UVDL ČR: Aktuální opatření přinesou výrobcům lihovin další ztráty v řádech miliard korun

Praha, 13. října 2020 – Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (UVDL ČR) rozumí vydání vládních opatření kvůli epidemii covidu-19, upozorňuje však, že v roce 2020 se segment lihovin propadne oproti loňskému roku o 35–40 %. Výrobci tak přijdou o cca 2 miliardy korun na tržbách. Důvodem nejsou pouze opatření zavedená v HORECA systému kvůli koronavirové pandemii, ale také značný odliv turistů a zahraničních dělníků pracujících v ČR a výrazné zvýšení spotřební daně od 1. ledna 2020 (o 13,2 %), které lihoviny zdražily. UVDL vyzývá stát ke krokům pro záchranu odvětví, které má v České republice tradici a mimo jiné přináší do státní podklady 8 miliard ročně ve formě spotřební daně a zaměstnává přímo 2 500 tisíc lidí a nepřímo dalších 20 000 lidí v napojených dodavatelských organizacích.

Prodej veškerých alkoholických nápojů, tedy piva, vína i lihovin, se dle odhadu UVDL ČR propadne oproti loňskému roku minimálně o 30 %, což bude mimo jiné znamenat propad příjmu ze spotřební daně do státního rozpočtu ve výši okolo 4 miliard korun. „Vládní opatření jsou v této krizové situaci pochopitelná, nicméně je zapotřebí myslet i na budoucnost a zpětné oživení pozastavených sektorů ekonomiky. V jiných evropských státech, například v Německu či Rakousku, přistoupili na dočasné významné snížení daně z přidané hodnoty na všechen sortiment prodávaný v sektoru HORECA, či jiné úlevy v oblastech daňových nebo plateb sociálního pojištění,“ říká Vladimír Darebník, výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin ČR a dodává, že zavedení takových opatření by značně pomohlo i České republice. 

Uzavření HORECA segmentu má největší dopad na lihoviny, kterých se zde prodá přibližně 50 % celkové spotřeby (např. u piva se jedná o cca 30 %).  U lihovin došlo v důsledku koronavirových opatření k přesunu do maloobchodního segmentu přibližně 10–15 % prodejů, přičemž celkový propad v tomto segmentu odhaduje UVDL ČR ve srovnání s rokem 2019 na 35–40 %. U jiných kategorií alkoholických nápojů je podíl prodeje v síti maloobchodních prodejen podstatně vyšší a tím jejich ztráty způsobené uzavřením barů a restaurací menší. „Přestože se spotřeba lihovin podílí na celkové spotřebě alkoholu v České republice jen ze 27 %, podíl na celkovém výběru spotřební daně činí 60 %. To jednoznačně deklaruje znevýhodněnou pozici lihovin na českém trhu a ohrožuje to, vzhledem k nakumulování negativních prvků, naše přežití,“ komentuje situaci Vladimír Darebník

Turisté vypijí v Česku čtvrtinu alkoholu

Z celkové spotřeby alkoholických nápojů v České republice vypijí čtvrtinu turisté a zahraniční dělníci pracující u nás. „Dle jasných statistických údajů se spotřeba alkoholu v prvním pololetí letošního roku snížila o 25 %, a to právě absencí turistů, ale i zahraničních dělníků pracujících v ČR. Těch zde v roce 2019 pracovalo okolo 700 tisíc, zatímco turistů zavítalo vloni do naší vlasti okolo 11 milionů a strávili u nás v průměru 2,5 dne,“ dodává Vladimír Darebník. 

Odvětví lihovin zaměstnává v České republice přímo více než 2 500 lidí a nepřímo je na něj napojeno dalších okolo 20 000 pracovních míst dodavatelských organizací. V roce 2019 zaplatili ve formě spotřební daně více než 8 mld. korun do státního rozpočtu. Další téměř 0,5 mld. korun zaplatí výrobci lihovin jako daň z příjmu.