Komentář Moore CZ: Nezaměstnanost v květnu mírně klesla

Komentář poradenské skupiny Moore k aktuálním údajům Úřadu práce ČR o nezaměstnanosti v měsíci květnu:

„Zhoršující ekonomická situace se dosud neodráží v růstu nezaměstnanosti. Svůj podíl na tom mají také sezonní práce, které jsou již v plném proudu. Obecně tedy stále platí, že zaměstnavatelé složitě hledají kvalitní pracovní sílu, ve vybraných oborech dochází k přetahování zaměstnanců mezi konkurencí,“ uvádí Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

„Postupně se do práce také zapojují občané Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Vzhledem k tomu, že mezi běženci převládají ženy, vyhledávají především krátkodobé pracovní poměry. Často v manuálních profesích, přestože mají vyšší kvalifikaci. V zájmu Česka je využít jejich potenciál a nabídnout jim co nejsnazší zapojení a využití jejich odbornosti. Zaměstnavatelům i uchazečům o flexibilní úvazky by pomohlo například také zvýšení limitu pro aplikaci srážkové daně a odvodů u dohod o provedení práce,“ dodává Radovan Hauk.