Antimalware bez agenta Trend Micro™ Deep Security zvyšuje návratnost investic do virtualizace

Společnost Trend Micro oznámila výsledky nezávislých hloubkových laboratorních testů, které prováděly benchmarking antivirových a antimalwarových schopností produktů Trend Micro Deep Security, McAfee Total Protection for Endpoint a Symantec Endpoint Protection 11.0 ve virtuálních prostředích.  Tyto testy zjistily, že Trend Micro Deep Security využívá klíčové systémové prostředky až 11krát efektivněji než konkurenčních řešení.  Úspora prostředků, kterou Trend Micro Deep Security přináší, umožní organizacím zvýšit počet virtuálních počítačů (VM) na jednom hostiteli, tzv. hustotu virtuálních počítačů, a to znamená úsporu kapitálových i provozních nákladů díky menšímu objemu hardwaru a větší návratnosti investic do virtualizace. (tisková zpráva)