Skupina GUMOTEX představila nové logo a výsledky za rok 2020

BŘECLAV (26. dubna 2021) – GUMOTEX, akciová společnost, a její dceřiné společnosti (dále jen „Skupina GUMOTEX”), renomovaný zpracovatel a výrobce produktů z pryže a plastů, významný dodavatel komponentů pro automobilový průmysl a s více než 1000 pracovníky největší zaměstnavatel na Břeclavsku představil nové logo a výsledky hospodaření za rok 2020.

 „Představení nového loga je pro GUMOTEX velmi významným momentem. Tento krok je součástí naší dlouhodobé strategie v oblasti komunikace a budování silné značky. Nové logo a jednotný grafický vizuál, jakožto součást nové korporátní identity zahrnující mimo jiné redefinici mise, vize, klíčových hodnot a principů fungování,  budou prezentovat GUMOTEX jako kompaktní Skupinu, silného a stabilního partnera s jasnou vizí a hodnotami sdílenými všemi společnostmi, závody i pracovníky“, uvedl František Řezáč, předseda představenstva GUMOTEX, akciová společnost, a generální ředitel koncernu GUMOTEX.

GUMOTEX dále představil auditované výsledky hospodaření za rok 2020. Celkové konsolidované tržby za rok 2020 přesáhly 2 720 mil. Kč ve srovnání s 2 905 mil. Kč v roce 2019. I přes pokles tržeb ukazatel provozního hospodaření EBITDA meziročně vzrostl o 94 % na úroveň přibližně 269 mil. Kč. EBITDA marže tak meziročně vzrostla z 4,8 % na 9,9 %.

„Rok 2020 byl v mnoha ohledech zcela mimořádný a nesrovnatelný s jakýmkoliv jiným rokem v celé historii Skupiny GUMOTEX. Nečekaná pandemie koronaviru, která vypukla vloni na jaře, ochromila v podstatě všechny naše závody Divize Automotive na téměř dva měsíce. S tím související výpadek tržeb ve výši více než 400 mil. Kč měl významný negativní dopad do našeho provozního hospodaření a likvidity. 

Ve zcela opačném duchu se vyvíjela situace u Divize Coating. Zde jsme naopak čelili obrovské poptávce po nafukovacích člunech, nafukovacích jádrech do postelových matrací či nafukovacích stanech s využitím zejména v boji proti koronaviru. V těchto segmentech jsme v podstatě sotva stačili vyřizovat objednávky, což by nebylo možné bez obrovského nasazení našich pracovníků a perfektní vzájemné spolupráce našich výrobních divizí. 

Situace v sektoru automotive se postupně stabilizovala a dostala na standardní úroveň. Díky silným výkonům v závěru roku jsme tak byli schopni téměř v plné výši kompenzovat úvodní ztráty a naplnit celoroční plán hospodaření. Tuto skutečnost považuji za mimořádný úspěch a můj dík patří všem pracovníkům, kteří se na tomto úspěchu podíleli.

Věřím, že i pracovníci GUMOTEXu ocenili v této nelehké době sílu a stabilitu Skupiny, naši snahu udržet a zachovat pracovní místa a samozřejmě perspektivu dalšího rozvoje. Doufám, že tyto skutečnosti ještě více zvýší atraktivitu GUMOTEXu jako zaměstnavatele, protože máme zajímavou nabídku volných pracovních míst“, poznamenal František Řezáč.

Skupina GUMOTEX dále představila své cíle v oblasti provozního hospodaření a investic pro rok 2021. Plánované tržby v objemu 3,2 mld. Kč představují nárůst o 18 % oproti roku 2020. Tento nárůst tržeb spolu s pokračujícím zvyšováním provozní výkonnosti a zefektivňováním nákladové struktury by měl přispět k navýšení ukazatele EBITDA nad úroveň 300 mil. Kč, přičemž významná část těchto provozních prostředků, cca. 160 mil. Kč, bude investována do dalšího rozvoje Skupiny.

„Aktuálně zprovozňujeme novou výrobní technologii v Třebíči, která nám zdvojnásobí kapacitu výroby expandovaného polypropylenu. V Břeclavi plánujeme celkovou rekonstrukci provozu výroby gumárenských směsí a výstavbu nového vývojového centra, od kterého si slibujeme podporu našich aktivit v oblasti inovací, se kterými posílíme ve stávajících a pronikneme do nových tržních segmentů.          I přes omezení související s pokračující pandemií koronaviru se do roku 2021 dívám pozitivně a věřím, že se nám naše cíle podaří naplnit“, dodal František Řezáč.