Společnost GLP překročila cíle získaním kapitálu v hodnotě 1,6 mld. EUR pro fond GLP Europe Income Partners II

Společnost GLP v současnosti spravuje aktiva v hodnotě 10 mld. EUR na nejsilnějších logistických trzích v Evropě

Společnost přidala v průběhu uplynulých 12 měsíců spravovaná aktiva v hodnotě přibližně 16 mld. USD.

V návaznosti na své první závěrečné oznámení z 29. září společnost GLP oznámila, že získala přibližně dalších 500 mil. EUR pro svůj celoevropský logistický fond GLP Europe Income Partners II (dále „GLP EIP II“). Tento dodatečný kapitál zvyšuje celkové kapitálové závazky na přibližně 1,6 mld. EUR (přibl. 2 mld. USD), čímž překračuje původně stanovený cíl a po úplném nasazení umožní fondu dosáhnout hodnoty spravovaných aktiv ve výši 3,2 mld. EUR (přibl. 3,9 mld. USD). Dodatečný kapitál byl získaný od institucionálních investičních partnerů v Evropě, na Blízkém východě a v Asii.

Fond GLP EIP II obsahuje portfolio vysoce kvalitních a atraktivních logistických aktiv umístněných v nejvýhodnějších lokalitách v Evropě, jak ukazuje i míra obsezenosti dosahující téměř 99 procent. Stáří budov těchto aktiv je v průměru nižší než pět let, přičemž aktiva mají moderní specifikace. Portfolio rovněž těží z váženého průměru nevypršené délky pronájmu dosahující téměř sedmi let.

Ralf Wessel, výkonný ředitel GLP pro správu fondů, říká: „Od svého založení podává fond GLP EIP II vynikající výsledky, což vedlo k velmi vysoké poptávce na straně investorů, která nám umožnila překročit původní cíle fondu. Jsme velice rádi, že naše strategie našla odezvu jak u současných, tak i u několika nových investorů, a budeme dále vyhledávat investice do aktiv nejvyšší kvality, abychom mohli poskytovat atraktivní návratnost.“

Nick Cook, prezident společnosti GLP Europe, řekl: „Společnost GLP Europe má více než třicetiletou zkušenost s investicemi, rozvojem a správou některých z nejkvalitnějších logistických aktiv v Evropě. K dnešnímu dni jsme strategicky vytvořili rozsáhlou síť nemovitostí napříč celou Evropou. Očekáváme, že se pohyb na evropském logistickém trhu v roce 2021 zrychlí a budeme dál následovat naši strategii disciplinovaného růstu, abychom mohli získávat aktiva vysoké kvality ve velmi výhodných lokalitách.“

V Evropě je společnost GLP jedním z plně integrovaných logistických investorů, developerů a správců s nejdelší historií a spravuje aktiva v hodnotě přibližně 10 mld. EUR (přibl. 12 mld. USD) napříč nejsilnějšími logistickými trhy v Evropě. GLP EIP II je čtvrtým investičním nástrojem zaměřeným na Evropu v rámci společnosti.

O společnosti GLP

GLP je předním správcem investic a poradcem v logistice, na poli nemovitostí, infrastruktury, financí a technologií pro tyto oblasti. Investiční možnosti v kombinaci s vysokou mírou odbornosti v provozních záležitostech umožňují společnosti vytvářet hodnotná řešení pro její zákazníky a investory. Evropské portfolio firmy tvoří více než 4 miliony m² logistických ploch napříč strategickými trhy, přičemž 98 % se pronajímá společnostem jako Amazon, UPS nebo Volkswagen. Společnost působí v Brazílii, Číně, Evropě, Indii, Japonsku, Spojených státech amerických a Vietnamu a spravuje majetek v hodnotě více než 97 miliard dolarů v nemovitostech a investičních fondech. Více na glp.com/global.

Označeno tagem