Pokles pracovní motivace kvůli krizi pociťují 2 z 5 zaměstnanců

Rok koronaviru si začíná vybírat na zaměstnancích novou daň. Dlouhodobá práce z domova, vysoké pracovní vytížení a záplava negativních zpráv se podepisují pod pokles motivace, který vnímá 37 % zaměstnanců. Pro udržení motivace je přitom podle zaměstnanců vedle materiálního zabezpečení nezbytný také osobní přístup nadřízených a důvěra ve firmě.  Vyplývá to z čerstvého Barometru zaměstnanců, který uskutečnila společnost Up Česká republika na vzorku 840 lidí.

Barometr se zaměřil především na změny, které zaměstnanci vnímají vlivem koronaviru od začátku roku 2020. Pokles pracovní motivace je jednou z těch nejvýraznějších změn, potvrzují ho téměř 2/5 zaměstnanců. Motivovaná k dobře odvedené práci zůstává aktuálně jen necelá polovina lidí. Většina firem přitom právě nyní potřebuje zaměstnance mobilizovat a angažovat, aby nelehkou dobu ekonomicky zvládly.   

„Odhodlanost zaměstnanců nabourává sama o sobě práce na dálku. Lidé ztrácejí kontakt s firmou i kolegy, téměř všechny sociální interakce prakticky přestaly existovat a zaměstnanci se potýkají s psychickým vyčerpáním. Udržení vysoké úrovně angažovanosti je tak nyní více než kdy jindy hlavním cílem HR ředitelů,“ říká Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up ČR, která se specializuje na péči o zaměstnance.     

Na dálku, ale stále osobně

Osobní přístup nadřízených nebo vedení společnosti je přitom podle zaměstnanců jednou z nejdůležitějších oblastí, kterou musí zaměstnavatel splňovat, aby se cítili v práci motivovaní. Za nezbytnou podmínku považuje osobní přístup 85 % zaměstnanců. Obzvlášť klíčová je tato oblast pro ženy, jako předpoklad motivace a angažovanosti vnímá osobní přístup téměř 90 % z nich.   

Udržet a zajistit ve firmě osobní přístup i při současných podmínkách je přitom pro společnosti logicky velmi komplikované. „Firmy se na nás obracejí čím dál tím více ohledně HR vztahů a zapojení zaměstnanců i při vzdálené práci. Vyvíjíme proto nová HR digitální řešení, která umožní sdílet společné úspěchy, pomohou zaměstnance více zapojit do dění ve firmě, posilují jejich pocit sounáležitosti s organizací a zvyšují také jejich angažovanost v práci,“ popisuje Nicoletti. 

Peníze motivují jen do určité míry

Podobně důležitá jako osobní přístup je i oblast materiálního zabezpečení a perspektivy práce, která zahrnuje vedle základní mzdy také odměny a plošně poskytované benefity, možnosti vzdělávání nebo perspektivu pracovního růstu a postupu. Za nezbytnou podmínku vlastní motivace a angažovanosti ji považuje rovněž 85 % zaměstnanců. 

„Peníze však samy o sobě fungují jako motivátor jen do určité míry. Dobrá politika odměňování musí být vyvážená. Kromě odpovídajícího základního platu přináší reálné výsledky využívání bonusového systému a balíčku výhod,“ říká Nicoletti a dodává: „Důležitou součástí udržení motivace zaměstnanců se staly v posledních měsících hlavně volnočasové benefity, které se úspěšně přesunuly do online světa. Meziročně jsme tak právě u nich zaznamenali ze strany firem největší nárůst poptávky.“ 

Důvěra vedení i odstranění bariér

Jen o něco méně klíčová je pro udržení motivace a angažovanosti důvěra ve vztahu firmy a zaměstnanců, která zahrnuje dodržování etických principů, transparentnost a otevřenost v jednání. Nezbytnou podmínkou je pro 84 % zaměstnanců. Více než 80 % zaměstnanců považuje za základní předpoklad motivace a angažovanosti také samotnou kvalitu pracovních podmínek.

Ty dnes nezahrnují jen kvalitní počítač, ale maximální pohodlí a odstranění překážek v práci. Často jde přitom o poměrně banální věci, typicky třeba obstarání jídla. „Po hromadném přechodu zaměstnanců na home office jsme tak začali spolupracovat nejen s rozvozovými společnostmi, ale třeba i s e-shopy s potravinami pro zaručení bezpečných nákupů. A zároveň jsme inovovali elektronické stravenky, abychom umožnili bezkontaktní placení kartou i telefonem nebo jednoduché převádění peněz mezi kolegy.“ 

Více než 80 % lidí považuje za nezbytný předpoklad motivace a angažovanosti i smysluplnost a užitečnost práce. Pro nadpoloviční většinu lidí je důležitá také možnost vyniknout.  

Tabulka č. 1: TOP 5 nezbytných podmínek angažovanosti a motivace zaměstnanců

Co je nezbytné k tomu, abyste se v práci vy osobně cítil(a) jako angažovaný a motivovaný zaměstnanec?Celkem
Materiální zabezpečení84,9 %
Osobní přístup84,6 %
Důvěra84,1 %
Kvalita pracovního prostředí82,6 %
Smysluplnost práce 81,9 %

Up Česká republika s.r.o., která zahájila své působení na českém trhu v roce 1995 pod názvem
Le Chèque Déjeuner, je součástí mezinárodní skupiny Up, která dnes působí v 29 zemích celého světa. Up Česká republika se specializuje na zaměstnanecké benefity, ale nabízí rovněž inovativní řešení v oblasti marketingu a strategického rozvoje firem. Schopnost analyzovat aktuální situaci klientů a navrhovat a uvádět do praxe efektivní benefitní systémy a věrnostní programy, řadí společnost Up Česká republika k lídrům trhu určujícím trend v této oblasti. Více informací o společnosti na www.upcz.cz.