračuje v podpoře těch, kteří to nejvíce potřebují. Obdaruje děti rodičů samoživitelů

16. prosince 2020  – Nový chytrý telefon a předplacenou SIM kartu přednabitou na následujícího půl roku  neomezeným voláním, SMS a 8 GB na každý měsíc dostane 250 rodičů samoživitelů od Vodafonu jako vánoční dárek pro své děti. Rodiny vybral Klub svobodných matek, který rodiče samoživitele dlouhodobě podporuje. Vodafone tak před Vánocemi pokračuje ve své dosavadní podpoře zaměřené na pomoc těm, kteří ji v současnosti nejvíce potřebují. Do podpory všech segmentů investoval více než 7 milionů korun.  

Již během jara Vodafone pomáhal svým zákazníkům překonat koronavirovou krizi. Ve druhé, podzimní vlně svou pomoc ještě zintenzivnil a zaměřil ji především na děti a studenty a také seniory. Své speciální nabídky, např. studentský tarif s neomezenými daty za 599 Kč nebo neomezené volání pro seniory doplnil i několika charitivními projekty. Díky zaměstnanecké sbírce a dalším financím ze své Nadace Vodafone poskytl 80 seniorům tablety, připojení a kurz základních digitálních dovedností. Snaží se tak pomoci jim překonat osamělost způsobenou přísnými opatřeními v souvislosti s koronavirovou krizí. Svou dlouhodobou podporu vzdělávání rozšířil o poskytnutí pevného internetového připojení zdarma na půl roku pro více než 800 rodin, které si ho nemohou dovolit. Na vše nyní navazuje dalším vánočním dárkem, tenktokrát určeným dětem rodičů samoživitelů. 

Vánoční dárek pro děti rodičů samoživitelů 

Peníze původně určené na pořízení vánočních dárků zákazníkům nebo obchodním partnerům, využije Vodafone pro dobrou věc – obdaruje 250 dětí rodičů samoživitelů, kteří patří k lidem nejvíce zasaženým současnou krizí. Někteří z nich nemohou vzhledem k  pandemii pracovat, ať už kvůli povaze své práce, nebo proto, že musí pečovat o děti, které zůstaly řadu měsíců doma na distační výuce. Řada z nich také bohužel ze stejných důvodů o práci přišla. Tyto rodiny řeší finanční potíže spojené s úhradou nájemného nebo nákupem základních potřeb a na telefon pro své dítě už zkrátka nedosáhnou. Ten je přitom v dnešní době pro děti, které musí být brzy samostatné, velmi užitečný.  

„Tento rok byl náročný pro všechny, obzvlášť pro rodiče malých a školou povinných dětí. Pokud  je navíc v rodině rodič jenom jeden, řeší často základní existenční problémy a Vánoce pro něj znamenají ještě další starost navíc. Chtěli jsme nejen udělat radost, ale zároveň ulehčit rodinám jejich složitou situaci. Nový telefon s nabitou předplacenou SIM kartou umožní dětem i rodičům být v kontaktu a zároveň pomůže i s případnou další distanční výukou,“ vysvětluje toto rozhodnutí  Vodafonu ředitelka korporátní komunikace a udržitelnosti Zuzana Holá a dodává : „Ve Vodafonu věříme, že technologie mají lidi spojovat. Zároveň jsme přesvědčeni, že naši zákazníci a partneři tuto pomoc místo vánočních dárků ocení.“

Klub svobodných matek

Rodiny, které telefon od Vodafonu dostaly, vybíral Klub svobodných matek, který rodiče samoživitele dlouhodobě podporuje. Tato nezisková organizace pomáhá rodičům a dětem z neúplných rodin ve složitých životních situacích finančními příspěvky, poskytuje jim právní pomoc, vzdělává je a informuje formou internetové poradny.

„Tento dárek udělá bezesporu nádherné Vánoce všem dětem, které ho najdou pod vánočním stromečkem. Pomoci si vážíme o to víc, že právě o letošních Vánocích jsme se poprvé zaměřili i na „velké“ děti, které bývají vzhledem k jejich věku trošku opomíjeny. A to není fér, protože vánoce si zaslouží všechny děti bez ohledu na současnou koronavirovou krizi,“  potvrzuje ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková

#NaKaždémZáleží 

Posláním Vodafonu je spojovat lidi, proto se také zapojil do iniciativy #NaKaždémZáleží, která podporuje vzájemnost a respekt mezi lidmi, a tím se snaží zvyšovat efektivitu opatření, která mají zastavit růst pandemie. Pro účely kampaně Vodafone poskytl část svých outdoorových reklamních ploch. 

O Vodafone Czech Republic

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení. A jak prokázala krize v souvislosti s onemocněním COVID-19, hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě, je největším světovým poskytovatelem připojení k internetu věcí (IoT) a naše technologická platforma M-Pesa v Africe umožňuje více než 42 milionům lidí těžit z přístupu k mobilním platbám a finančním službám. Mobilní a pevné sítě provozujeme ve 22 zemích a ve 48 dalších spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. K 30. červnu 2020 jsme měli více než 300 milionů mobilních zákazníků, více než 27 milionů zákazníků s pevným připojením a více než 22 milionů televizních zákazníků.

V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.

Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Více informací na www.vodafone.cz.