Den diverzity II

9. října 2020 - V pátek 9. 10. pořádá Byznys pro společnost, největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR a lokální garant Charty diverzity, Den diverzity II. Akce s podtitulem Na cestě od strategií k diverzitě pro každý den je setkáním zástupkyň a zástupců politické reprezentace, zaměstnavatelů/firem, veřejné správy … Pokračování textu Den diverzity II

TOP Odpovědná firma 2020 – rating odpovědného a udržitelného přístupu k podnikání

Praha, 30. června 2020 - Aktualizace 10. července 2020 -TOP Odpovědná firma 2020 - nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem bude letos uděleno již posedmnácté. Jediný rating svého druhu v ČR je pro oceněné firmy potvrzením toho, že jejich strategie a projekty na podporu udržitelnosti a společenské odpovědnosti sledují aktuální trendy a … Pokračování textu TOP Odpovědná firma 2020 – rating odpovědného a udržitelného přístupu k podnikání

10. ročních dne firemního dobrovolnictví Give & Gain

Praha 15. 6. 2020 - Den firemního dobrovolnictví Give & Gain je tradiční iniciativa, které se každoročně účastní stovky dobrovolníků v celé ČR. Cílem akce je zapojit firemní dobrovolníky do manuální i odborné pomoci potřebným a komunitám, ve kterých žijí. Zaměstnavatelé je podpoří tím, že umožní svým zaměstnancům pomáhat během pracovní doby. Hlavní myšlenkou této iniciativy je darovat … Pokračování textu 10. ročních dne firemního dobrovolnictví Give & Gain

Důležitost diverzity ve firmách během koronavirové situace roste!

K evropské Chartě diverzity se přidalo 9 nových signatářských firem! V květnu slaví Evropská komise 10 let od vzniku Charty diverzity. Při této příležitosti se během unikátní on-line akce, která propojila více než 70 firem a institucí, přidalo k Chartě diverzity nových 9 firem.  Akce, pořádaná pod záštitou poslankyně Markéty Pekarové Adamové, se zaměřila na diskusi nejvyšších … Pokračování textu Důležitost diverzity ve firmách během koronavirové situace roste!

UP! 2020: Jak chytře na udržitelnost

Praha, 13. února 2020 - Co řešit v individuální i celospolečenské rovině dřív? Změnu klimatu, úbytek biodiverzity, ambice nekonečného ekonomického růstu? A jakou roli sehrávají firmy? Jaká z cest je tou nejlepší a víme to jistě? Kdo nebo co prospívá víc a škodí víc? Kdo slyší na termín ‚cirkulární ekonomika‘, zaklíná se jím a jak si ji vlastně … Pokračování textu UP! 2020: Jak chytře na udržitelnost

51 % rodičů samoživitelů se setkává v práci s předsudky

  Více než tři čtvrtiny rodičů samoživitelů nemohou při hledání zaměstnání sladit práci s péčí o dítě. Necelá čtvrtina rodičů samoživitelů hledá kvůli chybějící podpoře zaměstnavatele jinou práci. Situaci rodičů samoživitelů chce zlepšit společný projekt Nadace Kooperativy a aliance Byznys pro společnost.   Praha, 7. listopadu 2019 Přerušení kariéry kvůli rodičovství má v případě samoživitelů významný dopad … Pokračování textu 51 % rodičů samoživitelů se setkává v práci s předsudky

Registrace do TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2019 již jen do 31. července

Praha, 18. července 2019 - Pokud nechcete chybět mezi TOP Odpovědnými firmami, máte poslední šanci. Firmy, které chtějí ocenit a zviditelnit své strategie a projekty v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti, mají totiž již jen pár dní na to, aby se přihlásily do ratingu TOP Odpovědná firma 2019. Registrace přihlášek se uzavírá 31. července a probíhá bezplatně na … Pokračování textu Registrace do TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2019 již jen do 31. července

Technologie mění postavení žen na trhu práce

Brno, 14. června 2019 - V pátek 14. června 2019 proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně mezinárodní konference Ženy v době 4.0. Konference se věnovala měnící se roli žen v pracovním světě ve střední a východní Evropě v souvislosti se zrychlujícím se technologickým vývojem. Jak mohou technologie zlepšit postavení žen v práci, při plánování jejich kariéry, … Pokračování textu Technologie mění postavení žen na trhu práce

Evropský den diverzity 2019 – diverzita jako hodnota

Praha, 24. května 2019 - V pátek 24. května proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Evropský den diverzity, který pořádala aliance BPS – Byznys pro společnost, národní koordinátor evropské Charty diverzity. Akci završil slavnostní akt přistoupení 15 nových signatářských firem k Chartě diverzity. V té se zaměstnavatelé zavazují rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, … Pokračování textu Evropský den diverzity 2019 – diverzita jako hodnota

Firemní dobrovolníci vyrazí na pomoc prospěšným organizacím 17. května

Největší den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day proběhne již podeváté V pátek 17. května proběhne po celé České republice den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day 2019, který již podeváté propojí firemní dobrovolníky s veřejně prospěšnými organizacemi. Akci každoročně pořádá aliance odpovědných firem BpS - Byznys pro společnost. Prostřednictvím portálu Zapojimse.cz se do projektu přihlásilo na 30 … Pokračování textu Firemní dobrovolníci vyrazí na pomoc prospěšným organizacím 17. května