Češi loni četli online zpravodajství výrazně více než v předchozích letech

Ve srovnání s rokem 2018 se v roce 2020 výrazně zvýšil podíl Čechů, kteří několikrát denně četli online zpravodajství. Vzrostl jak podíl mužů, tak žen, kteří zpravodajství konzumovali na internetu. Větší náklonnost ke čtení zpráv na internetu byla patrná napříč všemi věkovými kategoriemi. Ukázal to výzkum, který si v roce 2020 nechala zpracovat společnost Mailkit u výzkumné agentury STEM/MARK.

Mezi lety 2018 a 2020 se zvýšil podíl Čechů, kteří několikrát denně čtou online zpravodajství na internetu. Zatímco v roce 2018 se této činnosti věnovala přibližně třetina dotázaných (37 %), v roce 2020 jich byla už nadpoloviční většina (56 %).

Rostoucí zájem o online zpravodajství je pozitivní a je vidět, že Internet se stal pro většinu lidí běžnou součástí života. Neřešenou otázkou zůstává kolik ze získaných informací je objektivních a pravdivých. Právě v rozmezí 2018 až 2020 výrazně stouply objemy dezinformací,” říká Jakub Olexa, ředitel Mailkit.

Pozitivní je alespoň to, že podle Digital News Report od Reuters pandemie Covid-19 zvýšila důvěru ve zpravodajská média. Pro Česko ale jen o tři procentní body a médiím důvěřuje pouze 36 % lidí. Právě ve vztahu k množství dezinformací na Internetu je to stále alarmující,” dodává. 

Podíl dotazovaných mužů, kteří čtou online zpravodajství několikrát denně, se mezi sledovanými roky také zvýšil. Z 46 % dotázaných mužů v roce 2018 narostl o 18 procentních bodů na 64 % v roce 2020.

Podobný trend je pozorovatelný také mezi ženami. Podíl dotazovaných žen, které čtou online zpravodajství několikrát denně rovněž narostl. Z 28 % v roce 2018 se o dva roky později zvýšil na 47 %. 

Při bližším pohledu na věkové kategorie je zřejmé, že větší konzumace online zpravodajství se projevila napříč všemi sledovanými věkovými skupinami. K největším nárůstům pak došlo ve věkových kategoriích 18 – 29 let a následně mezi lidmi ve věku 30 – 44 let.

20182020Změna
Celkový podíl dotazovaných respondentů, kteří několikrát denně čtou zpravodajství na internetu
37 %

56 %

↑ 19 p.b.
Podíl dotazovaných mužů, kteří čtou online zpravodajství několikrát denně
46 %

64 %

↑ 18 p.b.
Podíl dotazovaných žen, které čtou online zpravodajství několikrát denně
28 %

47 %

↑ 19 p.b.
Podíl dotazovaných respondentů, kteří čtou online zpravodajství několikrát denně ve věkových kategoriích:18 – 29 let30 – 44 let45 – 59 let


28 %40 %43 %48 %58 %59 %↑ 20 p.b.↑ 18 p.b.↑ 16 p.b.
Procento dotazovaných respondentů, kteří čtou online zpravodajství několikrát denně z Prahy
40 %

65 %

↑ 25 p.b.

Výzkum realizovaný v roce 2020 dále ukázal, že newslettery odebírá 87 % respondentů z České republiky. Zatímco se k jejich odběru hlásí 91 % dotázaných ve věku 30-44 let, ve věkové skupině 45-59 let si je nechává posílat 83 % respondentů.

Výzkum dále odhalil, že existuje zajímavá souvislost mezi odběrem newsletterů a dosaženým vzděláním. Zatímco se k odběru newsletterů hlásí 76 % lidí, kteří nemají maturitu, tak respondentů s dokončeným vysokoškolským vzděláním, kteří odebírají newslettery, je 96 %. 

Výzkum uskutečněný v roce 2018 ukázal podobné výsledky – k odběru newsletterů se tehdy přihlásilo:

  • 77 % dotázaných bez maturity
  • 92 % těch, kteří mají středoškolské vzdělání s maturitou
  • 96 % těch s ukončeným vysokoškolským vzděláním
20182020Změna
Celkový podíl respondentů, kteří odebírají newslettery87 %87 %0 p.b.
Podíl respondentů, kteří odebírají newslettery ve věkových kategoriích:18 – 29 let30 – 44 let45 – 59 let

81 %90 %90 %


86 %91 %83 %


↑ 5 p.b.↑ 1 p.b.↓ 7 p.b.
Podíl respondentů, kteří dostávají newslettery podle dosaženého vzdělání:bez maturitystředoškolské s maturitouvysokoškolské

77 %92 %96 %


76 %91 %96 %


↓ 1 p.b.↓ 1 p.b.   0 p.b.

O společnosti Mailkit s.r.o.

Společnost Mailkit byla založena v roce 2005 a stala se jednou z předních českých firem poskytujících řešení pro e-mailový marketing a marketingovou automatizaci. Cílem společnosti Mailkit je vytvářet taková řešení, která zajistí maximální možnou míru doručení zpráv a zároveň nabídne profesionální technické zázemí, pokročilé možnosti tvorby e-mailových zpráv a jejich automatizace, včetně i napojení na firemní informační systémy.

Mailkit zajišťuje e-mail marketingové služby například pro Škoda Auto, Notino.cz, A3 sport, společnosti Baťa a Pet Center a řadu marketingových agentur jako např. Etnetera Activate, LHMS, Wunderman Thompson či Copy General.

Mailkit je členem mnoha oborových organizací, které svou činností přispívají ke zvyšování úrovně e-mail marketingových služeb. Je aktivním členem organizace M3AAWG věnující se boji se všemi formami zneužívání internetu, dále aliancí odesílatelů CSA (Certified Senders Alliance) a Signal Spam i E-mail Experience Council, jež je oborovou odnoží největší marketingové asociace na světě DMA. Mailkit stál u zrodu iniciativy Dobryemail.cz, která se snaží šířit povědomí o pravidlech e-mailingu realizovaného správným způsobem.