Brněnský start-up vyvine s podporou TAČR nový mikroskop na výzkum rakoviny

Brněnská společnost Telight zahájí letos ve spolupráci s VUT vývoj nové generace holografického mikroskopu. Oproti současné generaci přístroje umožní kromě lepší optické soustavy a vylepšených funkcí pro vědecké zkoumání také snazší manipulaci a optimalizaci nákladů na výrobu. V konečném důsledku tak bude přístroj lépe dostupný i pro menší zákazníky, kteří získají unikátní možnosti zkoumání, mj. rakovinných buněk.

Společný projekt společnosti Telight a VUT, který potrvá přibližně tři roky, byl před několika dny podpořen Technologickou agenturou ČR (TAČR), která zastřešuje státní podporu v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje již od roku 2009. „Přihlášku jsme odesílali v minulém roce. Přihlášené projekty bývají velmi kvalitní, proto nás potěšilo, že jsme byli vybráni,“ říká Petr Jaroš, jednatel společnosti Telight. 

Spolupráce s VUT, konkrétně Fakultou strojního inženýrství a CEITEC VUT, není novinkou. Výzkumná skupina pro experimentální biofotoniku pod vedením prof. Radima Chmelíka spolupracovala již na předchozí generaci holografického mikroskopu. Ten je založen na unikátní technologii CCHM (z angl. Coherence-controlled holographic microscope) a je konstruován pro kvantitativní fázové zobrazování (QPI) a analýzu živých biologických vzorků. Výrazným specifikem přístroje je schopnost zaznamenávat změny tzv. suché buněčné hmoty s vysokou přesností. Z těchto změn lze sledovat životní cyklus buňky, dělení, nebo odumírání, migraci buněk a jejich reakce na vnější podněty. „Na další tříletou spolupráci se moc těšíme a věříme, že její výsledky ocení i budoucí uživatelé nového přístroje,“ dodává Tomáš Slabý, vedoucí vývoje společnosti Telight. 

Společnost Telight se specializuje na oblast přístrojů využívajících světelnou optiku, zejména poskytuje inovativní typy a řešení pro světelnou mikroskopii. Kromě střediska v Brně má také vývojové centrum v Paříži, které se specializuje na modulární řešení umožňující super-rozlišení.

www.telight.eu