Telefonní společnosti inzerují o 6 % méně

Telefonní společnosti na českém trhu prozatím inzerovaly méně než v roce 2010. Reklamu v největší ceníkové hodnotě přitom nakoupila Telefónica Czech Republic. Rozložení mediatypů se meziročně nemění, operátoři inzerují napříč celým spektrem. Údaje vycházejí z monitoringu reklamních investic společnosti Admosphere. (TZ)

V období od ledna do září roku 2011 nakoupili zadavatelé segmentu „Telekomunikace“ reklamní prostor v ceníkové hodnotě 1 783 milionů korun, tedy o 6,3 % méně než ve srovnatelném období loňského roku. Monitoring reklamních investic společnosti Admosphere zaznamenal i odlišný průběh měsíčního vývoje využití reklamního prostoru. Zatímco vloni pořizovaly telekomunikační společnosti inzerci v ceníkové hodnotě 239 milionů korun už v únoru, poté až do dubna s nákupem stagnovaly a zvýšily jeho objem na 279 milionů v květnu, v letošním roce nastal od ledna do května přímý pozvolný nárůst na hodnotu 310 milionů korun.

Graf 1: Vývoj ceníkových hodnot reklamního prostoru v segmentu „Telekomunikace“
Tabulka 1: Vývoj ceníkových hodnot reklamního prostoru v segmentu „Telekomunikace“

Reklamní prostor v největší ceníkové hodnotě nakoupila v období od 1. 1. do 30. 9. 2011 Telefónica Czech Republic (608 milionů Kč). Na druhém místě se objevil T Mobile Czech Republic (577 mil. Kč) a třetí místo obsadil Vodafone Czech Republic (451 mil. Kč). Pořadí v minulém roce bylo přitom přesně opačné, Vodafone zaujímal první místo, Telefónica třetí. Meziročně tedy došlo v případě společnosti Telefónica k navýšení o 36 %, Vodafone naopak snižoval o více než 43 %.

Graf 2: Srovnání ceníkových hodnot reklamního prostoru pro TOP 3 zadavatele v segmentu „Telekomunikace“

Mediatypů však využívají všichni zmiňovaní operátoři obdobně. Recept na jejich komunikaci by bylo možné zapsat do mediální kuchařky takto: 20 % tiskové inzerce, zhruba 50 % televizního prostoru, špetka rádiových vln, hrstka internetu a dle chuti dokořenit outdoor propagací. Přičemž T-Mobile letos koření o něco více než konkurence. Rozložení reklamy do jednotlivých mediatypů je obdobné pro celý segment v loňském i letošním roce. Model segmentu je ale ovlivněn hlavně velkou trojkou operátorů na českém trhu, a tak reflektuje hlavně jejich mediální strategie.

Graf 3: Rozložení ceníkových hodnot reklamního prostoru do jednotlivých mediatypů pro TOP 3 zadavatele v segmentu „Telekomunikace“ v období 1.1.2011-30.9.2011

Admosphere monitoruje objemy reklamních investic v ceníkových cenách. Jejich porovnání umožňuje snadnou představu o mediálním trhu, vzájemných poměrech mediatypů, médií, zadavatelů a jednotlivých produktových kategorií.

Admosphere, s.r.o. je dceřiná společnost MEDIARESEARCH, a. s., která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, tisku, rozhlasu, na internetu a v out of home mediích na území České republiky. Na tomto poli jsou jejími partnery významné profesní organizace, mezi něž patří Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komunikačních agentur (AKA) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Cílem projektu Admosphere je díky inovativním řešením pomáhat zákazníkům efektivně a účelně investovat do reklamní komunikace.