Greenpeace spouští výzvu, která požaduje řešení klimatické krize, cen energií i závislosti na plynu

Praha – 25. dubna 2021: Organizace Greenpeace dnes zahájila další fázi dlouhodobé kampaně Spolu pro klima, do níž se již v minulosti aktivně zapojilo přes 80 tisíc lidí. Požadavky, které má organizace nyní na současnou vládu, vycházejí nejen z reality probíhající klimatické krize, ale také reagují na nové události, kterými jsou zdražování energií a válka na Ukrajině. Vláda by podle Greenpeace měla prosazovat opatření, která povedou k řešení či zmírnění negativních dopadů všech těchto krizí synergicky. 

Jedním ze základních požadavků je masivní rozvoj obnovitelných zdrojů, především v majetku lidí, obcí, energetických družstev, společenství vlastníků jednotek či malých a středních podniků. Obnovitelné zdroje mohou nejen nahrazovat výrobu elektřiny z fosilních paliv, ale zároveň díky samovýrobě elektřiny ušetřit náklady na drahé energie. 

Dalším pilířem je podpora zateplování a renovací budov minimálně na nízkoenergetický standard, a to nejen kvůli závislosti na ruském plynu, ale i kvůli energetické chudobě, která kvůli vysokým cenám energií hrozí stovkám tisíc domácností. Zároveň by vláda podle Greenpeace neměla podporovat předělávání uhelných tepláren na fosilní plyn, a nezvyšovat tak energetickou závislost na Rusku.

Dalším požadavkem na vládu je, aby přijala efektivní opatření pro snížení dopadů zdražování energií na nejzranitelnější skupiny obyvatel a zajistila, aby zateplování a obnovitelné zdroje byly dostupné i nízkopříjmovým domácnostem. K tomuto účelu by podle Greenpeace měla zřídit státní agenturu pro energetické úspory a obnovitelné zdroje, která bude administrativně, finančně i právně asistovat občanům, obcím, malým a středním podnikům a energetickým společenstvím v budování obnovitelných zdrojů, se zateplováním domů a při decentralizaci energetického systému. Také by měla prosazovat, aby v Sociálním klimatickém fondu, který plánuje zřídit Evropská unie, byl dostatek peněz pro nízkopříjmové domácnosti a lidi ohrožené energetickou chudobou.

Greenpeace také apeluje na vládu, aby hrála aktivní roli během českého předsednictví Rady EU. Česko by podle organizace mělo aktivně podporovat zvýšení evropských cílů pro obnovitelné zdroje a dalších dekarbonizačních opatření balíčku Fit for 55, která povedou ke snížení závislosti Evropy i ČR na spotřebě fosilních paliv. Také by mělo podpořit vybudování klíčových strategických průmyslových výrob (čipy, baterie, komponenty obnovitelných zdrojů) v EU a s dalšími evropskými státy začít snižovat závislost na dovozu surovin a podpořit principy cirkulární ekonomiky, jak plánuje Zelená dohoda pro EU. 

Miriam Macurová z Greenpeace říká: 

“V druhé polovině roku bude mít Česká republika šanci významně se zasadit o přijetí klimatické legislativy balíčku Fit for 55. Je důležité, aby vláda tuto příležitost využila a připojila se k opatřením balíčku, které povedou ke snižování emisí skleníkových plynů, především ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů a zlepšení energetické účinnosti. Naše výzva obsahuje konkrétní požadavky, které nás k evropským cílům přiblíží.”