Největší evropskou mobilní síť nově pohání zelená energie. Ostatní země tak následují příklad českého Vodafonu

23. června 2021 – Firemní barvy Vodafonu jsou červené, ale jeho mobilní síť bude od července zelená v celé Evropě. Vodafone ve Velké Británii, Irsku nebo Portugalsku tak bude následovat příklad české pobočky, která využívá výhradně zelenou energii již od roku 2011. Díky ní se daří držet emise uhlíku zkrátka, ačkoliv množství přenesených dat rok od roku stoupá – jen v České republice za minulý rok vzrostl datový provoz mobilní sítě Vodafonu o 71 %, přičemž množství emisí na jednotku přenesených dat pokleslo o 43 %. Co se týče snižování ekologické zátěže, Vodafone pomáhá i svým zákazníkům, a to zejména prostřednictvím chytrých řešení internetu věcí. V příštích deseti letech má v plánu pomoci firmám po celém světě uspořit 350 milionů tun oxidu uhličitého, tedy stejné množství, jako za jeden rok vyprodukovala celá Itálie.  V České republice přitom operátor svým zákazníkům loni ušetřil větší množství emisí, než kolik jich sám ve svém provozu vyprodukoval.

Elektrická energie v České republice stále pochází převážně z uhelných elektráren, čímž se velkou měrou podílí na produkci oxidu uhličitého s dopadem na změnu klimatu. Pro telekomunikační technologie je přitom právě elektřina zcela nezbytná. Vodafone Česká republika se proto rozhodl fungovat ekologicky a již deset let využívá výhradně zelenou energetickou alternativu. Před deseti lety se tak stal vůbec první velkou firmou v Česku, která se k tomuto kroku odhodlala. A od letošního července bude zelená elektřina pohánět síť Vodafonu v celé Evropě. 

Elektřina z obnovitelných zdrojů pro provoz našich sítí zásadní. Zelená evropská síť je ale jen jedním z kroků na cestě k uhlíkové neutralitě, které chceme celosvětově dosáhnout nejpozději v roce 2040. Do roku 2025 ji budeme 100% využívat po celém světě a 100 % odpadu ze svých sítí budeme prodávat, znovu využívat nebo recyklovat, čímž podpoříme přechod k cirkulární ekonomice. V roce 2030 pak bude uhlíkově neutrální celý náš vlastní provoz,“ vysvětluje Zuzana Holá, ředitelka firemní komunikace a udržitelnosti českého Vodafonu.

Zelenou energií jsou napájeny nejen mobilní a pevné sítě, ale také datová centra, maloobchodní prodejny a kanceláře. Pozitivní dopady na životní prostředí jsou viditelné už nyní. Jak ukazují statistiky nejen Vodafonu, v posledních letech výrazně roste objem přenesených dat. To ovlivnila i koronavirová pandemie, v jejímž důsledku se pracovní aktivity mnoha lidí přesunuly do virtuálního prostředí. Svou roli v efektivnějším přenosu dat má a bude mít také vypnutí 3G sítě, která byla energeticky méně efektivní.

Ačkoliv spotřeba dat posledních několik let exponenciálně roste, díky modernizaci sítí a využívání zelené energie se daří hodnoty emisí postupně snižovat. V průběhu minulého roku stouplo množství přenesených dat v Česku jen v mobilní síti Vodafonu o 71 %, emise oxidu uhličitého se přesto, stejně jako v minulých letech, podařilo dále snížit, a to o 5 % na celkových 13 670 tun,“ říká Zuzana Holá.

Vodafone pomáhá snižovat emise zákazníkům

Mezinárodní organizace Carbon Trust spočítala, že Vodafone Group pomohla svým zákazníkům uspořit během fiskálního roku 2020/2021 přibližně 7,1 milionu tun emisí. V příštích deseti letech má skupina v plánu pomoci firmám po celém světě uspořit 350 milionů tun oxidu uhličitého, tedy stejné množství, které celá Itálie vyprodukovala za rok 2019. Klíčem k dosažení tohoto ambiciózního cíle je mimo jiné internet věcí, který dokáže například zvýšit efektivitu logistiky a správy vozového parku. Nejen emise, ale i výdaje pomáhá snižovat aplikace Chytrá budova, která umožňuje sledovat obsazenost nemovitosti nebo třeba efektivně nastavit vytápění. Díky internetu věcí od Vodafonu šetřili přírodu i zákazníci v Česku – za loňský rok uspořili více než 15 tisíc tun emisí oxidu uhličitého, což je množství, které je potřeba k nabití více než 1,5 miliardy chytrých telefonů.

Ekologičtější alternativy nabízí Vodafone v různých podobách i nefiremním zákazníkům. Od jara letošního roku mají k dispozici poloviční plastový nosič SIM karty, který navíc obdrží i v polovičním papírovém obalu. Společně s dalšími operátory v Evropě zavedl Vodafone také ekologické hodnocení mobilních telefonů, takzvaný Eco Rating. S jeho pomocí se při nákupu nového modelu mohou zákazníci rozhodnout i podle toho, jak velkou ekologickou zátěž představuje.

Zelenou energii Vodafone nabízí i svým zaměstnancům, kteří ji díky speciálnímu zaměstnaneckému tarifu ve spolupráci s PRE mohou za výhodných podmínek využívat i ve svých domácnostech. 

Je pro nás důležité nabízet ekologické alternativy každému zákazníkovi a pro naše zaměstnance vytvářet takové pracovní prostředí, které není pro přírodu zatěžující. Každý uživatel naší sítě, ať už zrovna točí video na sociální sítě nebo se účastní videokonference, čerpá pouze čistou energii z obnovitelných zdrojů, a to nezávisle na tom, v jaké evropské zemi se zrovna nachází,“ dodává Zuzana Holá.

O společnosti Vodafone

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení a hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě, je největším světovým poskytovatelem připojení k internetu věcí (IoT) a naše technologická platforma M-Pesa v Africe umožňuje více než 48 milionům lidí těžit z přístupu k mobilním platbám a finančním službám. Mobilní a pevné sítě provozujeme v 21 zemích a ve 49 dalších spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. K 31. březnu 2021 jsme měli více než 300 milionů mobilních zákazníků, více než 27 milionů zákazníků s pevným připojením, více než 22 milionů televizních zákazníků a přes 123 milionů připojených IoT zařízení

V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Více informací na www.vodafone.cz.