Je ČR v oblasti ICT konkurenceschopná? Odpověď poskytla konference BIF 2011

V úterý 7. června proběhl sedmý ročník odborné konference Business & Information FORUM 2011. Ta již tradičně nabízí novinky z oblasti informačních a komunikačních technologií, které jsou účinnými nástroji pro úspěšné a konkurenceschopné podnikání.

Konference Business & Information FORUM 2011, která se uskutečnila v sále České národní banky v Praze, měla motto Starosti a radosti českých CIO. Program přilákal přes 110 účastníků především z řad manažerů zodpovědných za strategické řízení ICT a technologický rozvoj firmy. (TZ)

Akce se věnovala aktuálním technologickým a obchodním trendům v oblasti ICT a dalším příbuzným tématům. Hned v úvodu zazněla zajímavá prezentace Miroslava Zámečníka (NERV) se souhrnem zprávy o strategii konkurenceschopnosti ČR vypracované Národní ekonomickou radou vlády. Plyne z ní, že struktura české ekonomiky je jednostranně zaměřená na automobilový průmysl a související zpracovatelské obory, což je výhledově nebezpečné. Ondřej Felix z MV ČR seznámil účastníky s vyhlídkami a potížemi budování e-governmentu. Konzultant Lubomír Karpecki dal nahlédnout do výsledků svého unikátního výzkumu stavu podnikového IT, který provádí již 13 let ve významných českých průmyslových podnicích.

V diskusi vedené Petrem Koubským z TUESDAY Business Network se sešly zkušené dámy českého IT byznysu – Dana Bérová (Gartner) a Taťána le Moigne (Google ČR). Divákům představily své názory na aktuální vývoj a trendy v oboru.

Jedním z nejvýraznějších bylo téma cloud computingu. Na něj byla zaměřena například souhrnná přednáška Jana Šedivého z FEL ČVUT, která poukázala na silné i slabé stránky této koncepce.  „Ne každému se cloud vyplatí. Zejména náročné úlohy, které nelze účinně sdílet a virtualizovat, by se do cloudu převádět neměly, protože se jejich výkonnost a správa spíše zhorší,“ zdůraznil Jan Šedivý. Cloudu byly věnovány i případové studie přednesené zástupci společností T-Mobile Czech Republic, Asseco Solutions a IBM ČR.

Prezentace z konference naleznete přímo na stránkách akce, stejně jako ilustrační výběr fotografií. Informace z vybraných přednášek přináší také dnešní článek na serveru Lupa.cz s názvem Cloud v českém podniku? Už je to tady.

Business & Information FORUM 2011 uspořádalo sdružení TUESDAY Business Network ve spolupráci s generálním partnerem společností IBM ČR. Hlavním partnerem konference byla společnost T-Mobile Czech Republic. Partnery pak byly společnosti Asseco Solutions, Bird & Bird, GTS Czech, ICZ a Nokia. Hlavním mediálním partnerem byl týdeník EURO, mediálními partnery pak Strategie, E15.cz, Devítka a Inside. Akci dále podpořili Ernst & Young, eStat.czSymphera. Produkčně konferenci zajistila společnost Internet Info.