Vývoj ceníkové hodnoty reklamního prostoru v televizi a tisku v roce 2011

Podle monitoringu společnosti Admosphere se na televizních obrazovkách objevila reklama v celkové ceníkové hodnotě 29,16 miliard korun, hodnota loňské tiskové inzerce pak byla o 9,9 miliard korun nižší. Z vývoje ceníkové hodnoty reklamního prostoru lze odvodit, že investice do reklamy v televizi a tisku v roce 2011 kopírovaly klasické sezónní trendy – zadavatelé se tedy nejvíce prezentovali na podzim. (TZ)

Společnost Admosphere uveřejnila ceníkové hodnoty reklamního prostoru za rok 2011. Celková čísla loňského roku ukazují, že se v tisku objevila reklama v ceníkové hodnotě 19,24 miliard korun v tisku a 29,16 miliard v televizi. Televize si tak i nadále v reklamních ceníkových cenách drží svou vůdčí roli.

Průběh křivek obou mediatypů má podobnou tendenci závislou na sezónních vlivech – nejvyšších hodnot dosahují v jarních a podzimních měsících, kdy je právě také znát největší rozdíl mezi oběma mediatypy – v říjnu, kdy televize dosahuje svého loňského maxima (3,68 mld. Kč), činí rozdíl mezi ceníkovými hodnotami televize a tisku více než 1,85 miliardy korun. K nejnižším cifrám se v obou případech dospělo v letních měsících a zkraje roku (leden 2011 se pro televizi i tisk nesl ve znamení minimálních ceníkových hodnot). Nejblíže si hodnoty byly v měsíci srpnu, kdy rozdíl mezi nimi nepřesahoval 145 milionů korun.

Admosphere, s.r.o. je dceřiná společnost MEDIARESEARCH, a. s., která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, tisku, rozhlasu, na internetu a v out of home mediích na území České republiky. Na tomto poli jsou jejími partnery významné profesní organizace, mezi něž patří Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komunikačních agentur (AKA) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Cílem projektu AdMosphere je díky inovativním řešením pomáhat zákazníkům efektivně a účelně investovat do reklamní komunikace.