Kvadrivalentní vakcíny proti chřipce Influvac® Tetra od společnosti Viatris pro blížící se chřipkovou sezónu 2021–2022 jsou již dostupné

První dávky jsou již pacientům v České republice dostupné

Praha, 7. září, 2021 – Společnost Viatris, jejímž dlouhodobým cílem je prevence chřipky a podpora zdraví veřejnosti, oznámila, že během srpna uvedla na český trh první dodávku své sezónní kvadrivalentní vakcíny proti chřipce, která bude v nejbližší době dostupná u distributorů. V letošním roce se mohou proti chřipce vakcínou Influvac Tetra® poprvé očkovat i děti starší 6 měsíců. 

Kvůli probíhající pandemii COVID-19 bude očkování proti chřipce během další sezóny důležitější než kdy předtím. Světová zdravotnická organizace (WHO) klade velký důraz na očkování sezónními vakcínami proti chřipce především u nejvíce ohrožené populace – zdravotníků, starších lidí, těhotných žen, osob s chronickými onemocněními a dětí1

Pouhá preventivní opatření zavedená kvůli COVID-19 nejsou pro ochranu před chřipkou dostatečná vzhledem k odlišným opatřením v různých zemích a potenciálnímu průběžnému rozvolňování těchto opatření v závislosti na vývoji situace spojené s COVID-19.

Očkování je nejefektivnější způsob, jak zabránit infekci a závažným důsledkům způsobeným chřipkovými viry2.

„Jako jeden z nejvýznamnějších hráčů na trhu s vakcínami proti chřipce spolupracuje společnost Viatris s Ministerstvem zdravotnictví, regulačními orgány a dalšími klíčovými hráči. Cílem této úzké spolupráce je zajistit, aby byl český trh včas, tedy ještě před začátkem chřipkové sezóny, zásoben dostatečným množstvím našich vakcín proti chřipce. Jedině tak můžeme zajistit přístup k vakcíně a nejlépe vyhovět žádostem o očkování ze strany pacientů,“ říká MUDr. Milan Černek, MBA, Country Manager společnosti Viatris pro ČR a Slovensko. „Už více než 70 let je naše vakcína proti chřipce připravována s cílem chránit společnost před chřipkou. V době, kdy přípravek hraje zásadní roli pro bezpečnost a zdraví, jsme skutečně připraveni dostát našim závazkům.“

Odkazy:

  1. WHO SAGE Seasonal Influenza Vaccination Recommendations during the COVID-19 Pandemic https://www.who.int/immunization/policy/position_papers/Interim_SAGE_influenza_vaccination_recommendations.pdf (z 07/2021)
  2. Global Influenza Programme
    https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/vaccines (z 07/2021)

O vakcíně Influvac Tetra

Influvac Tetra je léčivý přípravek určený k intramuskulárnímu podání. Obsahuje hemaglutinin a neuraminidázu. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. POZORNĚ SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI PŘÍPRAVKU! Vakcína je hrazena pro pacienty nad 65 let a v dalších případech stanovených příslušnými právními předpisy.

Vakcinační akce schválena Ministerstvem zdravotnictví České republiky dne 13. 4. 2021 na období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022 – č.j.: MZDR 15350/2021-2/OVZ.

O společnosti Viatris 

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) je farmaceutická společnost nového typu, která lidem po celém světě umožňuje žít zdravěji ve všech etapách života. Zajišťujeme širokou dostupnost léčivých přípravků, podporujeme udržitelný provoz, vyvíjíme inovativní řešení a využíváme svou společně sdílenou odbornost, abychom propojili více lidí s více produkty a službami díky naší unikátní platformě Global Healthcare Gateway®. Společnost Viatris, která vznikla v listopadu 2020 spojením společnosti Mylan a dceřiné společnosti Pfizer Upjohn, přináší vědecké, výrobní a distribuční zkušenosti s prokázanými regulačními, zdravotnickými a obchodními schopnostmi dodávat kvalitní léky pacientům ve více než 165 zemích a oblastech. Portfolio společnosti Viatris zahrnuje přes 1 400 schválených léčivých látek v širokém spektru terapeutických oblastí od nepřenosných chorob po infekční onemocnění, včetně celosvětově známých značek, generických a originálních léků, rostoucího portfolia biosimilárních léků a různých volně prodejných přípravků. Společnost Viatris s ústředím v USA, disponující přibližně 45 000 zaměstnanci po celém světě, má globální centra v Pittsburghu, Šanghaji a indickém Hajdarábádu. Zjistěte více na stránkách viatris.com a investor.viatris.com a spojte se s námi na síti Twitter na @ViatrisInc, LinkedIn a YouTube.