Od začátku roku se APRA rozrostla o 3 nové přidružené členy

Praha, 6. května 2021 – Od začátku letošního roku se Asociace public relations (APRA) rozrostla o tři nové členy. Do přidruženého členství vstoupila výzkumná agentura Ipsos, komunikační oddělení společnosti Tesco a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů. APRA nyní sdružuje již 12 významných českých i nadnárodních společností. 

„PR a komunikace by měly být postaveny na faktech a datech, a to je právě oblast, kde Ipsos může pomoci doručením relevantních dat o názorech, postojích a chování nejen veřejnosti, ale i stakeholderů. Jsme opravdu rádi, že můžeme přispět k obohacení a další profesionalizaci oboru public relations,“ říká Tomáš Macků, ředitel vnějších vztahů agentury Ipsos, která do APRA přináší know how přední výzkumné agentury se zázemím ve více než 90 zemích světa. 

Od spuštění přidruženého členství se součástí asociace v první polovině loňského roku staly komunikační a marketingová oddělení společností ČEPS, České televize, Českého statistického úřadu. Dalšími přijatými společnostmi v druhé polovině loňského roku se stal Protext ČTK, Monitora, Sazka, Marketingové oddělení Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a Škoda Auto

Po více než dvaceti letech fungování asociace, která do této doby sdružovala výhradně PR agentury, se od konce roku 2019 tzv. přidruženými členy mohou stát i firmy, které nepodnikají v oblasti komunikace či marketingu, ale mají vlastní PR týmy. „Možnost otevřít členství pro firmy, které využívají na komunikaci interní profesionální týmy, jsme zvažovali a připravovali několik let. Zájem o nový druh členství v APRA nás těší a s radostí mezi námi uvítáme i další významné společnosti a organizace,“ uvádí Martin Jaroš, člen výkonné rady Asociace public relations. Při tvorbě konceptu přidruženého členství se APRA inspirovala v zahraničí, kde podobné modely fungují velmi dobře mnoho let.

„Je to pro nás ideální platforma, kde se můžeme potkávat s dalšími odborníky z oboru, snáze díky tomu sledovat aktuální trendy v oblasti komunikace a sdílet s ostatními naše zkušenosti,“ uvádí vedoucí korporátní komunikace společnosti Tesco Ján Kondáš. 

APRA si od přidruženého členství slibuje vytvoření širší odborné platformy, která bude podporovat další rozvoj a profesionalizaci oboru a stimulovat diskusi o aktuálních tématech a trendech, které zajímají agentury i zadavatele. „Z diskuzí s manažery komunikace v celé řadě firem vyplynula jejich potřeba scházet se, sdílet zkušenosti a diskutovat společné problémy i mimo jinou platformu, než jakou jsou konference,“ popisuje důvody vzniku přidruženého členství Martin Jaroš. Pro naše nové členy jsme připravili speciální akce a workshopy, kde budou mít možnost získat informace a čerpat ze zkušeností nejen odborníků z public relations,“ doplňuje výčet benefitů.

„Vstup do asociace a přidružené členství pro nás představuje zapojení do vzdělávacích aktivit APRA a také větší zapojení našich studentů do praxe,“ uvádí Martina Houdková, generální ředitelka Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů. 

Přidružení členové mají možnost čerpat zajímavé benefity a slevy na vzdělávací akce, konference a soutěže, které APRA pořádá. Mezi ně patří blížící se PR Summit, který každoročně přináší zajímavá témata, oborová soutěž LEMUR – Česká cena za PR, vzdělávací kurz Prague Communications Academy a mnoho dalších aktivit. Více informací k Přidruženého členství naleznete na webových stránkách APRA.

www.apra.cz 

O Asociaci public relations (APRA)

APRA (Asociace public relations) je dobrovolné sdružení PR agentur a PR týmů organizací (nepodnikajících v oboru public relations) působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 19 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu a 12 společností a organizací jako přidružené členy.

Označeno tagem