Ani svěřenský fond nemůže uchránit majetek před věřiteli

Praha, 26. dubna 2021 – Český zákon staví svěřenské fondy do výjimečného postavení. Občanský zákoník jasně stanoví, že majetek vložený do svěřenského fondu nepatří zakladateli, správcům ani obmyšleným. Ve skutečnosti je majetek svěřenského fondu ve zvláštním stavu z hlediska práva – nepatří totiž nikomu. Jak ale upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, tak věřitelé mohou vyčlenění majetku do svěřenského fondu účinně napadat, pokud by to ovlivňovalo uspokojení jejich pohledávek.

„Pokud je někdo žalován, zbankrotuje, rozvede se, nebo zemře, zůstává jeho domov a další majetek vložený do svěřenského fondu v bezpečí,“ říká James Turnbull ze společnosti Svěřenské fondy a trusty. Advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad mu částečně oponuje: „V rámci právní ochrany majetku jsme přesvědčeni, že obdobně jako u jiných případů účelového vyvádění majetku lze napadat i účinnost vyčlenění majetku do svěřenského fondu.“

Pokud byl úmysl zkrátit věřitele druhé straně znám, bylo by možné se neúčinnosti domáhat až po dobu pěti let, tedy o tři roky déle, než u bezúplatných jednání, resp. až o čtyři roky déle v případě insolvenčního zákona. Pokud by tedy ke zkrácení práv věřitele došlo úmyslně, byl by v případě úspěchu žaloby ze strany věřitele, resp. insolvenčního správce tento věřitel oprávněn tento majetek zpeněžit, resp. jej vydat insolvenčnímu správci do majetkové podstaty určené k uspokojení věřitelů.

Zájem lidí o zajištění právní ochrany svého majetku přitom v poslední době výrazně roste. Ze statistik společnosti Právní Ochrana Majetku – P. O. M. vyplývá, že díky pandemii se za poslední rok více než zdvojnásobil. „Pandemie si vynutila zásadní změnu v chování lidí. Před koronakrizí lidé tyto věci vůbec neřešili, ale když vidí dopady na své okolí, známé a kamarády, mnohem více se začali zajímat i o svou právní ochranu,“ vysvětluje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. „Z mezinárodních zkušeností je naprosto jasné, že právní ochrana majetku musí být navržena opatrně, pokud má správně fungovat. Bohužel jsme se v naší praxi setkali s mnoha případy špatně založených svěřenských fondů, které nemohou splnit cíle zakladatele, proto je třeba vyhledat zkušené profesionály,“ uzavírá James Turnbull ze společnosti Svěřenské fondy a trusty.

O Právní Ochrana Majetku – P. O. M.:

Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí (kam patří například veterány, jachty, letadla nebo podíly ve společnostech) a cenných předmětů, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se konfliktním a nákladným přechodům majetku v rámci dědictví, majetkových ztrát v případě rozvodu, možným podvodům, závisti či škodám z pouhých nedopatření. Více informací na www.pravniochranamajetku.eu.

O AK Polverini Strnad:

Advokátní kancelář Polverini Strnad funguje na trhu téměř 20 let. Po celou dobu své existence usnadňuje svým klientům podnikání a nabízí komplexní business řešení včetně nadstandardních služeb – jako jsou například záruky na smlouvy, upozornění na závazné termíny nebo přípravy jednoduchých obchodních shrnutí právních dokumentů. Kancelář působí v Praze, Římě, Brně a Bratislavě. Jejími zakladateli jsou Pavel Strnad a Giampaolo Polverini. Více informací na www.ak-ps.eu.