Přes 80 % dětí je online prostřednictvím mobilu. Vodafone nejen pro Den bezpečnějšího internetu nabízí ochranu díky speciální aplikaci

8. února 2021 – Den bezpečnějšího internetu, ke kterému se loni přidalo 170 zemí světa, se připomíná druhé úterý v únoru už od roku 2004 a letos připadá na 9. února. V době, kdy se kvůli pandemii koronaviru velká část života dětí i dospělých přesunula do online světa, si tento „svátek“ zaslouží zvláštní pozornost. Už studie EU Kids Online 2020 upozorňuje na skutečnost, že 56 % českých dětí tvrdí, že s nimi rodiče nikdy nebo téměř nikdy nemluví o tom, co na internetu dělaly. Vodafone dlouhodobě prosazuje v oblasti Digitálního rodičovství tři jednoduchá hesla: „Domluvte se.  Jděte s dobou. Naslouchejte“. A rodičům nabízí i konkrétní pomoc v podobně mobilní aplikace Vodafone Family Security.

České děti ve věku 9 až 17 let nejčastěji používají k přístupu na internet chytré telefony, 84 procent z nich denně, uvádí studie EU Kids Online 2020. A mluví o průměru 3 hodiny na internetu denně.  Studie přitom ještě nezahrnuje změnu, kterou s sebou přinesl nástup pandemie koronaviru. Když vloni Českou republiku pandemie zasáhla, narostla obecně výrazně doba, kterou lidé tráví na internetu. Podle projektu NetMonitor činil meziměsíční nárůst 50 % a meziroční zhruba třetinu. 

Děti tráví aktuálně na internetu hodně času i kvůli online výuce a nedostatku jiných možností potkávat se. „Většina českých dětí už zhruba rok tráví na internetu více času – chodí tam do školy, potkávají se tam s kamarády, ‚navštěvují‘ členy rodiny, hledají zábavu. Zvýšená frekvence návštěv internetu znamená více nástrah on-line světa, což vyplývá i ze studie EU Kids Online 2020,“ říká Richard Stonavský, viceprezident Vodafonu pro vnější vztahy, do jehož agendy patří i oblast Digitálního rodičovství. Vidět internet jako nebezpečné místo by ale podle Richarda Stonavského byla chyba. A podobný názor zaznívá například od profesora Davida Šmahela z výzkumného týmu IRTIS (Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti) Masarykovy univerzity. 

„Pokud rodič omezuje a zakazuje dítěti používat internet, má pak dítě horší digitální znalosti,“ vysvětluje David Šmahel. Jeho tým se už zapojil do dlouhé řady mezinárodních výzkumů, včetně zmíněné studie EU Kids Online 2020, která mapovala vztah dětí k online prostředí v 19 evropských zemích. „Z našich výzkumů například vyplývá, že větší dovednosti v digitálním světě pomáhají nejen k lepším výsledkům v učení, ale i při ochraně vlastního soukromí,“ dodává profesor. 

Rizikem není internet, ale nezájem rodičů

Výzkum z týmu profesora Šmahela upozorňuje na faktor, který může pro děti na internetu znamenat riziko. 56 % českých dětí podle EU Kids Online 2020 říká, že jejich rodiče s nimi nikdy nebo téměř nikdy nemluví o tom, co dělaly na internetu. Například německé děti daly stejnou odpověď jen v 19 % případů. Podle stejné studie pouze 14 % českých dospívajících uvedlo, že rodiče používají software na blokování nebo filtrování pro děti nevhodného obsahu. Přitom třeba s nenávistným obsahem se setkalo téměř 60 % českých dětí a 18 % dětí se s ním setkává alespoň jednou týdně, uvádí výzkumná zpráva Children’s experiences with cyberhate

I s ohledem na zmíněné nezávislé studie Vodafone dlouhodobě prosazuje v oblasti Digitálního rodičovství tři jednoduchá hesla: „Domluvte se.  Jděte s dobou. Naslouchejte“. A rodičům nabízí i konkrétní pomoc v podobně mobilní aplikace Vodafone Family Security. „Děti si umí se zákazy obvykle poradit, je lepší jim nastavit jasná pravidla hry. Navíc ovládají technologie často lépe než rodiče, ale snažme se s nimi držet krok. Děti potřebují zájem a čas rodičů, kteří poslouchají, vysvětlují i varují,“ rozvádí zmíněná hesla viceprezident Stonavský.

Pomoc, kterou nabízí aplikace Vodafone Family Security

Nástrojem pro moderní rodiče je aplikace Vodafone Family Security, která slouží právě pro ochranu dětí na internetu. Pomocí aplikace lze chránit děti, aby nebyly vystaveny nebezpečnému obsahu, nebo omezit používání návykových aplikací. Součástí výbavy Vodafone Family Security je i řízení přístupu k internetu, aby se děti mohly nerušeně věnovat škole, zájmovým kroužkům nebo spánku. 

Jen za 49 korun měsíčně lze aplikaci využívat až na 6 zařízeních. Více o aplikaci i Digitálním rodičovství najdete na webu www.vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi

O společnosti Vodafone

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení. A jak prokázala krize v souvislosti s onemocněním COVID-19, hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě, je největším světovým poskytovatelem připojení k internetu věcí (IoT) a naše technologická platforma M-Pesa v Africe umožňuje více než 45 milionům lidí těžit z přístupu k mobilním platbám a finančním službám. Mobilní a pevné sítě provozujeme v 21 zemích a ve 48 dalších spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. K 31. prosinci 2020 jsme měli více než 300 milionů mobilních zákazníků, více než 27 milionů zákazníků s pevným připojením a více než 22 milionů televizních zákazníků.

V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Více informací na www.vodafone.cz.