Datová snídaně LMC: duševní zdraví zaměstnanců

Společnost LMC vydala první letošní Datovou snídani. Po první části věnované vývoji na pracovním trhu následuje představení výsledků studie na téma duševního zdraví zaměstnanců. Tato studie Národního ústavu duševního zdraví se věnovala dopadům změn za poslední rok na psychické rozpoložení lidí a na související nárůsty různých typů potíží.

  • Počet zaměstnanců s některou formou duševního onemocnění od začátku pandemie významně vzrostl, jde až o 20 % pracovníků.
  • Například středně těžké a těžké deprese má 10 %, středně těžké a těžké úzkosti 17 % zaměstnanců.
  • Zaměstnanci, kteří v případě duševních problémů nevyhledají pomoc, jsou v práci podstatně méně efektivní než ostatní.
  • Duševní onemocnění mají dopad na efektivitu. Prostoje zaměstnancům normálně zabírají kolem 20 % pracovní doby, těm s depresí již 30 % a těm, kteří v případě deprese nevyhledají pomoc, až 35 % času.

Studie také dává doporučení, co se s tím ve firmách dá dělat i jak může každý začít sám u sebe, aby do podobných potíží pokud možno nesklouzl.

Záznam online Datové snídaně i prezentaci s čísly a grafy najdete na https://magazin.lmc.eu/datova-snidane-jak-jsou-na-tom-firmy-a-psychika-zamestnancu-pri-druhe-vlne-covidu.

Označeno tagem