TOP 10 zadavatelů reklamy v segmentu bankovní a spořitelní služby

Inzerce bank a spořitelen na českém trhu vzrostla v letošním roce o čtvrtinu. Největším zadavatelem reklamního prostoru je Československá obchodní banka. Podle dat monitoringu reklamy Admosphere jsou nejinzerovanější produktovou značkou ČSOB Zajištěné fondy. Úvěry a obchodní úvěry stále hrají prim ve využité hodnotě reklamního prostoru. Boj o klienta se svádí hlavně v televizi a tisku. (TZ)

Firmy působící v oblasti bankovnictví v období od ledna do října roku 2011 zvýšily inzerci oproti minulému roku o 25,5 %. Celkem za uvedené období pořídily reklamu v hodnotě 3,1 miliardy korun. Reklamní prostor v nejvyšších ceníkových hodnotách v segmentu bankovní a spořitelní služby pořídila trojice největších českých bank – Československá obchodní banka (435 mil. Kč), Komerční banka (385 mil. Kč) a Česká spořitelna (315 mil. Kč). V žebříčku TOP 10 zadavatelů společnosti Admosphere se objevují i banky, které jsou na českém trhu teprve krátce, konkrétně Fio banka, jež zde působí od května 2010 (17. 5. 2010 získala Fio, burzovní společnost, a.s. bankovní licenci a stala se Fio bankou) a ZUNO BANK AG, dceřiná společnost Raiffeisen Bank International, která začala vykonávat povolené bankovní činnosti dne 5. června 2011. Obě dvě zmiňované společnosti využily v období od 1. 1. do 31. 10. 2011 reklamní prostor v hodnotě přes 90 milionů korun.

Inzertní prostor v největších ceníkových hodnotách byl využit na kategorie Úvěry, obchodní úvěry (787 mil. Kč), Bankovní a spořitelní služby (722 mil. Kč), Běžné, spořící účty (646 mil. Kč) a Hypotéky, úvěry na bydlení (484 mil. Kč). Úrokové sazby hypotečních úvěrů jsou přitom nejnižší za posledních 6 let, ale zájem o ně neroste.  Oproti loňskému roku banky navýšily pořizovanou inzertní plochu pro hypoteční produkty téměř o polovinu.

Z hlediska srovnání konkrétních produktů se umisťují na první pozici ČSOB Zajištěné fondy s využitým inzertním prostorem v ceníkové hodnotě 133 milionů korun. Prostor pro další z uvedených TOP 10 produktových značek nepřekročil hodnotu 100 milionů korun.

V datech monitoringu reklamy Admosphere je možné dohledat i poměry zvolených mediatypů jednotlivých zadavatelů k vlastní propagaci. V případě tří českých největších hráčů v segmentu bankovní a spořitelní služby je rozložení mediálního portfolia podobné u Komerční banky a Československé obchodní banky – více než polovina prostředků směřuje do komunikace skrze televizní obrazovky, čtvrtina do tiskové inzerce, 9 % je věnováno internetu a zbylá procenta získávají dle preferencí té či oné banky rádiové vlny či outdoorové plochy. Česká spořitelna ukrojila zhruba o 10 % méně televizního prostoru než konkurenti a rozložila je mezi ostatní mediatypy, zejména přisadila na tisku.

Admosphere, s.r.o. je dceřiná společnost MEDIARESEARCH, a. s., která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, tisku, rozhlasu, na internetu a v out of home mediích na území České republiky. Na tomto poli jsou jejími partnery významné profesní organizace, mezi něž patří Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komunikačních agentur (AKA) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Cílem projektu AdMosphere je díky inovativním řešením pomáhat zákazníkům efektivně a účelně investovat do reklamní komunikace.