Na mostě u Strakovy akademie zavlál obří transparent. Ukončete dobu uhelnou, žádá Greenpeace vládu

Praha – 24. května 2021: Aktivisté a aktivistky Greenpeace dnes vyvěsili z Mánesova mostu v Praze obří transparent s nápisem “Konec doby uhelné”, který byl viditelný i z břehu od Strakovy akademie, kde se vláda bude zabývat otázkou ukončení těžby a spalování uhlí. Tentýž transparent se objevil loni na podzim na vrcholu uhelného velkorypadla během několikadenního protestu proti těžbě a spalování uhlí ve velkolomu Vršany. 

Podle dostupných informací ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček vzdal svůj původní plán [1], aby vláda schválila konec uhlí v roce 2038, který již loni v prosinci prosadil v Uhelné komisi. Místo toho návrh usnesení předložený Havlíčkem počítá s tím, že vláda vezme vyjádření komise pouze na vědomí a uloží jí pokračovat v další práci. Je však stále možné, že někdo z ministrů vznese návrh na hlasování o konkrétním roku, kdy by měla uhelná energetika skončit. Kromě Havlíčkova návrhu na rok 2038 připadá teoreticky do úvahy ještě rok 2033, jemuž vyjádřilo v meziresortním řízení podporu sedm ministerstev. Podle průzkumu agentury Kantar preferuje dřívější útlum od uhlí i výrazně více lidí. Pro útlum v roce 2033 se vyjádřilo 45 procent dotázaných, zatímco pro rok 2038 jen 32 procent.

Organizace Greenpeace požaduje, aby ministři a ministryně odmítli rok 2038 a podpořili co nejrychlejší odklon od uhlí. Podle podkladů z Uhelné komise, které vláda k rozhodování dostala, je technicky možné s uhlím skončit v roce 2033 a podle nezávislého modelování společnosti Ember je to možné již v roce 2030

Uhelný průmysl je nyní pod velkým tlakem kvůli rostoucí ceně emisních povolenek, která se nyní pohybuje v rekordních hodnotách nad 50 eury za vypuštěnou tunu CO2. Minulý týden oznámila největší tuzemská energetická firma ČEZ změnu své firemní strategie, v rámci níž chce do roku 2030 omezit spalování uhlí na 12,5 procenta svého energetického mixu. K odklonu od uhlí dojde rychleji i v Německu, kde tamní Uhelná komise doporučila rok 2038, ale vláda nyní schválila vyšší klimatické cíle v roce 2030 a dosažení uhlíkové neutrality v roce 2045, tedy o pět let dříve než ostatní státy EU. 

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace, říká: 

“Rok 2038 je mrtvý. Chápe to dokonce už i ministr Havlíček, který přitom do jeho prosazení loni investoval značný kapitál. Nyní se ho potupně ani neodváží navrhnout k hlasování. Ministři tak dnes buď schválí konec uhlí v roce 2033, nebo odpovědnost za budoucnost české energetiky i uhelných regionů od sebe odkopnou na budoucí vládu. V tom případě se s ohledem na strmý růst ceny emisních povolenek a probíhající ekonomický kolaps uhelného průmyslu dočkáme oficiálního termínu konce uhlí v roce 2030 nebo dokonce ještě dříve.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, řekl: 

“Bavit se o konci uhlí až v roce 2038 je nesmysl, to bychom museli dosluhující uhelné elektrárny finančně dotovat, aby do té doby vůbec dožily. Ministři a ministryně musí odmítnout doporučení Uhelné komise a přijít s plánem na dřívější odklon od uhlí. Ekonomická realita uhelného průmyslu i naše závazky na ochranu klimatu a snižování emisí skleníkových plynů jasně ukazují, že by uhlí v ČR mělo skončit ideálně do roku 2030.”

Poznámky: 

1] Ještě v únoru letošního roku poslal Karel Havlíček do meziresortního připomínkového řízení návrh usnesení vlády, ve kterém stálo: “Vláda… II. schvaluje rok 2038 jako rok útlumu využití uhlí pro účely výroby elektřiny a tepla v ČR s periodickým přezkumem termínu útlumu.”

V nyní předloženém usnesení jakákoliv zmínka o roce 2038 vypadla.