V Česku se v loňském roce vypilo o 2,4 mil. litrů lihovin méně

Praha, 1. února 2021: V Česku se v loňském roce zkonzumovalo o 2,4 mil. litrů lihovin méně ve srovnání s rokem 2019. Způsobilo to zejména opakované uzavření HORECA sektoru, tradičně největšího odbytiště likérníků, kde se prodeje propadly až o 43 %, a také odliv turistů a zahraničních pracovníků. V maloobchodě poptávka po lihovinách stoupla o 6 %, srovnatelně s pivem, avšak o polovinu méně při porovnání s vínem (nárůst o 11 %).  Celkové prodeje lihovin v České republice meziročně klesly o 4,3 %. Údaje vyplývají z průzkumu agentury Nielsen. Výsledky však nezohledňují prodeje v letištních a příhraničních obchodech s Rakouskem a Německem, kde je úbytek obdobný jako v gastronomii. 

Sektor lihovin patří k jedněm z nejvíce zasažených koronavirovou pandemií.  Podle agentury Nielsen se prodeje lihovin meziročně propadly o 4,3 %. Oproti roku 2019 se tak u nás vypilo o 2,4 mil. litrů lihovin méně. „Uzavření HORECA sektoru silně zasáhlo trh s lihovinami, protože v gastronomii se prodá velká část celkové spotřeby. Meziroční propad pro nás bude ještě o několik procent vyšší než udává Nielsen, jelikož nezohledňuje prodeje na letištích a v příhraničních obchodech,“ uvádí Vladimír Darebník, výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (UVDL ČR). Zatímco v gastronomii poptávka po lihovinách klesla o 43 %, v retailu se prodeje zvýšily o 6 %. Stejný nárůst je možno v maloobchodě dle dat Nielsenu sledovat i u piva. Nejoblíbenějším alkoholickým nápojem se však během pandemie stalo víno. V maloobchodních prodejnách se jej prodalo o 11 % více než v roce 2019. 

Nižší prodeje i v závěru roku

K jedním z nejslabších měsíců patřily v loňském roce leden a únor, kdy se projevilo předzásobení prodejců na konci roku 2019 z důvodu významného zvýšení spotřební daně na lihoviny o 13,2 % od 1. ledna 2020. UVDL ČR dlouhodobě upozorňuje na neúměrné daňové zatížení segmentu lihovin ve srovnání s ostatními druhy alkoholických nápojů. Naopak i tradičně nejsilnější prosinec byl pro likérníky ve srovnání s prosincem 2019 o 12 % slabší. „Většina firem kvůli pandemii zrušila předvánoční večírky, restaurace navíc byly otevřené asi jen 14 dní a také hned po vánočních svátcích došlo ke zpřísnění opatření, takže i Silvestra Češi trávili komorněji než obvykle. V neposlední řadě se do poklesu prodejů promítl také odliv zahraničních turistů,“ vysvětluje Vladimír Darebník.  

Průzkum: Spotřeba alkoholu během pandemie spíše stagnuje

Podle průzkumu agentury Ipsos, který si nechala vypracovat UVDL ČR na vzorku 1100 respondentů v listopadu 2020, spotřeba alkoholu během pandemie spíše stagnuje. 12 % respondentů alkoholické nápoje vůbec nepije a více než polovina respondentů (51 %) uvedla, že konzumuje alkohol stále stejně jako před pandemií. Zbylé respondenty lze téměř shodně rozdělit do 2 skupin – a to skupiny, která konzumaci alkoholických nápojů snížila a skupiny, která konzumaci mírně zvýšila. Jako hlavní důvod omezení konzumace alkoholických nápojů uvádějí účastníci výzkumu uzavření restaurací, barů a jiných stravovacích zařízení (54 %), změnu životního stylu (25 %) a teprve poté finance (18 %). „Výsledky průzkumu nám potvrdily, že Češi konzumaci alkoholických nápojů v období koronakrize nijak nezvýšili a veškeré poplašné zprávy, které je možné slyšet z různých zdrojů vycházejí z nesprávné interpretace prodejů, kdy se za směrodatný bere pouze prodej v maloobchodě, ale vůbec se neuvažuje o propadu prodejů v HORECA segmentu a jiných kanálech prodejů (například letiště, pohraniční prodeje, cash & carry atd.),“ uzavírá Vladimír Darebník.