Význam udržitelného podnikání roste. Firmám mohou pomoci bezplatné workshopy soutěže SME EnterPRIZE

Podpořit malé a střední firmy v udržitelném způsobu podnikání se snaží Generali Česká pojišťovna soutěží SME EnterPRIZE. V rámci letošního prvního ročníku ocenila ty, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí. Probíhající klimatická změna je totiž nepopiratelným faktem, ze kterého pramení celá řada rizik. Právě pojišťovny pomáhají podnikatelům a firmám unést tyto následky.

Nyní po vyhlášení výsledků Generali Česká pojišťovna pokračuje v aktivitách o udržitelnosti a pořádá bezplatné workshopy pro malé a střední firmy. Navedou podnikatele v prvních krocích vstříc k udržitelnému podnikání, které se nevztahuje jen na životní prostředí. Přínos z něj mají i firmy samotné. „Jasně vidíme, že existuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích,“ vysvětluje Karel Bláha, ředitel pro korporátní obchod a člen představenstva Generali České pojišťovny.

TROJICE WORKSHOPŮ PRO VŠECHNY A ZDARMA

Workshopy jsou zdarma a určeny primárně pro malé a střední firmy nebo startupy. Posluchači se mohou během hodiny a půl těšit na přední české odborníky, kteří vystoupí prostřednictvím živého streamovaného přenosu. Obsahem workshopů budou tato témata:

První workshop 

se uskuteční 30. 9. od 17 hodin. Věnovat se bude primárně tématu udržitelného podnikání a konkrétních aktivit, které při své podnikatelské činnosti mohou firmy vyvíjet.
Přednášející:

  • Helena Továrková, ředitelka nadace Veronica, která firmám ukáže, jaké udržitelné praktiky mohou při svém každodenním provozu zavést a proč se jim udržitelné aktivity vyplatí.
  • Viktor Třebický, projektový manažer CI2 a jednatel společnosti CI3, který vysvětlí, co vše ovlivňuje u firem jejich uhlíkovou stopu, jak se dá zmenšit a jaké úspory jim zmenšení uhlíkové stopy přinese.

Druhý workshop 

proběhne 7. 10. od 17 hodin. Týkat se bude zejména podpory malých a středních firem a příležitostí, které mohou při udržitelném podnikání využít.
Přednášející:

  • Ondřej Koníček, projektový manažer pro Středočeský kraj a Prahu z Agentury pro podnikání a inovace, který se zaměří na problematiku získávání dotací ze strukturálních fondů EU na rozvojové podnikatelské projekty. Účastníci tak zjistí, jaké aktivity mají být podporovány v nadcházejícím období 2021 – 2027, čemu věnovat ve výzvách pozornost, a jak se správně připravit na jednotlivé fáze projektového cyklu od podání žádosti o podporu, přes realizaci projektu a přípravu žádost o proplacení dotace, až po monitoring projektu po jeho dokončení v období jeho udržitelnosti.
  • David Pejšek, specialista financování investic z agentury CzechInvest, který představí téma investičních pobídek, jako systému na podporu investic. Budou popsány aktivity, které lze podpořit, způsob, jakým lze o investiční pobídku zažádat, podmínky, které musí investor pro její obdržení splnit a jaké jsou dostupné jednotlivé formy pobídek. Rovněž budou prezentovány změny, které budou mít dopad na systém a získání investiční pobídky od roku 2022. 
  • Petr Kopeček, senior projektový manažer z agentury CzechInvest, představí téma podpory startupů, zaměří se především na aktuální startupové programy a další doplňkové služby. Představeny budou programy CzechStarter, CzechAccelerator, CzechMatch, CzechDemo, CzechLink Startup, ESA BIC Czech Republic ale i portál CzechStartups.org. Nastíněny budou také navazující programy v rámci chystaného projektu Internacionalizace, který by měl být spuštěn v průběhu roku 2022.

Třetí workshop 

je plánován na 14.10. od 17 hodin. Zaměří se na marketingové a mediální příležitosti, které s sebou udržitelné podnikání přináší.
Přednášející:

  • Michael Koch, Senior Marketing Consultant z agentury AC&C Public Relations, který na konkrétních příkladech ukáže, jak se dá téma udržitelnosti využít v marketingové komunikaci. Součástí prezentace budou i ukázky výzkumů.
  • Zdenka Učňová, Senior PR Consultant z agentury AC&C Public Relations, poukáže na to, jak důležité je dát o sobě vědět širšímu okruhu potenciálních partnerů, ať již jde o odběratele – zákazníky, dodavatele, investory či finanční instituce nebo jiné obchodní partnery. Jak vystavět příběh, vybrat správná sdělení a dostat je k vytyčené cílové skupině. Jak v budování pozitivního veřejného obrazu, chcete-li image, využít aktuální téma udržitelnosti. V rámci této části workshopu si ukážeme možné cesty a na konkrétních příkladech probereme jejich efektivitu a vhodnost pro různé typy cílových skupin.

Přehledné informace o workshopech jsou k dispozici na speciálním portále Generali České pojišťovny pro podnikatele.

Facebooková událost k prvnímu workshopu: zde

Facebooková událost ke druhému workshopu: zde

Facebooková událost ke třetímu workshopu: zde

POZNÁMKY PRO EDITORY
Generali Česká pojišťovna je součástí skupiny Generali.
Generali je jedním z největších světových poskytovatelů pojištění a správy aktiv. Byla založena v roce 1831. Předepsané pojistné společnosti převyšuje 69 miliard eur (v roce 2019). S téměř 72 tisíci zaměstnanci a s 61 miliony klientů v 50 zemích světa zaujímá skupina Generali vedoucí postavení v Evropě a stále významnější pozici získává na trzích Asie a Latinské Ameriky.
Ambicí Generali je být partnerem, který klienty doprovází po celý jejich život a který jim díky bezkonkurenční obchodní síti nabízí inovativní a personalizovaná řešení.
V Rakousku, v regionu střední a východní Evropy a v Rusku působí skupina prostřednictvím Generali CEE Holdingu (se sídlem v Praze) ve 13 zemích. Patří tak mezi tři největší pojistitele v regionu.