Survivor R bude novým „speciálním vozidlem 5″

Rheinmetall vybavuje německou spolkovou policii a zemské pořádkové jednotky novým speciálním zásahovým vozidlem

Německý technologický koncern Rheinmetall získal významnou zakázku na klíčovém strategickém trhu systémů vnitrostátní bezpečnosti. Zadavatelská agentura německého Spolkového ministerstva vnitra s ním uzavřela smlouvu na dodávku flotily nových terénních obrněných víceúčelových zásahových vozidel Survivor R, která ponesou označení „Sonderwagen 5“. Zakázka, již Rheinmetall získal v celoevropském výběrovém řízení, zahrnuje 55 vozidel ve variantách pro německou spolkovou policii a pořádkové jednotky místních zemských policejních sborů. Její hodnota se pohybuje v řádu desítek milionů eur, nicméně celkový objem zakázky by díky opcím obsaženým ve smlouvě na nákup dalších vozidel mohl dosáhnout až výše stovek milionů eur. 

Model Survivor R nahradí svého předchůdce Sonderwagen 4 představeného před 35 lety. V první fázi je v letošním roce naplánovaná dodávka dvou vzorových vozidel, která projdou rozsáhlým testováními včetně plné certifikace ochranných prvků. Dodávky sériových vozidel budou zahájeny v roce 2023 a dokončeny do roku 2026.

Během následné zhruba třicetileté fáze využití vozidel se Rheinmetall na základě rámcové smlouvy bude starat o jejich údržbu a opravy. Tuto smlouvu lze dále prodlužovat v tříletých etapách.  Společnost rovněž poskytne na úrovni spolkových zemí logistickou podporu v kasárnách spolkové policie a pořádkové policie.

Pro Rheinmetall znamená tato zakázka významný úspěch v rostoucím segmentu trhu veřejného zabezpečení. Očekává se, že tento stěžejní projekt navíc vzbudí zájem dalších evropských bezpečnostních složek a organizací – potenciálních kupců na trhu s novými speciálními zásahovými vozidly.

Speciální jednotky státní policie Berlína, Severního Porýní-Vestfálska a Saska nasazují vlastní varianty tohoto mimořádně obratného a skvěle chráněného vozidla. Survivor R se mezitím osvědčil v mnoha operacích a spolehlivě chrání policisty před rozmanitými hrozbami, včetně střelby.

Rheinmetall vyvinul Survivor R ve spolupráci se společností Achleitner, rakouským výrobcem speciálních vozidel, který bude v tomto projektu působit jako subdodavatel. Konečná montáž a předání sériových vozidel proběhne v závodě Rheinmetall Landsysteme v Kasselu.

Survivor R je postaven na podvozku vysoce výkonného nákladního automobilu MAN 4×4.

Rheinmetall – osvědčený partner policie

Společnost Rheinmetall slouží jako partner orgánů činných v trestním řízení a bezpečnostních složek v Německu i zbytku Evropy již mnoho let. Portfolio výrobků obchodní jednotky Public Security této skupiny zahrnuje mimo jiné komponenty pro zařízení balistické ochrany, speciální výzbroj pro policejní operace, optiku a optroniku pro denní i noční průzkum a sledování, systémy pro detekci a neutralizaci bezpilotních letounů či ochranu vozidel.