Registrace do TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2019 již jen do 31. července

Praha, 18. července 2019 - Pokud nechcete chybět mezi TOP Odpovědnými firmami, máte poslední šanci. Firmy, které chtějí ocenit a zviditelnit své strategie a projekty v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti, mají totiž již jen pár dní na to, aby se přihlásily do ratingu TOP Odpovědná firma 2019. Registrace přihlášek se uzavírá 31. července a probíhá bezplatně na … Pokračování textu Registrace do TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2019 již jen do 31. července

Technologie mění postavení žen na trhu práce

Brno, 14. června 2019 - V pátek 14. června 2019 proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně mezinárodní konference Ženy v době 4.0. Konference se věnovala měnící se roli žen v pracovním světě ve střední a východní Evropě v souvislosti se zrychlujícím se technologickým vývojem. Jak mohou technologie zlepšit postavení žen v práci, při plánování jejich kariéry, … Pokračování textu Technologie mění postavení žen na trhu práce

Evropský den diverzity 2019 – diverzita jako hodnota

Praha, 24. května 2019 - V pátek 24. května proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Evropský den diverzity, který pořádala aliance BPS – Byznys pro společnost, národní koordinátor evropské Charty diverzity. Akci završil slavnostní akt přistoupení 15 nových signatářských firem k Chartě diverzity. V té se zaměstnavatelé zavazují rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, … Pokračování textu Evropský den diverzity 2019 – diverzita jako hodnota

Firemní dobrovolníci vyrazí na pomoc prospěšným organizacím 17. května

Největší den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day proběhne již podeváté V pátek 17. května proběhne po celé České republice den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day 2019, který již podeváté propojí firemní dobrovolníky s veřejně prospěšnými organizacemi. Akci každoročně pořádá aliance odpovědných firem BpS - Byznys pro společnost. Prostřednictvím portálu Zapojimse.cz se do projektu přihlásilo na 30 … Pokračování textu Firemní dobrovolníci vyrazí na pomoc prospěšným organizacím 17. května

#odpovedne2030: Výzva generálních ředitelů k podpoře udržitelnosti

Praha, 7. května 2019 - CSR Europe představila 7. května 2019 na SDG Summitu v Bruselu výzvu více než 100 generálních ředitelek, ředitelů a vedení evropských firem k větší míře spolupráce, vzájemnému respektu a společným krokům k trvale udržitelnému růstu a opatřením reagujícím na klimatické změny. K výzvě „A New Deal for Europe: Towards a sustainable future in the … Pokračování textu #odpovedne2030: Výzva generálních ředitelů k podpoře udržitelnosti

Firemní dobrovolníci vyrazí na pomoc prospěšným organizacím 17. května

Největší den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day proběhne již podeváté Praha, 24. dubna 2019 – V pátek 17. května proběhne po celé České republice den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day 2019, který již podeváté propojí firemní dobrovolníky s veřejně prospěšnými organizacemi. Akci každoročně pořádá aliance odpovědných firem BpS - Byznys pro společnost. Prostřednictvím portálu Zapojimse.cz se … Pokračování textu Firemní dobrovolníci vyrazí na pomoc prospěšným organizacím 17. května

Matky jsou, oproti otcům, v kariéře stále penalizovány

Praha, 12. dubna 2019 - Rodičovství a narození dítěte má v ČR negativní vliv na pracovní uplatnění a kariéru 35 % matek. Na profesní kariéru 86 % otců ovšem nemělo rodičovství žádný dopad nebo mělo dokonce pozitivní efekt (např. v podobě růstu platu nebo nových benefitů). Nástroje slaďování práce a rodiny hledá po narození dítěte 58 % rodičů, … Pokračování textu Matky jsou, oproti otcům, v kariéře stále penalizovány

Memorandum o podpoře LGBT diverzity a inkluze na pracovišti podepsalo šest nových významných signatářů

Praha, 27. března 2019 - Pride Business Forum Memorandum o podpoře LGBT diverzity a inkluze na pracovišti         a aktivním uplatňování principu rovnosti má šest nových signatářů z řad významných firem a institucí. Noví signatáři se k Memorandu připojili včera večer slavnostním podpisem v budově Velvyslanectví Švédska v ČR v Praze na Hradčanech. Pride Business Forum (PBF) je jedinou platformou v Česku, na … Pokračování textu Memorandum o podpoře LGBT diverzity a inkluze na pracovišti podepsalo šest nových významných signatářů

Platová nerovnost – boj proti rozdílu 22 % ve výdělcích žen a mužů

Praha, 19. března 2019 - Česká republika má podle údajů Eurostatu druhý nejvyšší rozdíl ve výdělcích žen a mužů neboli Gender Pay Gap (GPG) v EU – 21,8 % oproti unijnímu průměru 16 %. U vysokoškolsky vzdělaných pracovníků dokonce 29 %. S touto nerovností se stále více snaží bojovat samotné firmy. To bylo tématem workshopu „Rovné odměňování: (ne)možné řešení?“, který pro zástupce největších českých … Pokračování textu Platová nerovnost – boj proti rozdílu 22 % ve výdělcích žen a mužů

UP! 2019: Udržitelné podnikaní a odpovědný leadership

Praha, 27. února 2019 - K pozitivním krokům před lety vyzývali převážně politici, neziskové organizace, akademici. Dnes jsou na předních fórech slyšet stále silněji hlasy firem a jejich představitelů. Firmy, i v rámci sektorů, přijímají společné závazky na odstranění dopadů na klima, na zavedení cirkulární ekonomiky, na prosazení principů antidiskriminace, lidských práv a diverzity. Veřejnost se více angažuje, … Pokračování textu UP! 2019: Udržitelné podnikaní a odpovědný leadership