Společnost s více společníky je časovaná bomba – základní pravidlo právní ochrany majetku

Praha, 9. června 2021 – Velkým rizikem společností s více společníky je to, že jednotliví společníci mohou zablokovat rozhodování či činnost společnosti v případě jakékoliv neshody. To se může snadno stát i například v případě smrti jednoho ze společníků, kdy jeho podíl převezmou dědicové. Jak upozorňuje expert na právní ochranu majetku advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, toto riziko lze omezit například nastavením dostatečných pravidel chování mezi více společníky.

„Velkým rizikem společností s více společníky je to, že bude blokováno rozhodování či činnost firmy v případě neshody mezi společníky,“ vysvětluje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. Toto riziko přitom může existovat i v případě společnosti s jediným společníkem – pokud ten zemře, aniž by měl vyřešeno, aby společnost připadla jen jednomu dědici. „V případě všech společností – včetně těch jednočlenných – je potenciálně obrovským problémem, když podíl zdědí více dědiců a nejsou nastavena další pravidla. Pak je třeba očekávat vážné komplikace, obvykle hrozí konflikty v důsledku protichůdných zájmů jednotlivých dědiců. Pro firmu je lepší, pokud společník včas sepíše závěť či uzavře dědickou smlouvu, v níž podíl ve společnosti zůstaví vybranému dědici,“ dodává advokát Pavel Strnad.

Pokud si firmu zakládá více lidí, měli by společníci v zakládajících dokumentech vyloučit přechod podílu na dědice společníka a dohodnout další postup v dohodě společníků. Ta také může stanovit, jak má být vyplácen vypořádací podíl, který obdrží dědicové, jaká má být výše splátek a v jaké lhůtě má být dědicům vyplacen a mnoho dalších užitečných a potřebných otázek upravujících vztahy mezi společníky nad rámec společenské smlouvy. Lze také sepsat závěť a při zohlednění zákonné ochrany nepominutelných dědiců odkázat podíl ve společnosti pouze jedné osobě – nástupci, který po smrti společníka bude v řízení společnosti pokračovat.

Příběh: Náhlá smrt společníka poškodila dlouholeté podnikání

Riziko existence více společníků dobře ilustruje reálný příběh z praxe. Josef K. a Pavel P. od roku 1993 vedli svou vlastní společnost s ručením omezeným, každý v ní držel poloviční podíl. Jejich společnost prosperovala a měli promyšleno, jak s podnikem naloží, až půjdou do důchodu. Bohužel jeden ze společníků nešťastnou náhodou zahynul a nastal problém – jeho podíl se dělil mezi jeho ženu a tři děti. Nikdo z rodiny neměl ochotu se s druhým společníkem domluvit, o další osud společnosti a její rozvoj se nezajímali, navíc se rodina sama mezi sebou rozhádala. Společnost tak byla prakticky ochromena, musela zastavit veškeré své projekty vývoje a šetřit s investicemi. Přitom před smrtí společníka by podobné situaci bylo možné zabránit bez větších problémů.

„Je to stejné jako s dědictvím obecně, na právní ochranu majetku bohužel stále nemyslí dostatečný počet osob. Lidé se buď nezabývají tím, jak bude naloženo s jejich majetkem po smrti, a je jim tak jedno, zda se jejich potomci rozhádají, nebo se případně už neodhodlají k samotnému řešení – tedy například k sepsání závěti a efektivnímu rozdělení majetku mezi dědice tak, aby zůstal chráněn i samotný majetek, tj. nebyl rozdroben mezi dědice a mohl být nerušeně užíván i další generací. Často také lidé řešení odkládají až na vyšší věk a nestihnou právní ochranu majetku řešit včas nebo se mylně domnívají, že se právě jejich členové rodiny při budoucí společné správě majetku sami smírně domluví, když spolu dosud mají ty nejlepší vztahy. Situace je však většinou bohužel spíše opačná. Někteří lidé pak chtějí svou situaci řešit, ale nevědí, na koho se mají obrátit, aby s nimi v klidu vše probral a našel pro ně to nejlepší možné řešení,“ uzavírá advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

O Právní Ochrana Majetku – P. O. M.:

Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí (kam patří například veterány, jachty, letadla nebo podíly ve společnostech) a cenných předmětů, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se konfliktním a nákladným přechodům majetku v rámci dědictví, majetkových ztrát v případě rozvodu, možným podvodům, závisti či škodám z pouhých nedopatření. Více informací na www.pravniochranamajetku.eu.

O AK Polverini Strnad:

Advokátní kancelář Polverini Strnad funguje na trhu téměř 20 let. Po celou dobu své existence usnadňuje svým klientům podnikání a nabízí komplexní business řešení včetně nadstandardních služeb – jako jsou například záruky na smlouvy, upozornění na závazné termíny nebo přípravy jednoduchých obchodních shrnutí právních dokumentů. Kancelář působí v Praze, Římě, Brně a Bratislavě. Jejími zakladateli jsou Pavel Strnad a Giampaolo Polverini. Více informací na www.ak-ps.eu.