Barracuda Email Threat Scanner odhaluje stále nové hrozby

Společnost Barracuda Networks již řadu let patří mezi absolutní špičku mezi dodavateli řešení z oblasti informační bezpečnosti, komunikace a síťové infrastruktury. Zaměřuje se především na pokročilá cloudově orientovaná řešení, která vyhovují soudobým nárokům informační bezpečnosti.  

Mezi největší zdroj bezpečnostních hrozeb stále patří elektronická pošta. Ze statistických údajů vyplývá, že více než devadesát procent všech útoků začíná u e-mailu. To potvrzují i údaje bezpečnostního nástroje Barracuda Email Threat Scanner, který je uživatelům k dispozici zdarma.

V průběhu roku 2020 využilo Barracuda Email Threat Scanner 4550 organizací po celém světě ke kontrole 2600531 unikátních mailboxů, přičemž bylo identifikováno 2029413 unikátních útoků. K nejčastějším patřil phishing, různé podvody, falešné obchodní zprávy a vydírání. 

Na ochranu elektronické pošty je uživatelům k dispozici komplexní řešení s názvem Barracuda Total Email Protection, které zahrnuje produkty Barracuda Essentials, Barracuda Sentinel a Barracuda PhishLine.

Hlavní roli hraje řešení Barracuda Essentials, které chrání data a elektronickou poštu v prostředí Microsoft Office 365. Jedná se o sadu cloudových služeb zahrnující produkt Barracuda Cloud Archiving Service spolu se službami Barracuda Email Security Service a Barracuda Cloud Backup. 

Důležitým doplňkem je řešení Barracuda Sentinel, jehož cílem je chránit uživatele před stále častějšími útoky typu real-time spear phishing, cyber fraud defense a domain fraud. Tuto další vrstvu ochrany doplňuje platforma Barracuda PhishLine, která nabízí pokročilé nástroje pro školení uživatelů, jak se chránit před phishingovými útoky, a to včetně funkcí pro simulaci a vyhodnocení.

Další informace o produktech Barracuda Networks můžete získat na stránkách

http://www.gestocomm.cz/vyrobce/barracuda

Distributorem zařízení Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications, která je držitelem certifikací pokrývajících celé portfolio výrobce včetně implementace komplexních bezpečnostních řešení.