Bene Meat Technologies již řeší podobu bioreaktorů k výrobě kultivovaného masa

Český startup Bene Meat Technologies (BMT) řeší další milník ve vývoji technologie k výrobě kultivovaného masa* (KM) ve velkém měřítku – technickou specifikaci bioreaktorů, ve kterých bude kultivované maso v masivních objemech produkováno.  

Teprve začátkem letošního roku BMT informovalo o svém prvním zásadním milníku ve vlastním vývoji KM, a to úspěšné kultivaci svalových buněk v českém laboratorním prostředí. Bez tohoto významného úspěchu by byl další vývoj technologie bezpředmětný. BMT již nyní zvládá kultivaci potřebných hovězích buněk v definovaných médiích a dalším cílem je každou buňku namnožit alespoň 50x. BMT navíc cíleně odmítá používání neetického FBS**. 

Jen o pár měsíců později je již BMT v procesu specifikace technologie bioreaktorů*** určených k masové produkci hovězích buněk. BMT začne s bioreaktory o menším objemu. V nich využije poznatky z procesu množení buněk v dynamicky se měnícím prostředí. Toto dynamické prostředí je totiž přirozené pro růst svalů v živém zvířeti. Získané poznatky bude v druhé fázi zapotřebí přenést do bioreaktorů o větších objemech. 

„Na konstrukci maloobjemových reaktorů chceme spolupracovat s odborníky z VŠCHT, o společném vývoji velkoobjemových bioreaktorů dle našich požadavků již jednáme například se švýcarskou firmou Bioengineering,“ uvádí vedoucí projektu Bene Meat Technologies Roman Kříž.

Finální bioreaktory by měly produkovat nejméně deset tun buněk denně. Ty budou v dalším procesu využity pro výrobu svalové tkáně srovnatelné s tkání živého zvířete.

„Naším cílem je zajistit celému lidstvu levné a kvalitní maso. Bez zabíjení zvířat, stoprocentně kontrolované a zdravotně naprosto nezávadné,“ vysvětluje směřování firmy Roman Kříž.

Výzkumný tým BMT pod vedením Jiřího Janouška zároveň souběžně pracuje na dalších částech vývoje (kultivační médium, recyklace média, funkční povrchy pro adherentní kultivaci a diferenciaci, signalizační proteiny…), jejichž zvládnutí je pro představení finálního produktu nezbytné.   

Foto: laboratorní inkubátor

*Kultivované maso = termín označující maso (zahrnující svalové buňky, tukové buňky, pojivové tkáně, krev a další složky) produkované kultivací zvířecích buněk, nikoli porážkou živého zvířete. (Zdroj: New Harvest – výzkumný ústav, který má za cíl urychlit pokrok v buněčném zemědělství.)

** FBS (fetální bovinní sérum) = součást živného média, iniciuje buňky k dělení, a tedy i růst celé kultury. FBS se získává ze zvířecích embryí.

*** Bioreaktor = umělé zařízení sloužící ke kultivaci  živočišných buněk.

Bene Meat Technologies 

Česká startupová firma zaměřená na výzkum a vývoj technologie pro výrobu kultivovaného masa v průmyslovém měřítku. Mezinárodní tým složený z mladých i zkušených vědců úzce spolupracující s renomovanými institucemi. BMT usiluje o vývoj technologie produkující kultivované maso formou množení živočišných buněk bez použití surovin z usmrcených zvířat a zároveň umožňující provozovatelům nabídnout tento produkt za ceny dostupné spotřebitelům.