Manželství bez předmanželské smlouvy je sázka o polovinu majetku, doplatit na to mohou i děti

Praha, 21. září 2021 – Společné jmění manželů vzniká automaticky ze zákona uzavřením manželství. Při jeho vypořádání soudem – například v případě rozvodu – pak zásadně platí, že manželé mají na jmění stejný podíl. Proto je důležité v rámci právní ochrany majetku uzavřít ještě před svatbou předmanželskou smlouvu. V České republice to tak dělá již téměř čtvrtina snoubenců. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, pandemie názor na využívání těchto smluv výrazně mění – nejen díky hrozícímu nárůstu počtu rozvodů po dlouhodobém soužití párů v karanténách, ale i jako důsledek omezení podnikání a rizik dopadu krachu firmy na společnou rodinu.

Takzvané předmanželské smlouvy jsou často vnímány jako projev nedůvěry mezi partnery. Přitom jsou jedním z vhodných nástrojů uspořádání majetkových vztahů, který může pomoci ochránit obě strany a v konečném důsledku i společné potomky.  „Předmanželské smlouvy kromě obvyklého případu rozpadu manželství pomohou i v případě, kdy jeden z manželů podniká. V tom prvním usnadní vyřešená právní ochrana majetku v rámci společného jmění manželů celý nepříjemný proces rozvodu. A v tom druhém případě zásadně pomůže eliminovat dopad krachu firmy na celou rodinu,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Za loňský rok uzavřelo v České republice tzv. předmanželskou smlouvu 23,3 % snoubenců. Zájem o uzavření tzv. předmanželských nebo manželských smluv stále roste, o rok dříve (2019) se týkal jen 20 % nově uzavíraných sňatků. Čísla tak ukazují, že Češi začínají být více opatrní a právní ochranu majetku řeší.

Na uzavření smlouvy by se snoubenci měli dohodnout ještě před svatbou, vznik společného jmění manželů tak totiž vyloučí. Zúžit či oddělit společné jmění je však možné i za trvání manželství. Smlouva musí mít formu veřejné listiny – notářského zápisu. Správné vyřešení problematiky související s úpravou společného jmění manželů ale není jednoduché a mnoho párů tak neřeší právní ochranu majetku dostatečně. „Velmi často se stává, že zájemci mají vyšší očekávání, než které jim současná právní úprava poskytuje. Tento problém se pak obvykle ukáže v případech, kdy se jeden z manželů dostane do dluhů a exekucí je ohrožen i majetek ve výlučném vlastnictví druhého manžela. K právní ochraně majetku je tak třeba přistupovat zodpovědně a řešit ji komplexně,“ uzavírá advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

O Právní Ochrana Majetku – P. O. M.:

Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí (kam patří například veterány, jachty, letadla nebo podíly ve společnostech) a cenných předmětů, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se konfliktním a nákladným přechodům majetku v rámci dědictví, majetkových ztrát v případě rozvodu, možným podvodům, závisti či škodám z pouhých nedopatření. Více informací na www.pravniochranamajetku.eu.

O AK Polverini Strnad:

Advokátní kancelář Polverini Strnad funguje na trhu téměř 20 let. Po celou dobu své existence usnadňuje svým klientům podnikání a nabízí komplexní business řešení včetně nadstandardních služeb – jako jsou například záruky na smlouvy, upozornění na závazné termíny nebo přípravy jednoduchých obchodních shrnutí právních dokumentů. Kancelář působí v Praze, Římě, Brně a Bratislavě. Jejími zakladateli jsou Pavel Strnad a Giampaolo Polverini. Více informací na www.ak-ps.eu.