10. ročních dne firemního dobrovolnictví Give & Gain

Praha 15. 6. 2020 – Den firemního dobrovolnictví Give & Gain je tradiční iniciativa, které se každoročně účastní stovky dobrovolníků v celé ČR. Cílem akce je zapojit firemní dobrovolníky do manuální i odborné pomoci potřebným a komunitám, ve kterých žijí. Zaměstnavatelé je podpoří tím, že umožní svým zaměstnancům pomáhat během pracovní doby. Hlavní myšlenkou této iniciativy je darovat a získat. Firemní dobrovolníci darují svůj čas, energii i nápady. Mohou za to získat nejen dobrý pocit z potřebné a užitečné práce, ale i nový pohled na svět a jedinečný zážitek. Veřejně prospěšné organizace darují své nadšení a zkušenosti a získají odhodlanou pracovní sílu, možnost se profesionalizovat a potkat se s lidmi z jiného pracovního sektoru, což je pro ně neocenitelné. V letošním roce se uskuteční již 10. ročník a to 17. června 2020 v celé České republice.

Letošní ročník bude přesto o něco jiný než ty předchozí. Stejně jako život v celé České republice ho poznamenala koronavirová krize. Návrat k běžnému životu probíhá postupně a je tomu tak i u dobrovolnických aktivit, které vyžadují fyzickou přítomnost na místě. Marie Zemanová, ředitelka Byznysu pro společnost, k tomu říká: „V době koronavirové krize se v programu zapojimse.cz Byznysu pro společnost podařilo podpořit řadu neziskových organizací a sociálních služeb. Firmy velmi rychle reagovaly na potřeby např. domovů pro seniory nebo dětských domovů. Darovaly jim dezinfekci, ochranné pomůcky, ale i potraviny, nápoje, poukazy na benzín a také počítače pro děti a mladé lidi, kteří bohužel nemají pro distanční výuku techniku. V současné době začínají neziskové a veřejně prospěšné organizace potřebovat jiný typ podpory – a to fyzickou přítomnost dobrovolníků a dobrovolnic. Ideálně dlouhodobou a systematickou. V loňském ročníku se firemní dobrovolníci zapojili do práce v 73 veřejně prospěšných organizacích a odpracovali 6 400 hodin. A to už je nezanedbatelná práce, která přispívá k rozvoji neziskového sektoru v ČR.

Zapojené firmy:

AGROFERT, a. s.

Allen & Overy LLP

Cocoon, s.r.o.

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Československá obchodní banka, a.s.

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

JNJ Global Business Services s.r.o.

Kooperativa pojišťovna, a.s.

MONETA Money Bank, a.s.

ROSSMANN,spol.s r.o.

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Podpořené NNO:

ZO ČSOP Natura

CENTRUM PRO VŠECHNY, spolek

Dětské centrum Veská, p.o.

Galerie hlavního města Prahy

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

Lemniskata – život bez bariér, o.p.s.

Lesy hl. m. Praha

Lesy hl. m. Praha (Záchranná stanice Zookoutek Chuchle)

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Opuštěná a léčebná zvářata, o.p.s. (útulek Bohnice)

Palata – Dovom pro zrakově postižené

Sdružení Neratov, z.s.

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

Toulcův dvůr, z.s.

Vědomý dotek z.s.

ZO ČSOP Ekologická servisní organizace

Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o.

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BpS – Byznys pro společnost je aliancí největších a nejvlivnějších firem, které chtějí aktivně rozvíjet své podnikání směrem k udržitelnosti, podporují diverzitu jako klíčovou hodnotu a jsou odpovědné vůči komunitě a společnosti. K BpS se přidalo už na 100 firem s více než 350.000 zaměstnanci napříč obory. Věříme, že spolu se členy BpS a signatáři Charty diverzity – našimi angažovanými spojenci – vybudujeme ještě silnější a vlivnější alianci. Alianci, ve které vznikají nové nápady, kde se spolupracuje a vzájemně inspiruje, sdílí se zdroje, know-how a postoje a naplňuje se naše společná vize.