Singapursko-brněnský startup Meiro a český nástroj SmartEmailing propojují své platformy

Dva velcí hráči ve svém oboru přicházejí s kombinovanou službou, která zajišťuje komplexní datovou správu zákazníků a aktivaci pomocí automatizace multikanálové komunikace. Oběma společnostem se díky vzájemné integraci podařilo výrazným způsobem zefektivnit a automatizovat pokročilou komunikaci na zákazníky v rámci jejich životního cyklu. Proces selekce skupin zákazníků podle segmentačních kritérií, tedy na základě behaviorálních, transakčních nebo demografických dat i proces komunikace skrze personalizované zprávy ve vhodný čas se tak pro marketéry výrazně zkrátil nebo úplně zautomatizoval. 

SmartEmailing je populární český nástroj pro e-mailovou komunikaci založený před 11 lety. Denně odešle více než 4.000.000 e-mailů pro klienty, mezi které se řadí jak banky a korporace, tak e-commerce projekty i menší hráči. Platforma pro odesílání e-mailů a automatizaci komunikace je postavená na vlastním spolehlivém řešení, které staví na maximální doručitelnosti. 

Technologický startup Meiro, založený českými rodáky, se donedávna zaměřoval pouze na jihoasijský trh. Jeho doménou je Customer Data Platform – platforma, která mapuje kompletní cestu zákazníka online i offline a čistí zákaznická data tak, aby uživatel viděl přesné kroky, které jeho zákazníci dělají při interakci se značkou. Tato data následně umožňuje segmentovat a aktivovat v dalších nástrojích. Firmám tak pomáhá připravit se na nový režim v digitálním prostoru, kdy už trackování s cookies třetích stran nebude možné, což je velké téma pro každého marketéra. 

Obě platformy staví na uživatelské jednoduchosti a přívětivém UX. Vzájemnou integrací chtějí proces datové analýzy a segmentované komunikace přiblížit jak velkým klientům, tak menším hráčům a společnostem, které nemají vlastní specializované analytiky, ale pouze marketingový tým.

“Marketingový tým je schopen říci, jak se zákazník chová na webu, v mobilní aplikaci nebo e-mailu. Jak interaguje se značkou, nebo jaké je jeho nákupní chování. Z těchto dat lze v reálném čase vytvořit segment uživatelů, kterým je automaticky zaslán e-mail se správným obsahem, ve správnou chvíli. Díky přesné segmentaci zlepšujeme zacílení, výsledky kampaní i samotnou komunikaci se zákazníkem,” doplňuje Pavel Bulowski, CMO a spoluzakladatel Meira.

“Pro všechny společnosti je velkou výzvou vypořádat se s daty – s jejich získáváním z rozličných zdrojů, spojením a následnou agregací pro aktivaci. Výkon každé marketingové platformy včetně SmartEmailingu se odvíjí od kvality dat. 

Čím komplexnější údaje o zákaznících společnosti mají, tím přesnější může být jejich cílení. Ideální digitální komunikace znamená komunikovat multikanálově s každým zákazníkem ve správný čas a s personalizovaným obsahem. 1 000 odeslaných e-mailů by se mělo rovnat 1 000 jedinečným „zprávám“ doručeným v různých časech různými kanály. Použití Customer Data Platform jako krok mezi automatizovanými scénáři a původními zdroji dat zajistí kvalitu komunikace se zákazníkem, a má tak mimořádně pozitivní dopad na výsledky kampaní. Rovněž snižuje náklady na správu dat a samozřejmě vede k růstu výnosů,” říká Vojta Bulíř, Co-owner & Business Development Manager společnosti SmartEmailing.

Meiro – Customer Data Platform

Meiro Customer Data Platform je singapurská společnost založená Čechy, která dobývá trh s nástroji na vytěžování, správu a aktivaci zákaznických dat. Automaticky se postará o identifikaci zákazníka napříč zařízeními a tzv. ‚touchpointy‘, tedy místy, kde zákazník se značkou interaguje. CDP mapuje zákaznickou cestu ať už jde o chování na webu, v aplikaci nebo při nákupu v kamenném obchodě. Kromě toho Meiro rozpozná všechna zařízení a veškeré identifikátory (např. různé emailové adresy), které zákazník používá. Z těchto aktivit vytváří jedinečný profil zákazníka s jasnou časovou osou. 

Na základě těchto údajů lze jednoduše vytvořit velmi precizní mikro segmenty zákazníků a tyto segmenty aktivovat v jakémkoliv jiném nástroji nebo platformě pro multikanálový marketing (např. Google Ads, Facebook Ads atd.), využít notifikace nebo e-mailový nástroj. Meiro má schopnost integrace veškerých aplikací a systémů, které společnost využívá, včetně těch nejkomplexnějších systémů vyvíjených interně.

Meiro je velmi účinný analytický nástroj, který dává uživatelům kontrolu nad daty a je navržen tak, aby se snížila zátěž analytického a IT týmu. Marketingové a byznys týmy tak získávají přístup ke skvěle strukturovaným zákaznickým datům připraveným k aktivaci pomocí několika kliknutí myší a dokáží jednoduše reportovat a vyhodnocovat marketingové aktivity a jejich úspěšnost.

SmartEmailing

SmartEmailing je aplikace pro efektivní rozesílání e-mailů a nástroj pro multikanálovou komunikaci. Silnou stránkou nástroje je především samotná doručitelnost e-mailů. Narozdíl od většiny dostupných aplikací totiž SmartEmailing odesílá e-maily přes vlastní odesílací modul a vlastní IP adresy. Cílem aplikace je umožnit marketérům zákazníky aktivovat, obsluhovat je a komunikovat s nimi efektivně, technicky správně a na základě dat i personalizovaně a přesně ve chvíli, kdy je k tomu citlivý. K tomu využívá vlastní platformu pro automatizaci komunikace. Její největší výhodou je tvorba automatizovaných scénářů, jejich nadčasovost a efektivita, protože dokáží v řádu vteřin reagovat na chování zákazníků.

Servery SmartEmailingu se nachází na území EU (v ČR a v Německu). Data jsou ukládaná a zpracovaná výhradně na vlastních serverech a veškerá komunikace mezi servery je šifrovaná. Díky maximální bezpečnosti při nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR používají SmartEmailing i banky a finanční instituce.

Aplikace SmartEmailing staví na uživatelské přívětivosti v oblasti ovládání i v oblasti statistik a výstupů z kampaní. Pracuje s pokročilými možnostmi integrace jak do interních systémů společností, tak s integrací do open source technologií a různých řešení pro menší hráče. 

Více na:

www.smartemailing.cz 

www.meiro.io