Vyjádření nevládních organizací ke zrušení rozsudku krajského soudu o emisní výjimce pro Chvaletice a pokračování soudního řízení

Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, a zadal mu, aby o emisní výjimce pro elektrárnu Chvaletice rozhodl znovu. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3492916-olomoucky-soud-musi-znovu-rozhodnout-o-vyjimce-pro-elektrarnu-chvaletice

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA říká:
Nejvyšší správní soud ČR neřešil otázku zda je udělená emisní výjimka z hlediska rozsahu a délky udělená v souladu nebo v rozporu se zákonem. To bude muset znovu posoudit krajský soud. My trváme na tom, že tak rozsáhlá a dlouhá výjimka je nezákonná, má velmi negativní dopad na životní prostředí a zdraví a je zbytečná. Uhelná elektrárna Chvaletice podle svých vlastních podkladů potřebuje k dosažení úrovně emisních limitů dva roky a ne šest. Takovou výjimku může MŽP udělit bez problémů.

Lukáš Hrábek z Greenpeace říká: 

“Rozhodnutí o výjimce pro elektrárnu Chvaletice se vrací k soudu, který už ji jednou zrušil a může ji zrušit znovu. Provozovatel by tak neměl slavit, že může zrovna teď bez obav vypouštět více škodlivin a jedů, než umožňuje evropská legislativa. Měl by naopak soudní řízení brát jako důrazné varování a instalovat nové filtrační technologie a vyladit ty stávající co nejdříve, aby emisní výjimku vůbec nepotřeboval a aby mu nehrozilo, že bude muset elektrárnu uzavřít.”

Eliška Beranová, právnička expertní skupiny Frank Bold, říká:

“Dnešní rozsudek Nejvyššího správního soudu nelze z právního hlediska vnímat jako výhru provozovatele Elektrárny Chvaletice. Nejvyšší správní soud v něm pouze upravuje další procesněprávní postup v řízení a konstatuje, že postup Krajského soudu v Olomouci podle zvoleného ustanovení soudního řádu správního byl v této věci aplikován nesprávně. Naopak, pokud jde o principy restriktivní aplikace výjimek a důraz na zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, souhlasí Nejvyšší správní soud se závěry žalobců. Krajský soud v Olomouci je nyní závěry Nejvyššího správního soudu vázán a ve svém novém rozsudku je bude muset zohlednit.”