Global Connectivity Index: Digitální transformace je cestou k ozdravení ekonomiky

Praha, 28. ledna 2021 – Digitální transformace průmyslových odvětví pomůže zemím v postpandemickém období zvýšit produktivitu, podpořit hospodářské oživení a posílit konkurenceschopnost. Ekonomiky, kterým by se podařilo zvýšit produktivitu a zužitkovat výhody digitalizace a inteligentní konektivity, by mohly do budoucna těžit z vyšší přidané hodnoty na osobu či na odpracovanou hodinu. I tyto závěry představila již sedmá výroční zpráva společnosti Huawei Global Conectivity Index (CGI) 2020.

Slabší země dohánějí digitální náskok

CGI analyzovala situaci v 79 zemích včetně České republiky a podle skóre je dělí do tří skupin. První místo stejně jako v minulých ročnících zaujaly USA, a otevírají tak seznam průkopníků (Frontrunners), kteří disponují vedoucím postavením v infrastruktuře ICT. Mezi ně se řadí i země jako Japonsko, Švýcarsko či Německo. Následují země, které si technologie ICT již v úspěšné míře osvojili (Adopters) se Spojenými arabskými emiráty a Čínou v čele. Zde po jejich boku stojí i Česká republika, která v posledních letech vykazuje mírně sestupnou tendenci v žebříčku, kde se nyní drží na 28. místě. Od 58. příčky jsou řazeny země, které s technologiemi ICT teprve začínají (Starters). Cílem výročních zpráv GCI je poskytnout zákonodárcům a představitelům jednotlivých zemí cenné postřehy, které jim mohou pomoci urychlit růst digitální ekonomiky. Dohromady představuje všech 79 zemí podrobených analýze GCI 2020 95 % světového HDP a 84 % světové populace.

Zpráva podotýká, že od prvních průzkumů v roce 2015 vzrostly ekonomiky všech zkoumaných zemí, přičemž začínající Starters vykázali nejvyšší složenou roční míru růstu a zároveň také výrazně pokročili v oblasti širokopásmového připojení. Míra penetrace služeb širokopásmového přístupu k mobilním sítím překročila v těchto zemích průměrně 2,5 násobek, předplatné služeb 4G vzrostlo z 1 % na 19 % a mobilní širokopásmové připojení se stalo o 25 % cenově dostupnější. Tyto úspěchy umožnily daným zemím nabídnout lepší komplexní digitální služby a chopit se nových příležitostí v oblasti ekonomického rozvoje. Kromě toho se jejich výdaje v oblasti elektronického obchodování od roku 2014 téměř zdvojnásobily, a nyní tak činí více než 2 000 dolarů na osobu. Tyto země tímto postupně snižují digitální propast, která je dělí od zlatého středu i průkopníků. Ekonomiky některých zemí od počátku výzkumů CGI stoupají po žebříčku vzhůru závratnou rychlostí a v průběhu několika let se jim podařilo zvýšit úroveň HDP o 22 % více než ostatním zemím ve stejné skupině. Zpráva jako příklad uvádí Vietnam či Peru, které v letošním roce poprvé stanuly po boku Adopters

Digitální transformace klíčem k úspěšné budoucnosti

Nově zveřejněná zpráva CGI také poprvé podrobně mapuje pět klíčových etap vedoucích k digitální transformaci, která má potenciál výrazně přispět postpandemickému ekonomickému oživení a zlepšení konkurenceschopnosti. Jednotlivé země by měly zvažovat své investice do oblasti ICT na základě toho, v jakém sektoru jsou jejich výsledky nejsilnější. Ekonomiku často tvoří několik různých sektorů, přičemž jeden až dva mají tendenci být dominantní. Nová zpráva naznačuje, že bez ohledu na typ odvětví, digitalizace představuje v každém případě novou přidanou hodnotu. 

Etapy, na které by se země měly v rámci digitální transformace soustředit, jsou zejména efektivní plnění úkolů prostřednictvím základní konektivity a lepší komunikace, dále funkční efektivita, v rámci které mohou být funkce automatizované a zvládané simultánně, a systémová efektivita přinášející cílenější zaměření na digitalizaci jádra systémů a vyšší nároky na konektivitu. Následuje etapa efektivní a agilní organizace, kdy dochází k digitalizaci firemních procesů, přenosu aplikací na cloud a efektivní integraci všech systémů. V této fázi je též klíčová analýza dat v reálném čase, jíž umožňují mimo jiné systémy umělé inteligence (AI) či nasazení technologií IoT. Poslední fází digitální transformace je pak vybudování efektivního a odolného ekosystému, který je plně digitalizovaný, schopný reagovat na nenadálé změny na trhu a podporuje automatickou koordinaci i mezioborovou spolupráci. Technologie, jako jsou 5G, IoT a robotika, představují v této fázi nové příležitosti pro vznik inovovaných obchodních modelů, pracovních metod a produktů v rámci celého procesu digitalizace.

„Informační a komunikační technologie plynule prostupují průmyslovými odvětvími, a proto okolo digitální transformace panuje jednomyslná shoda mezi zeměmi a průmyslovými odvětvími,“ uvedl hlavní marketingový ředitel ICT infrastruktury společnosti Huawei Čang Chung-si. „V novém průzkumu jsme poprvé rozšířili naši výzkumnou perspektivu nejen na země, ale i na průmyslová odvětví. Také jsme přišli s návrhem cest k digitální transformaci, kterými se mohou vydat země či podniky v různých fázích transformace, aby si mohly vybudovat ekonomickou odolnost orientovanou na budoucnost,“ dodal Čang. 

Kompletní zpráva včetně dat z předchozích ročníků je k nahlédnutí zde.

O společnosti Huawei 

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům. 

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 194 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo nás sledujte na:

https://www.facebook.com/HuaweiCesko