Řízení nemovitostního portfolia RSBC HOLDING nově převzala Radmila Kuzicová

Praha, 3. února 2022 – Českou investiční skupinu RSBC Holding posílila zkušená manažerka Radmila Kuzicová. Na pozici Chief Real Estate Officer bude odpovídat za řízení nemovitostního portfolia a rozvoj realitních investičních projektů skupiny. Čerpat při tom bude ze svých více než 20letých zkušeností v oblasti realitních investic, asset managementu, M&A a corporate governance, jež nabyla mimo jiné během svého působení na různých pozicích ve skupině Erste 

„Rezidenční a komerční nemovitosti jsou dlouhodobě základem portfolia RSBC. I když se nyní skupina díky své velikosti již věnuje investování v celé řadě dalších oblastí, svůj budoucí růst plánuje stavět mimo jiné právě na realitách. I proto se už nyní soustředím na rozšíření nemovitostního týmu,“ uvádí Radmila Kuzicová s tím, že se kromě byznysových projektů RSBC ztotožňuje také s lidskou stránkou firemní kultury, která je postavena budování dlouhodobých vztahů a hodnot.

Před nástupem do RSBC Holding řídila Radmila Kuzicová realitní skupinu Asental Group, jež patří k nejvýznamnějším vlastníkům nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Jako výkonná ředitelka měla na starosti strategický rozvoj a řízení firmy. Věnovala se také samotné správě rozsáhlého nemovitostního portfolia – od pozemků po kancelářské budovy – prodeji i leasingu nemovitostí. Rovněž zastřešovala realitní development skupiny, který zahrnuje rezidenční, kancelářské i průmyslové projekty. Bohaté zkušenosti si s sebou Kuzicová přináší i z hlediska vedení týmů. 

Podstatnou část své předchozí kariéry spojila s bankovní skupinou Erste. Nejprve se věnovala oblasti financování nemovitostí následně správě majetkových účastí banky. Poté přešla z bankovnictví na stranu privátního investora a několik let zabývala správou nemovitostního fondu pro kvalifikované investory v CEE Property Development Portfolio. 

Radmila Kuzicová vystudovala obor Finance na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. V roce 1996 absolvovala Milner International College of English v australském Perthu. Ve volném čase ráda cestuje nebo relaxuje při poslechu jazzové hudby.

O RSBC HOLDING

Základem portfolia české investiční skupiny RSBC jsou rezidenční a komerční nemovitosti, úrodná půda, realitní fondy či průmyslové a zemědělské společnosti v České republice i v zahraničí. Holding se zaměřuje také na poskytování profesionálních služeb v oblasti akvizic, správy a obchodování s nemovitostmi či na venture kapitálové investice na poli nových technologií ve vzdělávání a zdravotnictví. Investiční filozofie skupiny založené v roce 1998 původně za účelem správy restituovaného majetku rodiny Schönfeldů stojí na konzervativním přístupu, dlouhodobé stabilitě, rodinných hodnotách a úctě k tradicím. Aktuálně je součástí skupiny RSBC celkem 35 společností, souhrnná hodnota aktiv přesahuje 5 miliard korun.Fotografie ke stažení ZDE.