Reklamní rozpočty pojišťovny letos přiškrcují

Reklamní investice pojišťoven na území České republiky v prvních pěti měsících letošního roku oproti loňsku převážně klesaly. Podle dat společnosti Admosphere nejrazantněji utáhla rozpočet pojišťovna Kooperativa. V porovnání se shodným obdobím roku 2010 se pojišťovny více soustředí na propagaci havarijního pojištění a autopojištění. Od inzerce úrazového a osobního pojištění letos téměř upustily. Oblíbeným mediatypem zůstává televize a internet. (TZ)

Ve srovnání s loňským rokem pojišťovny na své letošní propagaci prozatím šetří. Podle monitoringu společnosti Admosphere činí dosavadní meziroční úspora hrubých reklamních investic 75,4 milionů korun. O více než pětinu nižší jsou výdaje za reklamu DIRECT Pojišťovny. Stejně tak Česká pojišťovna snížila vlastní investice o 11,5 %. Radikální krok učinila pojišťovna Kooperativa a oproti srovnatelnému období roku 2010 stáhla inzertní rozpočet až na třetinu.

Opačnou strategii zvolila Česká podnikatelská pojišťovna a reklamní výdaje zvýšila o více než 70 %. Stejně tak Allianz pojišťovna a pojišťovna AXA své investice navyšují.

Největší část reklamních rozpočtů pojišťoven jde na imagové kampaně nebo kampaně komunikující více pojišťovacích produktů najednou (v grafu kategorie „Pojištění“). Pokud už pojišťovny vyzdvihují jednotlivé produkty, propagují hlavně povinné ručení a autopojištění. Oproti roku 2010 výrazně více inzerují i pojištění havarijní. Šetří naopak na propagaci pojištění osob, úrazového pojištění a pojištění domácnosti, kde investice klesly až na jednu desetinu loňské hodnoty. Více než trojnásobně klesly i investice do inzerce pojištění majetku.

Zajímavý je i pohled na mediální portfolio, jež pojišťovny ke svému zviditelnění volí. DIRECT Pojišťovna a Česká pojišťovna inzerují napříč celým spektrem mediatypů, zatímco Pojišťovna České spořitelny staví svou komunikaci zejména na televizní prezentaci.

Admosphere monitoruje objemy investic v ceníkových cenách. Jejich porovnání umožňuje snadnou představu o mediálním trhu, vzájemných poměrech mediatypů, médií, zadavatelů a jednotlivých produktových kategorií.

Admosphere, s.r.o. je dceřiná společnost MEDIARESEARCH, a. s., která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, tisku, rozhlasu, na internetu a v out of home mediích na území České republiky. Na tomto poli jsou jejími partnery významné profesní organizace, mezi něž patří Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komunikačních agentur (AKA) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Cílem projektu Admosphere je díky inovativním řešením pomáhat zákazníkům efektivně a účelně investovat do reklamní komunikace.