Byznys pro společnost zahajuje registraci do 19. ročníku unikátního nezávislého ratingu udržitelného podnikání TOP Odpovědná firm

Praha, 2. 5. 2022 – Byznys pro společnost, platforma pro udržitelné podnikání sdružující alianci odpovědných firem, vyhlašuje již 19. ročník nezávislého ratingu udržitelného podnikání TOP Odpovědná firma. Firmy mohou opět přihlašovat své strategie a projekty, a to od 2. května do 18. července 2022. Letošním tématem se stává digitalizace, ke které vyhlašujeme speciální kategorii. Lídři udržitelného podnikání a nejinovativnější projekty budou slavnostně vyhlášeny na podzimním galavečeru 25. října v prostorách Cubex Centra Praha. 

Continue reading „Byznys pro společnost zahajuje registraci do 19. ročníku unikátního nezávislého ratingu udržitelného podnikání TOP Odpovědná firm“

Nejodpovědnější firmy roku 2021 vyhlášeny! Co bylo loni novinkou, stává se letos standardem.

Praha, 2. 11. 2021 – Byznys pro společnost, největší platforma pro odpovědné a udržitelné podnikání v Česku, ocenila na slavnostním galavečeru v primátorské rezidenci TOP Odpovědné firmy roku 2021. Mezi osmi firmami, které se umístily nad 90 % hranici ratingu udržitelnosti panují minimální rozdíly. Nejvíce procentuálních bodů v kategorii TOP Odpovědná velká firma získala společnost Vodafone, která zároveň obdržela i titul Trendsetter roku. TOP Odpovědné malé firmě pak vévodila společnost eBrana. V projektové kategorii TOP Odpovědné firmy v diverzitě si ocenění odnesla IKEA Česká republika, cenu za životní prostředí získal ORLEN Unipetrol a nejodpovědnější firmou pomáhající svému okolí byl vyhodnocen Samsung Electronics. V letošním ročníku byla udělena i ocenění ve speciálních kategoriích. Kategorii TOP Odpovědné firmě vstřícné k ženám dominovaly společnosti ČSOB, Tesco Stores a Vodafone. Za největší počin v dobrovolnictví považovala porota projekt Samsungu. Odpovědnými lídry se stali John Hollows z ČSOB za diverzitu a Jan Juchelka z Komerční banky za udržitelnost. Záštitu nad projektem převzal primátor hlavního města Prahy. Mediálním partnerem je Economia.

Continue reading „Nejodpovědnější firmy roku 2021 vyhlášeny! Co bylo loni novinkou, stává se letos standardem.“

Výzva Odpovědně 2030 apeluje na firmy, aby investovali do svého udržitelného rozvoje a tím podpořili obnovu české ekonomiky

Praha, 5. března 2021 – Navzdory pandemie koronaviru se jednotlivé firmy, státy i celé kontinenty snaží pokračovat v naplňování mezinárodních závazků ve snižování globálních hrozeb, konkrétně změn klimatu. Bez jejich aktivního přístupu totiž hrozí oteplení planety v průměru o více než 2 °C. Podle OSN je však nutné srazit nárůst teploty pod 1,5. V Praze se včera na toto téma konalo online fórum udržitelného podnikání UP! 2021, které spojilo evropské i tuzemské představitele státu, firem a nevládního sektoru. Ve světle nejnovějších událostí se tak zesiluje apel a úsilí firem při plnění těchto závazků. Společnosti se shodly, že je třeba urychleně jednat a začít investovat do řešení, která sníží emisní stopu České republiky. 

Continue reading „Výzva Odpovědně 2030 apeluje na firmy, aby investovali do svého udržitelného rozvoje a tím podpořili obnovu české ekonomiky“

Odpovědně 2030: Udržitelná Evropa a Green Deal for Europe

Dne 26. listopadu uspořádal Byznys pro společnost, největší platforma pro odpovědné podnikání v České republice, ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice virtuální kulatý stůl s podtitulem Udržitelná Evropa a Green Deal for Europe.  Akce se konala pod záštitou Dr. Christopha Isranga, velvyslance Spolkové republiky Německo, která aktuálně předsedá Radě Evropské unie.  

Continue reading „Odpovědně 2030: Udržitelná Evropa a Green Deal for Europe“

Den diverzity II

9. října 2020 – V pátek 9. 10. pořádá Byznys pro společnost, největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR a lokální garant Charty diverzity, Den diverzity II. Akce s podtitulem Na cestě od strategií k diverzitě pro každý den je setkáním zástupkyň a zástupců politické reprezentace, zaměstnavatelů/firem, veřejné správy a dalších stakeholderů dnes tolik aktuálního tématu diverzity.

Continue reading „Den diverzity II“

TOP Odpovědná firma 2020 – rating odpovědného a udržitelného přístupu k podnikání

Praha, 30. června 2020 – Aktualizace 10. července 2020 -TOP Odpovědná firma 2020 – nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem bude letos uděleno již posedmnácté. Jediný rating svého druhu v ČR je pro oceněné firmy potvrzením toho, že jejich strategie a projekty na podporu udržitelnosti a společenské odpovědnosti sledují aktuální trendy a potřeby, přispívají k jejich konkurenceschopnosti na trhu, inspirují instituce i veřejnost a efektivně zapojují své zaměstnance. Continue reading „TOP Odpovědná firma 2020 – rating odpovědného a udržitelného přístupu k podnikání“

10. ročních dne firemního dobrovolnictví Give & Gain

Praha 15. 6. 2020 – Den firemního dobrovolnictví Give & Gain je tradiční iniciativa, které se každoročně účastní stovky dobrovolníků v celé ČR. Cílem akce je zapojit firemní dobrovolníky do manuální i odborné pomoci potřebným a komunitám, ve kterých žijí. Zaměstnavatelé je podpoří tím, že umožní svým zaměstnancům pomáhat během pracovní doby. Hlavní myšlenkou této iniciativy je darovat a získat. Firemní dobrovolníci darují svůj čas, energii i nápady. Mohou za to získat nejen dobrý pocit z potřebné a užitečné práce, ale i nový pohled na svět a jedinečný zážitek. Veřejně prospěšné organizace darují své nadšení a zkušenosti a získají odhodlanou pracovní sílu, možnost se profesionalizovat a potkat se s lidmi z jiného pracovního sektoru, což je pro ně neocenitelné. V letošním roce se uskuteční již 10. ročník a to 17. června 2020 v celé České republice.

Continue reading „10. ročních dne firemního dobrovolnictví Give & Gain“