Úleva pro e-shopy. Pravidla DPH pro elektronické obchodování se mění

8. června 2021 – Zásadní změny v oblasti DPH se od 1. července dotknou e-shopů prodávající zboží koncovým spotřebitelům v Evropské unii. Týkají se nejen zdaňování zboží, ale i rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa. Povinnost k registraci DPH bude jednotná a to po dosažení ročního obratu 10 tisíc eur ve všech zemích, kde internetoví prodejci působí. E-shopy se už nemusí k DPH přihlašovat v každém státě zvlášť, což jim přinese výrazné snížení administrativní zátěže a v řadě zemí i úspory spojené s překlady nebo službami odborníků. Přihlásí se pouze v zemi, kde mají sídlo. Podle dosud platných podmínek byla povinnost k registraci DPH v daném státě po překročení určitého obratu a každá země měla jiná pravidla. To nově neplatí. 

Vznik tzv. One stop shop (jednotné kontaktní místo) umožní registraci na digitálním portálu, na kterém lze odesílat a spravovat vše elektronicky a ve vlastním jazyce, i když prodej probíhá přeshraničně. Na jednom místě tak obchodník provede registraci, online hlášení vydaných faktur v reálném čase i daňové přiznání. Nový režim má zabezpečit, aby byla DPH vybrána v zemi koncového spotřebitele bez ohledu na to, zda je zboží odesláno z jiného členského státu či dovezeno ze státu mimo EU. 

Pokud má e-shop sídel více, může si k registraci vybrat jedno z nich. V případě, kdy český e-shop zakládá nové právnické osoby v každé zemi, kam expanduje – vybere si k registraci jeden ze států. Podle Evropské komise je obchodník, se stálými provozovnami v dalších členských státech EU, oprávněn vybrat si jeden z nich a to na další tři kalendářní roky. 

Každý členský stát má vlastní portál, na kterém se lze již od 1. dubna registrovat. Po vyplnění registračního formuláře získá obchodník přístup na portál One Stop Shop a vše, co do systému zadá, bude automaticky viditelné ve všech členských státech. „Od července bude platit hlášení faktur pouze elektronicky. Internetoví obchodníci se musí na změnu připravit a registrovat se do systému daňového úřadu a napojit vše tak, aby mohli odesílat data prostřednictvím online platformy,“ vysvětluje László Szabó, ředitel rozvoje digitální agentury Growww Digital, která působí v zemích středoevropského regionu. Podle něj zjednodušení povede k většímu přeshraničnímu prodeji i větší transparentnosti. Jedná se také o výrazný krok vpřed v oblasti digitalizace a konkurenceschopnosti evropské e-commerce na světové scéně.     

Agentura Growww Digital, která e-shopům pomáhá s expanzí na další trhy, už má s řešením technického napojení na online hlášení vydaných faktur a splněním všech nových podmínek e-shopů bohaté zkušenosti. Z českých e-shopů dlouhodobě spolupracují například s Mall.cz (Mall.hu), Kytary.cz (Kytary.hu). S lokalizací a komunikací značky pomáhali také Rohlík.cz (Kifli.hu).

Další informace najdete na webu https://export.growwwdigital.com/. V polovině června bude také na tomto webu spuštěna registrace na bezplatný webinář Growww Digital právě k implementaci nových daňových pravidel a One stop shop. Webinář proběhne 7. července.

Growww Digital

Digitální marketingovou agenturu založili před devíti lety László Szabó a Krisztian Dunder. Fullservisová agentura se sídlem v Budapešti působí v sedmi zemích střední a východní Evropy (Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko). Pro přední internetové obchody zajišťuje podporu na míru, která přispívá k úspěchu celkové expanze na další trhy. Growww Digital se zaměřuje na online marketing – PPC kampaně a performance marketing, vytváření obsahu, správu sociálních médií ad.

Díky znalosti jednotlivých trhů a jejich zvyklostí přináší odbornou podporu za účelem rozvoje podnikání internetových obchodů a oslovení nových zákazníků. Spolupracuje se středními a velkými internetovými portály, ikonickými mezinárodními značkami (Geberit, Daikin, Kifli.hu/Rohlik.cz ad.). V posledních 5 letech byl průměrný meziroční růst klientů Growww Digital (v rámci kanálů agentury) přes 80 procent. 

Agentura je členem CEE Digital Alliance, která sdružuje digitální agentury ze střední a východní Evropy s certifikátem Google Premier Partner.

Více: www.growwwdigital.com

László Szabó

spoluzakladatel a ředitel rozvoje Growww Digital

László Szabó pracuje 16 let jako specialista na export mezi městy Praha-Bratislava-Budapešť. Před 8 lety založil spolu s Krisztianem Dunderem digitální marketingovou agenturu Growww Digital, kde se věnuje zejména online růstu firem napříč trhy střední a východní Evropy. László působí mj. jako Google Certified Trainer pro Česko a Slovensko se zaměřením na export firem. V rámci Google programu, který sdružuje odborníky v řadě oblastí, podporuje László Szabó start-upy, firmy, ale i studenty nebo neziskové organizace v získávání dovedností potřebných k rozvoji.