Home Office v době pandemie: zaměstnanci menších firem jsou mnohem soběstačnější než v korporacích

13. ledna 2021 – Větší soběstačnost a menší požadavky na podporu zaměstnavatelů vykazují během pandemické práce na dálku pracovníci středních a menších firem do 50 zaměstnanců. V porovnání se zaměstnanci větších firem jsou samostatnější a nekladou na zaměstnavatele takové nároky, vyplývá z nejnovějšího průzkumu společnosti Kaspersky. Jedinou výjimkou je emoční a psychologická podpora, již vyžadují zaměstnanci všech firem bez rozdílu velikosti.

Pandemie Covid-19 zasáhla do fungování mnoha společností, ale malé firmy trpěly více než velké. Podle výsledků mnoha různých průzkumů pocítilo v řadě zemí světa negativní dopad pandemie, jako je pokles výroby, prodeje a příjmů, nebo dokonce úplné uzavření, až 90 % malých firem. Ve společnostech s 12 nebo i méně zaměstnanci může způsob, jakým pracovníci zvládají problémy spojené s pandemií, dramaticky ovlivnit stav celé firmy. Proto je pro manažery důležité sledovat, jak se zaměstnanci cítí a dávat pozor na důsledky, které by to mohlo mít pro jejich podnikání.

Z aktuálního průzkumu společnosti Kaspersky vyplývá, že největší rozdíl v očekávání podpory zaměstnavatelů je patrný u sociální pomoci a dodatečných benefitů, jako je pokrytí výdajů spojených s poplatky za internetové připojení a telefon. V tomto konkrétním případě by chtělo větší podporu 41 % zaměstnanců malých firem oproti 47 % těch, co pracují ve středně velkých společnostech. Podobný poměr platí i pro požadavky na technologickou podporu, například poskytování vhodného vybavení a IT nástrojů (35 % za malé firmy vs. 41 % za velké). Může to být dáno tím, že lidé v menších firmách jsou častěji zvyklí samostatně si uspořádat pracovní prostředí, používat k práci vlastní zařízení a starat se sami o přístup k firemním datům.

Emocionální nebo psychologickou podporu vyžadují zaměstnanci firem všech velikostí takřka stejně: stojí o ni 23 % pracovníků malých a 25 % u velkých firem. Covid-19 neovlivnil pouze práci a každodenní život, ale vyvolal v lidech také obavy o vlastní zdraví i zdraví jejich blízkých a narušil celkové optimistické vyhlídky do budoucna. Podpora duševního zdraví se tedy jeví jako důležitá u každého zaměstnance.

Graf 1: Jaké formy podpory chtějí zaměstnanci od svých zaměstnavatelů nejčastěji

„Lidé, kteří mají zkušenosti s prací v malých firmách, se můžou v nové pracovní realitě cítit soběstačnější, což umožnilo jejich zaměstnavatelům soustředit všechny své zdroje na přežití. Kvůli zachování produktivity a morálky zaměstnanců je však i tak důležité zajistit, aby měli vše, co k práci potřebují. Pokud jde o nastavení jejich technologií, potřebují pomoc s bezpečným používáním IT, i když pracují na vlastních počítačích a spravují přístup ke všem webovým službám samostatně,“ konstatuje Ivan Salikhov, produktový manažer pro SMB produkty ve společnosti Kaspersky.

Kaspersky doporučuje manažerům firem několik kroků, jimiž mohou zaměstnancům zlepšit podmínky práce na dálku:

  • Pro zaměstnance je klíčová otevřená a upřímná komunikace, protože od svých nadřízených očekávají pokyny, jak reagovat na krizové situace. Uspořádejte setkání s top manažery typu Zeptejte se na cokoli, na kterém se zaměstnanci dozvědí, jak bude vaše firma pokračovat v práci za těchto nových okolností.
  • Prověřujte si emoční stav zaměstnanců, jejich pracovní zatížení a zda mají vše, co potřebují pro práci na dálku. Ujistěte se, zda se dobře orientují v aktuálních firemních procesech. Pomůže jim to lépe pochopit konkrétní situace, v nichž se nachází, a také to povede k dělání vyváženějších rozhodnutí.
  • Pomozte svým zaměstnancům lépe zvládat příval informací v této nejisté době a překonat pocit ochromení nynějšími událostmi. Informujte svoje týmy nepřetržitě o aktuální situaci i o tom, jak se ochránit před nákazou a zůstat v bezpečí.
  • Vytvořte pro osobní a technické záležitosti komunikační kanály on-line, aby měl každý možnost snadno řešit svoje problémy. Dejte všem zaměstnancům instrukce, jak postupovat při práci na dálku a jak používat konkrétní software. Můžete k tomu využít webináře nebo hromadné videokonference.
  • Naučte zaměstnance, aby při práci na dálku zachovávali základní bezpečnostní postupy, například jak se vyhnout tomu, aby se stali obětí e-mailového nebo webového phishingu, nebo jak spravovat účty a hesla. Kaspersky a Area9 Lyceum vytvořily bezplatný kurz, který zaměstnancům usnadní bezpečnou práci z domova.
  • Použijte bezpečnostní řešení z cloudu. I malé firmy by se měly před kybernetickými hrozbami preventivně chránit bez ohledu na to, zda zaměstnanci pracují na firemních nebo vlastních zařízeních. Řešení Kaspersky Small Office Security lze nainstalovat na dálku a spravovat z cloudu. Jeho nasazení a správa nevyžadují mnoho času, zdrojů ani specifických znalostí.

Kompletní výsledky průzkumu ve formě zprávy Securing the Future of Work (Zabezpečení budoucnosti práce) si můžete přečíst zde.

O společnosti Kaspersky

Kaspersky je globální společnost zaměřená na kybernetickou bezpečnost, která byla založena v roce 1997. Odborné znalosti společnosti Kaspersky v oblasti bezpečnostních hrozeb a zabezpečení se neustále transformují do inovativních bezpečnostních řešení a služeb na ochranu firem, kritické infrastruktury, vlád a uživatelů po celém světě. Komplexní portfolio zabezpečení, jež tato společnost nabízí, zahrnuje špičkovou ochranu koncových bodů a řadu specializovaných bezpečnostních řešení a služeb, jež pomáhají čelit sofistikovaným digitálním hrozbám, jakkoli se neustále proměňují. Technologie společnosti Kaspersky chrání více než 400 milionů uživatelů a pro 250 000 firemních klientů přinášíme ochranu všeho, co je pro ně v digitální oblasti nejcennější. Další informace jsou k dispozici na adrese www.kaspersky.com