Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila podmínky pro akreditaci cenových kalkulaček služeb elektronických komunikací

Praha 24. 1. 2012. Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila dokument „Akreditace cenových kalkulaček“, který stanovuje podmínky pro akreditaci cenových kalkulaček v oblasti služeb elektronických komunikací. (TZ)

Cenové kalkulačky obecně napomáhají uživateli zvolit cenově výhodný tarif či službu, zlepšují orientaci a informovanost spotřebitelů o cenách i o jejich poskytovatelích a mají vliv na utváření konkurenčního prostředí. V zemích Evropy se těší značné oblibě. Obvykle jsou provozovány různými subjekty a příslušný regulátor jim může svou akreditací udělit visačku kvality a objektivity a odkázat na ně na svých internetových stránkách. Tak například činí britský regulátor Ofcom. Cenové kalkulačky již delší dobu existují i v České republice.

„Schválení akreditačních podmínek je jedním z řady kroků, kterými chceme posilovat ochranu a informovanost zákazníků využívajících služby elektronických komunikací, například mobilních operátorů a provozovatelů internetu,“ přibližuje dokument Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ. „Akreditace vybraných portálů s cenovými kalkulačkami bude zaručovat, že právě zde spotřebitel nalezne objektivní, transparentní a aktuální údaje,“ věří současně Pavel Dvořák.

Podle dokumentu, který je ode dneška dostupný na webových stránkách ČTÚ, mohou o akreditaci již nyní žádat provozovatelé cenových kalkulaček pro služby (a jejich kombinace) poskytované prostřednictvím operátorů mobilních a pevných sítí a prostřednictvím provozovatelů kabelových televizí a širokopásmového přístupu k internetu. Mezi akreditační kritéria patří především jejich komplexnost, dostupnost, přesnost a aktuálnost a v neposlední řadě i transparentnost a objektivita ve vztahu k jednotlivým poskytovatelům srovnávaných služeb. Zveřejněný dokument dále stanovuje postup při akreditaci a rovněž obsahuje písemný, internetový a telefonický kontakt pro všechny, kteří se o ni hodlají ucházet.

Akreditace se uděluje na jeden rok a po přezkoumání může být obnovena. ČTÚ zveřejní seznam akreditovaných kalkulaček na svých webových stránkách včetně přímých odkazů.

O zavedení akreditace cenových kalkulaček rozhodl ČTÚ s ohledem na § 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů.