Brněnský start-up vyvine s podporou TAČR nový mikroskop na výzkum rakoviny

Brněnská společnost Telight zahájí letos ve spolupráci s VUT vývoj nové generace holografického mikroskopu. Oproti současné generaci přístroje umožní kromě lepší optické soustavy a vylepšených funkcí pro vědecké zkoumání také snazší manipulaci a optimalizaci nákladů na výrobu. V konečném důsledku tak bude přístroj lépe dostupný i pro menší zákazníky, kteří získají unikátní možnosti zkoumání, mj. rakovinných buněk.

Continue reading „Brněnský start-up vyvine s podporou TAČR nový mikroskop na výzkum rakoviny“