Datech navázal partnerství se specialistou na simulace ProModel

Praha, 13. prosince 2021 – Datech Solutions, specializovaná divize společnosti Tech Data – a TD SYNNEX Company se zaměřením na distribuci produktů Autodesk, uzavřela partnerství se společností ProModel. Úzká spolupráce Datech s ProModel umožní partnerům Autodesk rozšířit portfolio a nabídnout zákazníkům v podobě balíčků ProModel AutoCAD Edition sofistikované simulační nástroje pro oblast architektury a strojírenství.

Datech je díky znalostem a zkušenostem s řešeními AutoCAD a personalizovaným službám, které nabízí partnerům, dobře zaveden jako přední distributor Autodesku v regionu EMEA. Dohoda se společností ProModel představuje součást širšího strategického plánu, podle kterého bude Datech k Autodesk poskytovat navíc vybraná doplňková řešení s přidanou hodnotou. 

ProModel se zaměřuje na vytváření realistických simulačních modelů v rámci nástrojů AutoCAD. Uživatelé AutoCAD díky simulacím procesů získávají hlubší vhled do designu provozu, což zvyšuje efektivitu navrhování výrobních a stavebních projektů. 

ProModel AutoCAD Edition umožňuje na navrženém prostorovém řešení například výrobní haly simulovat proces výroby přímo v AutoCAD a ověřovat, jak se změny prostorového uspořádání projeví na chodu továrny nebo provozu budovy. ProModel je s týmy Autodesku v úzkém propojení při vývoji tohoto řešení, které umožňuje vytvářet simulace v aplikacích AutoCAD Architecture a AutoCAD Mechanical.

„Naše partnerství s ProModel dovoluje partnerům Autodesku posílit nabídku zákazníkům. ProModel usnadňuje vytváření realistických, efektivních simulačních modelů v rámci softwarových nástrojů AutoCADu a tím zvyšuje efektivitu přípravy výrobních a stavebních projektů,“ dodal senior viceprezident Datech Solutions Mike Appel.

O společnosti Tech Data

Tech Data – A TD SYNNEX Company (NYSE: SNX) je předním globálním distributorem a agregátorem řešení pro ekosystém IT. Jsme inovativní partner, který pomáhá více než 150 000 zákazníkům ve více než 100 zemích maximalizovat hodnotu investic do technologií, prokazovat obchodní výsledky a otevírat růstové příležitosti. 22 000 spolupracovníků TD SYNNEX se sídlem v Clearwateru na Floridě a ve Fremontu v Kalifornii se věnuje spojování podmanivých IT produktů, služeb a řešení od více než 1 500 nejlepších dodavatelů technologií ve své třídě. Naše portfolio edge-to-cloud je ukotveno v dynamicky rostoucích technologických segmentech, včetně cloudu, kybernetické bezpečnosti, big data/analytiky, IoT, mobility a všech souvisejících služeb. Společnost TD SYNNEX se zavázala sloužit zákazníkům a komunitám. Věříme, že můžeme mít pozitivní dopad na obyvatele a naši planetu, protože záměrně jednáme jako zodpovědný člen společnosti. Usilujeme o to, abychom byli rozmanitým a inkluzivním zaměstnavatelem s příležitostmi pro talenty napříč IT ekosystémem. Pro více informací navštivte www.TDSYNNEX.com nebo nás sledujte na Twitteru, LinkedIn, Facebooku a Instagramu.

O společnosti ProModel Corporation

ProModel Corporation se sídlem v Allentown PA byla založena v roce 1988. ProModel je předním poskytovatelem simulačních, prediktivních a preskriptivních analytických řešení pro podporu rozhodování, která pomáhají organizacím optimalizovat procesy a rozhodování o zdrojích, které nejlépe odpovídají obchodní strategii. Více informací na www.promodel.com.