Kapitál fondu Nemomax oproti loňskému roku vzrostl o více než 250 %

Praha, 26. 9. 2022 – Nárůst hodnoty Nemomax investičního fondu SICAV* během roku rapidně vzrostl, a to díky kontinuálnímu vývoji projektů prémiových nemovitostí. K 30. 6. 2022 byl objem majetku fondu 855 714 075 Kč a jeho hodnota stále roste. Oproti loňskému roku je to nárůst o 250 %. „Za tento velmi pozitivně rostoucí trend vděčíme získání stavebního povolení projektu Na Karmeli, dokončení hrubé stavby projektu VIVA Vrchlabí a z podstatné části jej tvoří také vývoj projektu VIVA Lipno. Zde bylo v průběhu letošního roku vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci,“ vysvětluje Marek Unčovský, předseda dozorčí rady  Nemomax investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s. 

Investičním cílem nesamosprávného fondu kvalifikovaných investorů Nemomax je setrvalé nadstandardní zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně jejich výstavby po celé České republice. Díky kontinuálnímu rozvoji projektů se každoročně daří  nemovitostnímu fondu připisovat kvalifikovaným investorům maximální zhodnocení jejich investic na úrovni 7,1 % p.a. 

Vývoj aktuálních projektů a predikce vývoje fondu pro příští rok 

Kompletní rekonstrukcí objektu nad pražskou Trojou vzniklo 13 nových bytů v pražské Vile Rokoska. Ta byla v loňském roce zkolaudována a již koncem roku bylo prodáno 8 bytů a u 4 bytových jednotek byly podepsány rezervační smlouvy. Aktuálně je projekt kompletně rozprodán.

Projekt VIVA Vrchlabí zahrnuje výstavbu 58 bytů ve 4 architektonicky zajímavých bytových domech v areálu bývalé továrny Mileta, která leží na jednom z nejlepších míst na okraji Vrchlabí. V současné chvíli je dokončena hrubá stavba a probíhá prodej apartmánů, kdy je prodáno již 40 %. 

Rodinné bydlení Solnice je projekt výstavby 28 rodinných domů ve čtrnácti dvojdomech a bytového domu, kde se nachází 16 bytů poblíž závodu Škoda Auto v Kvasinách.  Na jaře tohoto roku byl projekt prodán se stavebním povolením.

Největším a nejunikátnějším projektem Nemomaxu je aktuálně VIVA Lipno. Jedná se o rodinné bydlení na břehu lipenské přehrady, které se bude rozprostírat v délce 1,3 km a zahrnuje 10 dvoupodlažních bytových domů a 15 challetů.  V letošním roce projekt získal územní rozhodnutí s nabytím právní moci a aktuálně probíhají projekční práce na žádosti pro vydání stavebního povolení.  

Mladoboleslavská Rezidence Na Karmeli v letošním roce získala stavební povolení s nabytím právní moci. V nejbližší budoucnosti proběhne podpis realizačních smluv a na jaře roku 2023 začnou stavební práce, ale 30 % projektu je již v předrezervacích. 

„Vzhledem k faktu, že jsou naše projekty ve fázi, kdy lze předvídat výnosy, jsme přesvědčeni, že v příštím roce bude nárůst hodnoty fondu minimálně o 200 mil. Kč a do konce roku 2025 očekáváme nárůst až o dalších 800 mil. Kč. Tato predikce neobsahuje plán akvizic nových projektů, který nelze z pohledu zisku plánovat,“ dodává Marek Unčovský

O Nemomax investičním fondu s proměnným základním kapitálem, a.s.*

Nemomax investiční fond SICAV je investiční fond s proměnným základním kapitálem. Zaměřuje se převážně na provádění investic do účastí v kapitálových obchodních společnostech, zejména vlastnících nemovitosti, dále do nákupu a prodeje investičních cenných papírů, do nástrojů peněžního trhu, do pohledávek na výplatu peněžních prostředků z vkladů na účtu vedeného v bankách nebo zahraničních bankách a do úvěrů a zápůjček poskytnutých tímto fondem. Investiční fond Nemomax SICAV může nabývat i jiná aktiva, zejména nemovitosti, ale pouze jako svou doplňkovou investiční činnost. Investiční fond Nemomax SICAV je součástí skupiny RN Solutions. 

*Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.