Společnost InterSystems vyhlašuje vítěze soutěže Innovator Awards 2011

Společnost InterSystems vyhlásila vítěze soutěže pro inovátory Innovator Awards 2011. V této soutěži, do níž se každoročně přihlašují vývojáři a odborníci na integrace z celého světa, InterSystems oceňuje ty, kteří originálním způsobem využijí technologie InterSystems a vytvoří inovativní aplikace a integrační řešení. Software přihlášený do soutěže hodnotila nezávislá porota odborníků v oblasti IT. Vítězové byli vyhlášeni na konferenci InterSystems Global Summit 2011. (TZ)

Společnost InterSystems vyvíjí a prodává pokročilé integrační a databázové technologie a technologie zaměřené na podnikovou inteligenci (BI) pro převratné aplikace.

Inovace v akci

První místo v soutěži Innovator Awards získala společnost Optalert z australského Melbourne. Firma Optalert byla oceněna za nástroj pro kvantifikaci rizik z únavy OPTALERT Fatigue Risk Profiler. Software je provozován jako služba (SaaS) a využívá řadu pokročilých technologií obsažených ve vysoce výkonné objektové databázi InterSystems CACHÉ®. Dokáže tak v reálném čase zobrazovat údaje o pozornosti a bdělosti řidičů, které jsou shromažďovány monitorovacím systémem OPTALERT Alertness Monitoring System. Řidiči mohou sledovat skóre své bdělosti
a pozornosti přímo v kabině vozidla a intuitivní grafické uživatelské prostředí nástroje Fatigue Risk Profiler umožňuje manažerům a dispečerům zjišťovat, sledovat a kontrolovat profil rizika z únavy u mnoha řidičů současně. Díky tomu jsou společnosti i jednotlivci schopni účinněji předcházet smrtelným následkům, psychickým dopadům a finančním nákladům vyplývajícím z úrazů na pracovišti, zejména v odvětvích dopravy a těžebního průmyslu.

Druhé místo v soutěži obsadila společnost Credit Suisse, jeden z největších poskytovatelů finančních služeb na světě. Uznání se jí dostalo za platformu AGORA Global Equity Trading Order Management. AGORA originálním způsobem využívá platformu InterSystems CACHÉ ke zpracovávání mimořádně velkého objemu obchodů – třetího největšího
na světě. Credit Suisse netradičně použila CACHÉ jako databázi v paměti (in-memory database) a distribuovanou vyrovnávací paměť (distributed cache), což umožňuje platformě AGORA vkládat do databáze či aktualizovat 25 000 transakcí za vteřinu. Mezi konkrétní výhody, které Credit Suisse získala spuštěním nástroje AGORA fungujícího
na základě CACHÉ, patří desetinásobný nárůst výkonu a kapacity, zkrácení doby zpracování a nižší náklady na jeden obchod a 50procentní snížení nákladů na datová centra.

Třetí příčka Innovator Awards patřila organizaci Mater Health Services spravující sedm nemocnic v australském Brisbane. Její nástroj Mater Electronic Health Record (EHR) Platform si stanovil náročný cíl umožnit souhrnný pohled na informace uložené v řadě specializovaných systémů vybudovaných na různých technologiích. Společnost Mater využila širokou škálu vlastností a funkcí InterSystems CACHÉ a InterSystems Ensemble® a vytvořila rychlý, spolehlivý a komplexní systém elektronických zdravotních záznamů a propojila s tímto systémem různorodé aplikace, což přinese efektivní a vysoce kvalitní péči 500 000 pacientů ročně.

Studentská cena pro inovátory putovala do západního Saska týmu z Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ). Jejich aplikace CommIT Health využívá InterSystems CACHÉ a InterSystems Ensemble k implementaci systému s modulární architekturou, což umožňuje vyřešit řadu klíčových problémů souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Mezi tyto problémy patří například použití elektronických identifikačních (ID) karet ke shromažďování elektronických zdravotnických záznamů z různých systémů, integrace zdravotnických dat mezi více nemocnicemi a domy s pečovatelskou službou, odstranění zbytečného manuálního vkládání dat a mapování geriatrické péče. Nástroj CommIT Health přináší konzistentní data nezbytná pro optimální poskytování zdravotní péče.

„Velmi nás těší pozorovat, jak naši zákazníci využívají pokročilé softwarové technologie InterSystems a vytvářejí s jejich pomocí průlomové aplikace, a jsme rádi, že můžeme tato převratná řešení ocenit našimi Innovator Awards,“ řekl Paul Grabscheid, viceprezident pro strategické plánování v InterSystems.