Alkohol si vybíráme hlavně podle chuti. Češi ale přihlížejí také k osobní zkušenosti, příležitosti nebo ceně

Praha, 27. května 2021: Češi si oblíbený alkoholický nápoj vybírají primárně podle chuti, dále pak předchozí zkušenosti, příležitosti, značky nebo ceny. Vyplývá to z průzkumu realizovaného prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos pro Unii výrobců a dovozců lihovin ČR (UVDL ČR). K nejoblíbenějším alkoholickým nápojům patří pivo, bílé víno a lihoviny, ty lidé konzumují spíše výjimečně při oslavách. Naopak pivo si dají klidně i několikrát za týden, a to zejména při posezení s přáteli, k jídlu nebo jen tak na chuť. I přes významně vyšší oblibu piva jsou přitom lihoviny v Česku třikrát více zatíženy spotřební daní. 

Continue reading „Alkohol si vybíráme hlavně podle chuti. Češi ale přihlížejí také k osobní zkušenosti, příležitosti nebo ceně“

Zvýšení spotřební daně na lihoviny do státní kasy více peněz nepřineslo. Inkaso je nejnižší od roku 2017

Praha, 15. dubna 2021: Stát na spotřební dani za lihoviny vybral o 466 mil. Kč méně ve srovnání s rokem 2019. Za poslední tři roky vůbec nejméně. I přes významné zvýšení spotřební daně na lihoviny o 13,2 % počátkem roku 2020 tak sektor lihovin do státní kasy více peněz nepřinesl. Souvisí to s nižší konzumací lihovin během koronavirové pandemie (meziročně pokles prodejů o 4,3 %). Spotřeba lihovin navíc i dlouhodobě mírně klesá.1 Zatížení lihovin spotřební daní je přitom téměř 3 krát vyšší ve srovnání s pivem při porovnání běžně konzumovaných porcí (0,5 l u piva a 0,04 l u 40% lihoviny). Inkaso spotřební daně za alkoholické nápoje bylo meziročně o 5,3 % nižší.

Continue reading „Zvýšení spotřební daně na lihoviny do státní kasy více peněz nepřineslo. Inkaso je nejnižší od roku 2017“

V Česku se v loňském roce vypilo o 2,4 mil. litrů lihovin méně

Praha, 1. února 2021: V Česku se v loňském roce zkonzumovalo o 2,4 mil. litrů lihovin méně ve srovnání s rokem 2019. Způsobilo to zejména opakované uzavření HORECA sektoru, tradičně největšího odbytiště likérníků, kde se prodeje propadly až o 43 %, a také odliv turistů a zahraničních pracovníků. V maloobchodě poptávka po lihovinách stoupla o 6 %, srovnatelně s pivem, avšak o polovinu méně při porovnání s vínem (nárůst o 11 %).  Celkové prodeje lihovin v České republice meziročně klesly o 4,3 %. Údaje vyplývají z průzkumu agentury Nielsen. Výsledky však nezohledňují prodeje v letištních a příhraničních obchodech s Rakouskem a Německem, kde je úbytek obdobný jako v gastronomii. 

Continue reading „V Česku se v loňském roce vypilo o 2,4 mil. litrů lihovin méně“

Uzavření HORECA sektoru silně zasáhlo trh s lihovinami. Prodeje se propadly o 38 %

Praha, 17. prosince 2020 – Prodeje lihovin za letošní leden až říjen klesly v České republice o 38 %. Důvodem je především opakované uzavření HORECA sektoru, který je tradičně největším odbytištěm likérníků, ale také odliv turistů a zahraničních pracovníků. Celkové tržby za prodej lihovin v gastronomii (on-trade) se vlivem karanténních opatření snížily o 2,2 mld. Kč. Přesto stát na spotřební dani za lihoviny v lednu až říjnu ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019 vybral pouze o 240 mil. Kč méně. Může za to extrémní zvýšení spotřební daně na lihoviny o 13,2 % od 1. ledna 2020. Mezi alkoholickými nápoji jsou přitom lihoviny zatížené spotřební daní nejvíce i přesto, že jejich spotřeba činí pouze 27 % z celkové spotřeby alkoholu v České republice. 

Continue reading „Uzavření HORECA sektoru silně zasáhlo trh s lihovinami. Prodeje se propadly o 38 %“

Devět z deseti Čechů chybně označuje panáka destilátu za nápoj s nejvyšším obsahem alkoholu, říká průzkum

Praha, 30. listopadu 2020 – Češi vůbec netuší, jaké množství alkoholu zkonzumují, pokud pijí pivo různé stupňovitosti a v různých porcích, skleničku vína nebo panák lihoviny. Za nápoj s nejvyšším obsahem alkoholu označuje devět z deseti respondentů velký panák 40% lihoviny (0,04 l – 16g alkoholu). Více alkoholu přitom obsahuje sklenka bílého vína (2 dcl – až 22 g alkoholu ) nebo velké 10° pivo (0,5 l – v průměru 20 g alkoholu). Data o chybném vnímání obsahu alkoholu v konzumních jednotkách u alkoholu vyplývají z průzkumu realizovaného agenturou Ipsos na vzorku 1 100 respondentů, který si nechala vypracovat Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (UVDL ČR). Na základě těchto výsledků spustila Unie edukační kampaň na sociálních sítích s Pepou Vípilem, který vysvětluje, že není až tak důležité co, ale kolik toho lidé vypijí.

