Tisíce rodin nemá IT techniku na distanční výuku. Projekt Počítače dětem poskytl více než 2300 z nich repasované přístroje od dárců

Více jak rok si téměř celý svět zvyká na distanční výuku školáků a studentů. Pro některé rodiny to ale znamená zásadní problém, jak zajistit pro své děti přístup k online vzdělávání, když si z různých důvodů domů nemohou IT techniku pořídit. Pokud je v rodině dětí více, problém se násobí. Dle šetření např. MŠMT, ČŠI, společnosti Člověk v tísni víme, že až 30 % dětí nebylo schopno se z domova přihlásit k online výuce. Počet se sice snížil, ale stále zůstává téměř 20 % žáků offline. Tuto problematiku se snaží vyřešit od března 2020 charitativní projekt Počítače dětem Nadačního fondu IT people. Cílem je získat nevyužívanou starou IT techniku od dárců, repasovat ji a předat potřebným rodinám. Během svého krátkého působení, již projekt takto poskytl 2300 ks počítačů.

Darování starší IT techniky od jednotlivců či firem vede ke zvyšování sociální a ekologické odpovědnosti. Vyřazená technika, která by nebyla již dále využita, je recyklována tím, že po instalaci potřebného hardware a software je používána pro výuku dítěte. 

Spuštěním projektu Počítače dětem reagoval Nadační fond IT people na aktuální pandemickou situaci a uzavření škol, kdy se tisíce dětí ocitly bez přístupu ke vzdělání. Po roční činnosti projektu získalo svůj PC již více než 2300 potřebných dětí. Projekt je dlouhodobý bez ohledu na délku trvání online výuky, jelikož se zaměřuje na snižování rozdílu mezi dětmi, které mají přístup ke vzdělávání. Do budoucna bude cílem projektu i edukovat rodiny tak, aby děti využívaly techniku ke zvyšování počítačové gramotnosti a ke kreativním činnostem, tedy nejen k běžnému každodennímu studiu či zábavě.

„Jsme rádi, že se nám podařilo získat od dárců na začátku letošního roku tisíce kusů IT techniky, kterou můžeme nyní postupně distribuovat do potřebných rodin, které si z různých důvodů nemohou vlastní počítač ani notebook dovolit“, říká Robert Novotný, předseda správní rady Nadačního fondu IT people a autor projektu Počítače dětem.  

O aktuálnosti projektu vypovídají nové žádosti od rodin, který přichází každý týden a jsou postupně vyřizovány. Z tohoto důvodu projekt hledá stále dárce starší techniky i dobrovolníky, kteří mohou s projektem pomoci. „Kromě darované techniky budeme nesmírně rádi i za jakékoliv finanční dary.  Každých 900,- Kč totiž zajistí jednomu dítěti plně funkční počítat pro jeho výuku. Z finančních darů hradíme nákup náhradních dílů, pořízení software či dopravu,“ vysvětluje Novotný. 
„Vzdělávání dětí by mělo být naší prioritou. Díky znalostem a informacím může mít kultura, věda a další odvětví společnosti budoucnost,“ říká ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.