Nadace Velux dá jeden milion eur na podporu aktivit organizace Czechitas

V Czechitas se mají proč radovat. Nadace Velux (The Velux Foundations) jim potvrdila a vyplatila zatím první část z doposud nejvyššího grantu v historii organizace. Celkem jeden milion eur (více než 26 milionů korun) bude směřovat na podporu stávajících aktivit Czechitas, rozšíření kurzů pro mladší generaci, mzdových nákladů týmu, systematičtější evaluaci socio-ekonomického dopadu a otevření až 6 nových poboček v rámci ČR. Platnost grantu je 2,5 roku.

„Podpora od nadace Velux nám pomůže naplnit náš dlouhodobý cíl rozšířit aktivity do dalších krajů v Česku. Díky těmto financím můžeme posílit kapacity týmu a dosáhnout tak většího počtu absolventů, kteří se reálně uplatní na IT pozicích na trhu práce,“ přibližuje výkonný ředitel Czechitas Ondřej Čejka.

Czechitas tak mohou reagovat na stále větší hlad ze strany zaměstnavatelů po IT talentech. Zhruba polovina grantu je totiž určena pro věkovou skupinu 15–30 let. Díky tomu vznikne několik navazujících kurzů, které budou moct mladí využít v průběhu celého roku. 

„Jsme nesmírně rádi, že můžeme podpořit iniciativu, která je nyní natolik aktuální a potřebná. Czechitas vytváří hybnou sílu, která pomáhá myšlence působení žen v IT stát se běžnou záležitostí. Nepochybujeme o tom, že se výsledky vašeho projektu příznivě projeví nejen v celé České republice, ale velmi pravděpodobně i mimo ni,“ říká Jens-Jorgen Pedersen, senior poradce a ředitel programu VILLUM FONDEN, patřícího do nadace Velux.

Pro Czechitas je grant o to větším benefitem, protože má velmi flexibilní podmínky čerpání. Organizace sama si může rozhodovat a plánovat čerpání dle reálné situace a potřeb týmu, trhu. Díky podpoře si Czechitas zajistí nejen stabilitu svých stávajících aktivit – vzdělávání žen on-line i off-line, ale může díky ní realizovat i smělejší plány expanze v Česku i mimo něj.

„Velmi si vážíme svěřené důvěry od nadace Velux a naložíme s ní, jak nejlépe dokážeme. Je velmi potěšující, že nás podporují i takto velké společnosti, které nepůsobí primárně v odvětví IT, ale i jim jde o zvýšení konkurenceschopnosti nejen žen na pracovním trhu. Czechitas díky tomu mohou dále růst a rozšiřovat své pole působnosti napříč různými cílovými skupinami,“ uzavírá Ondřej Čejka.