Continue reading „Devět z deseti Čechů chybně označuje panáka destilátu za nápoj s nejvyšším obsahem alkoholu, říká průzkum“

UVDL ČR spustila edukační kampaň s Pepou Vípilem. Vysvětluje, že alkohol je jen jeden

23. listopadu 2020 – Češi netuší, jak určit množství alkoholu v určitých porcích nápojů a často si to pletou s údajem množství alkoholu v 1 litru nápoje. Za ten s nejvyšším obsahem alkoholu označuje devět z deseti lidí velký panák 40% lihoviny (0,04 l – 16g alkoholu), přestože daleko více alkoholu obsahuje sklenka bílého vína (2 dcl – 22 g alkoholu ) nebo velké 10° pivo (0,5 l – 20 g alkoholu). Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (UVDL ČR) proto v rámci svého osvětového programu „Pij s rozumem“ zahájila kampaň, která má za cíl vysvětlit, že není až tak důležité co, ale kolik toho lidé vypijí. Tváří kampaně, která poběží zejména na sociálních sítích, je personifikovaná postava Pepy Vípila, která bude poukazovat na fakta kolem alkoholu. 

Continue reading „UVDL ČR spustila edukační kampaň s Pepou Vípilem. Vysvětluje, že alkohol je jen jeden“

UVDL ČR: Aktuální opatření přinesou výrobcům lihovin další ztráty v řádech miliard korun

Praha, 13. října 2020 – Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (UVDL ČR) rozumí vydání vládních opatření kvůli epidemii covidu-19, upozorňuje však, že v roce 2020 se segment lihovin propadne oproti loňskému roku o 35–40 %. Výrobci tak přijdou o cca 2 miliardy korun na tržbách. Důvodem nejsou pouze opatření zavedená v HORECA systému kvůli koronavirové pandemii, ale také značný odliv turistů a zahraničních dělníků pracujících v ČR a výrazné zvýšení spotřební daně od 1. ledna 2020 (o 13,2 %), které lihoviny zdražily. UVDL vyzývá stát ke krokům pro záchranu odvětví, které má v České republice tradici a mimo jiné přináší do státní podklady 8 miliard ročně ve formě spotřební daně a zaměstnává přímo 2 500 tisíc lidí a nepřímo dalších 20 000 lidí v napojených dodavatelských organizacích.

Prodej veškerých alkoholických nápojů, tedy piva, vína i lihovin, se dle odhadu UVDL ČR propadne oproti loňskému roku minimálně o 30 %, což bude mimo jiné znamenat propad příjmu ze spotřební daně do státního rozpočtu ve výši okolo 4 miliard korun. „Vládní opatření jsou v této krizové situaci pochopitelná, nicméně je zapotřebí myslet i na budoucnost a zpětné oživení pozastavených sektorů ekonomiky. V jiných evropských státech, například v Německu či Rakousku, přistoupili na dočasné významné snížení daně z přidané hodnoty na všechen sortiment prodávaný v sektoru HORECA, či jiné úlevy v oblastech daňových nebo plateb sociálního pojištění,“ říká Vladimír Darebník, výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin ČR a dodává, že zavedení takových opatření by značně pomohlo i České republice. 

Uzavření HORECA segmentu má největší dopad na lihoviny, kterých se zde prodá přibližně 50 % celkové spotřeby (např. u piva se jedná o cca 30 %).  U lihovin došlo v důsledku koronavirových opatření k přesunu do maloobchodního segmentu přibližně 10–15 % prodejů, přičemž celkový propad v tomto segmentu odhaduje UVDL ČR ve srovnání s rokem 2019 na 35–40 %. U jiných kategorií alkoholických nápojů je podíl prodeje v síti maloobchodních prodejen podstatně vyšší a tím jejich ztráty způsobené uzavřením barů a restaurací menší. „Přestože se spotřeba lihovin podílí na celkové spotřebě alkoholu v České republice jen ze 27 %, podíl na celkovém výběru spotřební daně činí 60 %. To jednoznačně deklaruje znevýhodněnou pozici lihovin na českém trhu a ohrožuje to, vzhledem k nakumulování negativních prvků, naše přežití,“ komentuje situaci Vladimír Darebník

Turisté vypijí v Česku čtvrtinu alkoholu

Z celkové spotřeby alkoholických nápojů v České republice vypijí čtvrtinu turisté a zahraniční dělníci pracující u nás. „Dle jasných statistických údajů se spotřeba alkoholu v prvním pololetí letošního roku snížila o 25 %, a to právě absencí turistů, ale i zahraničních dělníků pracujících v ČR. Těch zde v roce 2019 pracovalo okolo 700 tisíc, zatímco turistů zavítalo vloni do naší vlasti okolo 11 milionů a strávili u nás v průměru 2,5 dne,“ dodává Vladimír Darebník. 

Odvětví lihovin zaměstnává v České republice přímo více než 2 500 lidí a nepřímo je na něj napojeno dalších okolo 20 000 pracovních míst dodavatelských organizací. V roce 2019 zaplatili ve formě spotřební daně více než 8 mld. korun do státního rozpočtu. Další téměř 0,5 mld. korun zaplatí výrobci lihovin jako daň z příjmu.