Analýza dat tvoří budoucnost obchodních rozhodnutí

Podle  poslední studie vytvořené společností  IBM vyplývá, že se stále více  obchodních procesů a rozhodnutí opírá o výsledky  správné analýzy dat. Firmy se spoléhají  na vypovídací hodnotu velkého množství informací, které existují ve všech společnostech a neustále  přibývají.

Stále složitější obchodní procesy se nevyhýbají žádné společnosti na světě. Firmy se  ve většině  případů orientují na analýzu svých zákazníků nebo potencionálních klientů. S tím  jsou spjaté problémy s rozborem a pochopením obrovského vzorku dat, které tyto organizace  mají k dispozici.

Mezi příklady takové analýzy patří určení vlastností a charakteristik chování cílových zákazníků,  vyhledávání neplatících klientů nebo i určení nejefektivnějšího umístění prodejny.

Společnost IBM nedávno uveřejnila jednu z částí série studií nazvanou „The Essential CIO“. Obsahuje  výsledky z rozhovorů s více než 3000 IT manažery. Jejím úkolem je popsat nové a již využívané trendy  ve světě IT technologií. Hlavní tématem této práce je významná změna specializace IT oddělení.

Tato studie  rozděluje IT na  čtyři různé typy zaměření podle specifických požadavků jednotlivých  společností. Vysvětluje, že nejvíce vyžadovanými procesy po IT manažerech se stává právě přeměna  dat do informací a poté informací do  obchodního procesu.  Klasické technologické úkoly se  přenechávají externím společnostem, aby se firemní IT mohly plně věnovat nově zadávaným úkolům,  jako jsou master data management, analýza  dat o  zákaznících,  skladování  a rozbor dalších  dat.

„Největším přínosem je, když jste schopni bezpečně poskytnout správná data správným lidem a tím  zajistit efektivnost,  stabilitu a správnost obchodních  rozhodnutí,“  přidává k této studii  Jan Řehák,  ředitel společnosti SPSS CR. Až 83 procent IT manažerů dnes považuje využití business intelligence a analýzy dat za klíčové řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Významný posun v této oblasti analýzy dat má za sebou  například ČSOB.  ČSOB  cítila potřebu lépe  porozumět skrytým vztahům mezi charakteristikami  klientů a jejich schopností plnit své závazky.

ČSOB se rozhodla využít výhody, které by jí přinesl systém skórování klientů, proto za pomocí řešení IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler vznikla vůbec první generace skórovacích karet. Po úspěšném  zavedení řešení IBM SPSS a sérii školení je ČSOB schopna mnohem efektivněji automatizovat časově  náročné analytické činnosti a tím získat jasnou konkurenční výhodu.  O úspěchu tohoto projektu  svědčí i to, že ČSOB využívá programů IBM SPSS i k dalším využitím, jako je například tvorba cílených marketingových kampaní pro klienty banky.

Více informací: www.spss.cz ; ibm.com/theessentialci