Ujíždí nám vlak. Změňme společně, jak u nás učíme

Praha, 30. srpna 2021 – Dnešní škola nepřipravuje děti na budoucnost. Většina dětí nemá šanci být ve škole aktivní a nerozvíjí se tak, jak by mohla. To má dopad nejen na ně, ale i na ekonomiku a budoucnost celé společnosti. Znát kvanta informací nestačí, je důležité umět je použít, pěstovat dobré vztahy a kritické myšlení, upozorňuje ve svém spotu, kterým spouští svou kampaň, Nadační fond Eduzměna. Jejím cílem je zapojit širokou veřejnost do změny učení. 

„Proč musíme všechno znát zpaměti, chceme věci chápat,” říká ve spotu Nadačního fondu Eduzměna malá holčička, která uteče ze školní lavice, aby veřejně přečetla své prohlášení, ve kterém vyzývá k akci rodiče, učitele a ředitele. Eduzměna chce spotem ukázat naléhavý obraz zatuhlosti, bezradnosti a strachu, které jsou v českém školství přítomné. Autorem spotu je režisér a výtvarník Václav Krbůšek s agenturou Nice film. 

„Jsme přesvědčení, že by všechny děti měly chodit do školy, která je připraví na život, bude je bavit a dávat jim smysl. Takové školy tu jistě jsou, ale je jich stále málo a my chceme, aby jich bylo víc. Proto usilujeme o systémovou změnu. Pro všechny děti. A k tomu potřebujeme oslovit širokou veřejnost,” říká zástupkyně ředitele NF Eduzměna Lucie Plešková. 

České školství v mezinárodním srovnávání pokulhává, v průzkumech jsme se dostali do průměru až podprůměru. Narůstá počet dětí, které škola nebaví (32 %) a alarmující je i míra pasivity: 75 % dětí nemá šanci být v hodině aktivní. Ze studie Daniela Prokopa pro Eduzměnu, rovněž vyplývá i výrazně nižší motivace k dalšímu vzdělávání, jen 41 % chce patřit mezi nejlepší žáky (OECD 59 %). Česko má rovněž nižší dosažené vzdělání u dětí ze znevýhodněných rodin, jen 20 % těchto dětí získá vyšší vzdělání než jejich rodiče. Navíc nároky se za poslední dobu změnily, ale na školách nenastala žádná akce, která by vzdělávací systém upravila pro nové podmínky. V absolutním měřítku jsme se sice nezhoršili, ale začal nám ujíždět vlak. 

Eduzměna proto už druhým rokem usiluje o změnu systému vzdělávání v Česku. Pro svůj začátek si vybrala jeden region – Kutnohorsko, kde postupně zapojuje všechny školy a její aktéry a dostává k jednomu stolu děti, učitele, ředitele, rodiče a zřizovatele, kteří mají společný cíl: tvořit školu, kde bude všem lépe a kde budou moci děti rozvíjet svůj potenciál. Zaměřuje se přitom na podporu učitelů a ředitelů, kteří se významně podílí na atmosféře a klimatu každé školy. „Potřebujeme, aby se učitelé cítili bezpečně a motivovaně, aby mohli totéž vytvořit i pro děti. Aby měli potřebu dělat to, co sami zažili na sobě,” říká Jana Stejskalová z týmu Eduzměny.

„Nejde o žádnou partyzánskou akci, máme podepsané memorandum s ministerstvem školství a se změnami už jsme začali na Kutnohorsku, kde testujeme, co se osvědčí. Máme tu reálnou šanci něco opravdu změnit. Teď a tady. A budeme rádi za každého, kdo nás podpoří. Ať už třeba jen sdílením tohoto videa,” dodává Lucie Plešková. 

Nadační fond Eduzměna je iniciativou zástupců soukromého, neziskového a veřejného sektoru, kteří chtějí společnými silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v Česku. Nadační fond Eduzměna usiluje o celkovou společenskou proměnu. Více na www.eduzmena.cz 
Odkaz na záznam tiskové konference: https://www.youtube.com/embed/bmihXCohj2Y